Hulp wereldwijd

Rode Kruis-Vlaanderen komt op voor kwetsbare mensen wereldwijd. Wij ondersteunen onze zuster Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen door het delen van expertise in bloed, eerste hulp en rampenparaatheid. Staan hen waar mogelijk bij bij een ramp of conflict en werken nauw samen in het opsporen van vermiste personen en het verspreiden van het internationaal humanitair recht.

Integriteit en professionaliteit

Rode Kruis-Vlaanderen vraagt van zijn medewerkers en vrijwilligers de nodige professionaliteit, integriteit en teamgerichtheid. Het is belangrijk dat elke medewerker en vrijwilliger in zijn relatie tot anderen, in het bijzonder met de hulpbehoevenden, zich op een correcte manier gedraagt. Voor alle activiteiten binnen de internationale samenwerking van Rode Kruis-Vlaanderen wordt nauwlettend toegekeken dat er geen schendingen gebeuren tegen het ondertekende Charter Integriteit.

Charter integriteit

We keuren elke vorm van integriteitsschending (misbruik, fraude, corruptie) af.

 • In 2019 werd geen schending opgetekend.
 • In 2020 werd geen schending opgetekend.
 • In 2021 werd geen schending opgetekend.
 • In 2022 werd geen schending opgetekend.
 • In 2023 werd er 1 schending met betrekking tot financiële integriteit bij een partner vastgesteld. Intussen is dit partnerschap ten einde. Buiten deze casus zijn er geen andere integriteitsschendingen te melden. 

Gedragscode en hulpverlening in rampgebieden

Soms kan hulp geven ongewenste, negatieve effecten met zich mee brengen. Daarom hebben we in 1994 een gedragscode opgesteld voor hulpverlening in rampgebieden. Daarin staat vermeld hoe noodhulporganisaties te werk moeten gaan bij een ramp.

De belangrijkste principes zijn:

 • Humanitaire nood komt eerst.
 • Geen discriminatie bij de slachtoffers: hulp verlenen op basis van behoefte zonder onderscheid volgens ras, geslacht, leeftijd, religie.
 • Geen politieke of religieuze standpunten promoten.
 • Geen verlengstuk zijn van (buitenlands) overheidsbeleid.
 • Respect voor de lokale cultuur, gebruik maken van lokale capaciteiten en begunstigden betrekken.
 • Toekomstige kwetsbaarheid niet vergroten.
 • Verantwoording ten opzichte van donoren en begunstigden.
 • Integriteit en respect zijn belangrijke kernwaarden. We keuren elke vorm van integriteitsschending (misbruik, fraude, corruptie) af.

Vragen of klachten?

Heb je vragen of klachten over de internationale operaties van Rode Kruis-Vlaanderen? Dan kan je steeds terecht op het e-mailadres complaints.international@rodekruis.be. Onze diensten gaan ermee aan de slag!