Onze voogden

Ons team van professionele voogden begeleidt niet-begeleide minderjarige jongeren. Deze opdracht is een voltijdse job. Om onpartijdigheid te waarborgen zijn ze ook enkel voogd van minderjarigen die niet in onze opvangcentra verblijven.

Vertrouwensrelatie

Via regelmatige contacten bouwt de voogd een vertrouwensrelatie op met de jongere. Hij leert het standpunt van de jongere kennen over kwesties die hem/haar persoonlijk aanbelangen. Een voogd geeft ook toelichting bij de beslissingen die door de diverse overheden zijn genomen.

Wettelijke vertegenwoordiger

Een voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van de niet-begeleide minderjarige. Hij vertegenwoordigt de minderjarige bij alle rechtshandelingen en procedures, onder andere in het kader van het verblijfsstatuut. Een voogd beheert ook de eventuele inkomsten van de jongere.

Zorg en bijstand

Een voogd zorgt ervoor dat de minderjarige onderwijs kan volgen en passende psychosociale bijstand en medische verzorging krijgt. Hij waakt er ook over dat de minderjarige de gepaste opvang krijgt. Dat alles met respect voor de politieke, filosofische en godsdienstige overtuiging van de minderjarige. Een voogd helpt ook om de familieleden van de jongere op te sporen. Hij probeert een duurzame oplossing te vinden in het belang van de minderjarige.

© Yngwie Scheerlinck

Helpdesk voogdij

Zelfstandige voogden kunnen bij ons terecht op vier vaste momenten per week. We beantwoorden hun praktische, algemene en meer specifieke vragen, geven concrete tips en informatie over procedures. We reiken ook oplossingen aan of verwijzen gericht door. Je kan de helpdesk bereiken op volgende momenten:

maandag van 10 tot 12 uur
woensdag van 17 tot 19 uur
donderdag van 10 tot 12 uur
vrijdag van 14 tot 16 uur

De helpdesk is telefonisch bereikbaar op het nummer 015 44 35 58 of per e- mail naar coaching.helpdesk@rodekruis.be.

Voor informatie over onze voogdijdienst