Ondersteuning van brugfiguren op jouw school

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Denk maar aan kinderen uit kwetsbare of allochtone gezinnen, kinderen met een handicap, kinderen van wie een ouder of grootouder overleden is, kinderen van wie de ouders recent gescheiden zijn en anderstalige nieuwkomers.

Scholen doen grote inspanningen om deze kinderen betere toekomstkansen te geven. Toch zijn er nog altijd kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij ons schoolsysteem. De kloof tussen het thuis- en schoolmilieu is een van de belangrijkste oorzaken. Sommige kinderen starten met een achterstand die tijdens hun schooljaren vaak nog toeneemt.

De kloof helpen verkleinen

Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij daarvoor. Op school of bij de gezinnen thuis zorgen wij voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof te verkleinen.

Omdat we de kinderen zo goed mogelijk willen helpen, ontwikkelden we een evidence-based richtlijn. Ze bevat aanbevelingen die maken dat de activiteiten van onze vrijwilligers echt helpen. Zoals de kinderen ondersteunen bij niveau-lezen en rekenen, samen naar de bibliotheek gaan, puzzelen, gezelschapsspelletjes spelen, enzovoort. De ouders betrekken we er zoveel mogelijk bij.

Op vraag van een school

Onze Brugvrijwilligers komen altijd langs op vraag van een school. Niet alleen basisscholen, maar ook kleuterscholen kunnen gratis op ons rekenen. Een vrijwilliger biedt ondersteuning aan een maatschappelijk kwetsbaar kind of aan een groepje kinderen. Onze vrijwilligers leiden we speciaal op voor deze taak.

Kunnen we je helpen?

Wil je school gratis een beroep doen op ons Brugfigurenproject? Contacteer ons en we kijken hoe we je kunnen helpen. Stel ons je vraag en we kijken hoe we je kunnen helpen.

Maak kennis en stel je vraag

We zien dat onze begeleiding het zelfbeeld van heel wat kinderen kan opkrikken. Als je ze bijvoorbeeld kan helpen met het voorbereiden van een spreekbeurt zie je ze helemaal openbloeien.

Christine

Brugvrijwilliger

Christine, brugvrijwilliger, beantwoord jouw vragen

Ga jij als brugvrijwilliger helpen op vraag van de school of op vraag van de ouders?

"Alle aanvragen komen vanuit de scholen zelf. In Keerbergen werken we ondertussen samen met drie basisscholen en de kleuterscholen. Het zijn de leerkrachten die hun specifieke noden omtrent bepaalde kinderen doorgeven aan de zorgcoördinatoren en via de directie van de scholen komen ze bij ons terecht. Natuurlijk wordt een groot deel van de eerste problemen opgevangen door de zorgleerkrachten, maar wanneer er nog extra hulp nodig is, springen wij graag in. Ons project situeert zich ook meer na de schooluren. We begeleiden kinderen op basis van het huiswerk dat ze meekrijgen naar huis. Eigenlijk staan wij klaar om de rol van de ouders voor een stukje over te nemen, wanneer dat voor hen (tijdelijk) onmogelijk is omwille van een taalbarrière of omwille van een privé-situatie (ouders die net gescheiden zijn waardoor kinderen het vaak moeilijk hebben). Wij zijn dus zeker geen leerkrachten!"

Gebeurt de begeleiding op school of bij de kinderen thuis?

"Bij kinderen uit de lagere school gaan we zoveel mogelijk naar hen thuis omdat we er op die manier ook de ouders bij kunnen betrekken waar mogelijk. We kunnen ouders tonen hoe ze hun kinderen kunnen helpen of je kan de ouders raad geven over hoe ze moeten communiceren met leerkrachten of directie. Op die manier ben je echt een brugfiguur tussen de schoolomgeving en de thuisomgeving. Wanneer dit niet mogelijk is - omdat de ouders bijvoorbeeld te laat thuis zijn 's avonds - gebeurt het wel eens dat we de kinderen onmiddellijk na schooltijd een uurtje gaan helpen in de klaslokalen."

Is begeleiding enkel mogelijk voor kinderen uit het lager onderwijs?

"Neen, ook kleuterscholen kunnen beroep doen op ons, maar daar gebeurt de begeleiding op school zelf en vaak met verschillende kindjes samen. Voor kleutertjes is het niet zo erg om wekelijks eens een uurtje 'les' te missen dus kan het perfect binnen de schooluren. Kleuterjuffen of meesters geven ons door waar ze de komende week rond zullen werken zodat wij het kindje alvast kunnen voorbereiden. Of we blikken terug op het lesthema dat gepasseerd is en staan wat langer stil bij bepaalde zaken."