Nieuwe wetgeving erfbelasting en duolegaat 2021

Op 17 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering* een nieuw decreet goed waarin de erf- en schenkbelasting werd hervormd. De nieuwe regelgeving trad in werking op 1 juli 2021, en geldt ook voor reeds opgemaakte testamenten.

Nalaten en schenken aan Rode Kruis-Vlaanderen wordt belastingvrij

De erf- en schenkbelasting werd verlaagd naar 0%. Concreet betekent dit dat wanneer je iets nalaat of schenkt aan onze organisatie, wij daarop geen belasting meer moeten betalen. Zo kan alles wat je aan ons geeft volledig worden ingezet om mensen in nood te helpen. 

Wijziging duolegaten

Ook de fiscale regeling rond duolegaten werd gewijzigd. Via een duolegaat laat je via je testament een deel na aan een goed doel en een deel aan je dierbaren. Het goede doel betaalt dan alle erfbelasting, waardoor je dierbaren vaak van een fiscaal voordeel genieten. Door het nieuwe decreet levert een duolegaat voor overlijdens sinds 1 juli 2021 echter geen fiscaal voordeel meer. Meer nog, de kans is groot dat het duolegaat niet meer uitvoerbaar is en je testament niet de uitwerking zal hebben die jij voor ogen had. Indien je in je testament het Rode Kruis al hebt opgenomen via de techniek van het duolegaat, dan kun je dit dus best laten nakijken. 

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe regelgeving, of andere vragen over nalaten aan het Rode Kruis? Dan kun je terecht bij onze medewerkers legaten Aagje Geerardyn en Charlotte Michiels. Je kan hen bereiken via telefoon op 015 44 33 50 of 015 44 35 81 of via e-mail legaten@rodekruis.be.

*Het nieuwe decreet is van toepassing als je in Vlaanderen woont. Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven voor erfbelasting aan goede doelen en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.