Internationaal humanitair recht

Internationaal humanitair recht (IHR) is het geheel van regels die de humanitaire gevolgen van een gewapend conflict probeert te beperken. Dit recht beschermt het leven, de gezondheid en de waardigheid van personen die niet (langer) deelnemen aan een gewapend conflict. Het recht beperkt of verbiedt ook het gebruik van bepaalde wapens en methoden in gewapende conflicten.

Het Internationale Rode Kruiscomité neemt een sleutelpositie in bij het de ontwikkeling en verspreiden van deze regels. Als helper van de overheid op humanitair vlak, neemt de nationale vereniging deze rol op zich en ondersteunt het de overheid in de verspreiding van informatie en kennis over het internationaal humanitair recht in België.

Wij nemen deze rol actief op door:

 • kennis en informatie te verspreiden door middel van vormingen, sensibilisatiemomenten, publicaties
 • bewustwording te creëren bij overheden en burgers over het belang van internationaal humanitair recht
 • de verdere ontwikkeling en implementatie van internationaal humanitair recht te ondersteunen

Wil je meer weten? Onze IHR-berichten vertellen je alles over IHR, gekoppeld aan de actualiteit.

Inschrijven op de IHR-berichten

Van A tot Z

Laat je wegwijs maken in de wereld van het internationaal humanitair recht en ontdek de meest gebruikte termen.

Stel ons je vraag over internationaal humanitair recht

Tussentijdse evaluatie - Internationaal Humanitair Recht

Als helper van de overheid op het humanitaire domein, ontwikkelt het Belgische Rode Kruis activiteiten voor de verspreiding van internationaal humanitair recht (IHR) naar verschillende doelgroepen in België en ondersteunt het de implementatie van IHR door de Belgische autoriteiten. In het kader van het huidige IHR Actieplan 2017-2021 van de twee gemeenschappen van het Belgische Rode Kruis, Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone (CRB-Cf) en Rode Kruis-Vlaanderen (RKV), is een belangrijk onderdeel gewijd aan activiteiten richting Belgische beleidsmakers gericht op een beter respect van IHR: opleidingen, informatiesessies, bilaterale en vertrouwelijke dialoog, deelname aan de Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht en de Internationale Conferenties van het Rode Kruis en het Rode Halve maan. Deze activiteiten zijn gebaseerd op aanbevelingen en beleidslijnen die zijn ontwikkeld door netwerken en platforms die zijn gecreëerd binnen de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-beweging.

De tussentijdse evaluatie van het Actieplan 2017-2021, gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, is gericht op deze IHR activiteiten richting Belgische beleidsmakers, ontwikkeld van januari 2017 tot juli 2019. De evaluatie, uitgevoerd door Organization Development Support (ODS) tussen september 2019 en maart 2020, was gericht op de criteria impact (bijdrage aan) en effectiviteit.

Uit de analyse blijkt dat het Belgische Rode Kruis door haar IHR activiteiten volgens haar ondersteunende rol IHR op de agenda van de Belgische beleidsmakers houdt en dat de doelstellingen tegen het einde van de implementatieperiode waarschijnlijk zullen worden behaald. De evaluatie identificeerde enkele geleerde lessen en deed een reeks aanbevelingen om de methodologie van de nationale vereniging te consolideren in relatie tot haar beleidswerk.

Om redenen van vertrouwelijkheid zijn bijlagen I, II en III uit het rapport verwijderd.

Als onderdeel van dit vijfjarig programma worden externe evaluaties uitgevoerd die Rode Kruis-Vlaanderen toestaan om de activiteiten die onderdeel zijn van onze projecten op te volgen, te monitoren en bij te sturen waar nodig.

Met oog op maximale transparantie delen wij op onze website de evaluatierapporten en de bijhorende management response van Rode Kruis-Vlaanderen (.pdf).

Het final rapport van de evaluatie en de management response zijn hier te raadplegen (.pdf).

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.