Maak jouw organisatie Hartveilig

Dagelijks krijgen ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%.

Rode Kruis-Vlaanderen wil met het project Hartveilig enerzijds de overlevingskans van slachtoffers bij een hartstilstand verhogen en anderzijds de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten.

Dankzij de snelle interventie van de Rode Kruisvrijwilligers, hun reanimatiekennis en de aanwezigheid van het AED-toestel heb ik een tweede kans gekregen. Ik ben het hen verplicht om nu goed zorg te dragen voor mijn lichaam.

Luk Van Biesbrouck

Slachtoffer hartstilstand

Hoe word je Hartveilig?

Stap 1. Plaats een AED

Stel als stad, gemeente of bedrijf minstens één goed zichtbare en publiek toegankelijke AED ter beschikking. Ben je een school, sportclub of andere organisatie? Dan hoef je enkel een AED te plaatsen indien er geen ander toestel beschikbaar is op maximaal 3 minuten enkele loopafstand.

Meer informatie over een AED

Stap 2. Organiseer opleiding reanimeren en defibrilleren

Organiseer een opleiding reanimeren en defibrilleren bij Rode Kruis-Vlaanderen voor minstens 10% van jouw (vrijwillige) medewerkers.

Mijn organisatie is een stad, gemeente of bedrijf en ik vraag een opleiding aan

Mijn organisatie is een school, sportclub of andere organisatie en ik vraag een opleiding aan

Stap 3. Vraag online je label Hartveilig aan

Vul na afloop van de opleiding(en) het online aanvraagformulier in en toon je engagement voor twee jaar. 

Vul het formulier in

Proficiat, je ontvangt het label Hartveilig! Hang het op een zichtbare plaats.

Wil je Hartveilig worden, maar heb je nog enkele vragen?
Contacteer dan hartveilig@rodekruis.be en we beantwoorden je vragen snel!

Veelgestelde vragen

Wat zijn de wettelijke aanbevelingen bij het plaatsen van een AED?

België en Europa hebben aanbevelingen over de plaatsing van publieke AED-toestellen.

De Belgische Cardiologische Liga raadt de plaatsing van AED’s op openbare plaatsen aan en de Belgische overheid erkent het nut. Dankzij een Koninklijk Besluit mag iedereen een AED gebruiken bij de reanimatie.

Raadpleeg alle wettelijke teksten hier 

 

Welk AED-toestel plaats ik best?

Rode Kruis-Vlaanderen kan, als organisatie met een neutraal karakter, geen commerciële suggesties formuleren. We geven je wel graag volgend advies bij de verwerving van een AED-toestel.

Plaats een AED-toestel categorie 1

Ieder AED-toestel in België is conform de Europese richtlijnen. Enkel AED-toestellen categorie 1 mogen publiek geplaatst en door iedereen gebruikt worden. Deze bevatten geen scherm om het hartritme te volgen en kan je niet naar manuele modus omschakelen om zelf een schok te geven.

Kies tussen semiautomatische en volautomatische AED’s

De wetgever spreekt zich niet uit over het al dan niet plaatsen van een semi- of volautomatische AED.

 • Semiautomatisch: na analyse en de nodige instructies moet je zelf op een knop drukken om een schok te geven. Dit kan een psychologische drempel vormen voor personen die geen eerstehulpopleiding gevolgd hebben.
 • Volautomatisch: het toestel reageert volledig automatisch. Je hoeft niet op een knop te drukken om een schok te geven.

Met welke aspecten houd ik nog rekening?

 • Taal: dit hangt af van de organisatiecontext. In (werk)omgevingen waar ook andere talen dan het Nederlands gesproken worden, kan een meertalig toestel zijn nut hebben.
 • Stof- en waterbestendigheid: voor omgevingen zoals een zwembad of een productiehal is dit van belang.
 • Binnen- versus buitenkast: hangt een AED buiten, dan is een buitenkast nodig om het toestel te beschermen tegen weersomstandigheden. Hangt het toestel in een inkomhal of een ander goed bereikbare ruimte, dan is een binnenkast voldoende.
 • Pediatrische elektroden (kinderelektroden): gaat het om een school? Krijgt een organisatie, sportclub of gemeente vaak kinderen over de vloer? Dan kunnen pediatrische elektroden interessant zijn. Standaard AED’s zijn namelijk geschikt voor gebruik bij kinderen ouder dan 8 jaar. Voor baby’s en kinderen tot 8 jaar gebruik je bij voorkeur dus aangepaste elektroden (pediatrische pads) en een AED in pediatrische modus (met een dosisverzwakker die de hoeveelheid geleverde energie verlaagt). Gebruik een standaard AED voor volwassenen als er geen aangepaste AED beschikbaar is.
 • Service en onderhoud: dit aspect hangt af van firma tot firma. Vraag na wat de voorwaarden en specificaties zijn van het onderhoudscontract.

Waar plaats ik een AED best?

Door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een AED te gebruiken, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70%. In het ideale geval is een AED beschikbaar op minder dan 3 minuten enkele loopafstand.

Vraag aan deskundigen advies over het aantal AED’s dat jouw organisatie nodig heeft en waar ze best geplaatst worden. Geef de voorkeur aan plaatsen met veel voorbijgangers die ook goed bereikbaar zijn bv. een treinstation, winkelcentrum, bibliotheek, gemeentehuis, sportcentrum, school … 

Voorzie zeker ook de nodige signalisatie naar de AED.

Koop of huur ik best een AED?

Kopen of huren?

Een AED kan je zowel huren als kopen. Firma’s of leveranciers van AED-toestellen die huuropties aanbieden, voorzien vaak automatisch in het onderhoud en de vervanging van de batterij en elektroden. Bij firma’s of leveranciers die de AED-toestellen verkopen, vraag je best na welke service na verkoop zij leveren en hoe het onderhoud en de vervanging van batterijen en elektroden gebeurt.

Zijn er premies voorzien voor de plaatsing van een AED?

Het is mogelijk dat op gemeentelijk of regionaal niveau subsidies worden toegekend. Neem eventueel contact op met deze instanties.

Hoe registreer en onderhoud ik mijn AED?

 • Elke publieke AED moet wettelijk verplicht geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid via dit online aanvraagformulier. Na verwerking ontvang je voor dat toestel een registratienummer.
 • Wijzigingen geef je binnen de maand per mail door op aed-dea@health.fgov.be. Let wel: bij een nieuw AED-toestel hoort een nieuwe registratie.
 • Vervolgens ben je als eigenaar wettelijk verplicht om maandelijks én na elk gebruik de staat van jouw AED te controleren. Schenk daarbij extra aandacht aan de batterijen en de elektroden. We raden je aan om alles zorgvuldig te documenteren in een register.
 • Tot slot bezorg je jaarlijks een verslag van alle gegevens die door de AED gedurende het afgelopen jaar werden geregistreerd aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Waar vind ik een kaart van AED-toestellen in mijn buurt?

Er bestaan apps die AED-locaties in kaart brengen. Bekijk ook zeker je eigen omgeving, zodat je weet waar je een AED-toestel in geval van nood kan vinden.

Afhankelijk van de taal wordt de afkorting AED soms ook geschreven als DEA (Wallonië), DAE (Frankrijk) of andere lettercombinaties.