Koop nu Human Platelet Lysate (hPL)

Vraag uw offerte aan

Wilt u meer weten over onze hPL-producten of heeft u specifieke vragen over het gebruik ervan? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw behoeften.

   *Een gratis teststaal per productsoort per instelling

   Veelgestelde vragen

   Wat is hPL?

   Human Platelet Lysate (hPL) is een oplossing die wordt verkregen door het lyseren van menselijke bloedplaatjes. Het bevat een rijke mix van groeifactoren, cytokines en andere bioactieve moleculen die celgroei, regeneratie en weefselherstel stimuleren. Daardoor is het dus uitermate geschikt als xeno-vrij supplement voor (stam)celkweek bij o.a. productie van celtherapie. Door de ontwikkeling van ons hPL Gold kan het Rode Kruis-Vlaanderen alle donaties optimaal benutten en daarbij een extra bijdrage leveren aan verbeterde patiëntenzorg.

   Waarom zou ik Human Platelet Lysate (hPL) gebruiken in plaats van Foetaal Kalfsserum (FBS)?

   hPL wordt gemaakt van uitsluitend menselijk materiaal, er komen dus geen enkele dierlijke producten aan te pas. Dit verhoogt niet enkel de compatibiliteit met menselijke celkweek, maar elimineert het risico op zoönotische infecties zoals bij FBS. Bij uiteindelijk gebruik voor klinische doeleinden is er geen risico op patiëntimmunisatie tegen dierlijke eiwitten en is een extra argument voor de regulator voor het goedkeuren van uw gekweekte cellen.

   Ook voor onderzoeksgroepen is de keuze voor hPL in plaats van FBS aan te raden. Niet alleen is hPL vaak efficiënter dan FBS, het is vooral ook een belangrijke keuze voor de lange termijn van uw project. Bij translatie naar een klinische omgeving door u of derden is het gebruik van FBS tijdens het onderzoek een onmiskenbaar nadeel doordat een omschakeling nodig is. Daardoor moet uw kostbaar onderzoek opnieuw gevoerd worden met hPL. Door hPL Gold te gebruiken vanaf de startlijn anticipeert u op problemen later op uw pad.

   De bereiding van hPL ligt van donor tot finale product volledig bij het Rode Kruis-Vlaanderen, hierdoor hebben we een uitstekende controle over correct bewaring en behandeling van alle bron-, intermediaire- en finale producten. We bewaken zo ook de rechten van de donor die nadrukkelijk toestemming gegeven heeft. Tijdens onze ontwikkeling stond de productie in een gesloten systeem centraal, hierdoor komt het hPL nooit in contact met de omgeving terwijl FBS zowel bij afnemen in het slachthuis als tijdens productie vaak in open systemen terechtkomt.

   Aangezien het bronproduct van hPL gestandaardiseerd is om te voldoen aan strenge eisen voor transfusie is de batch-to-batch variatie van hPL een pak lager dan voor FBS. Er wordt bovendien donormateriaal van meerdere donoren gepoold waardoor de variatie tussen loten verder verkleint.

   Hoe wordt Human Platelet Lysate gemaakt?

   Rode Kruis-Vlaanderen heeft een nieuwe methode ontwikkeld die effectief het groeifactorrijke supplement uit overtollige bloedplaatjesconcentraten haalt. Deze methode verwijdert bloedplaatjesresten en verlaagt de fibrinogeenconcentratie waardoor er geen heparine vereist is tijdens celkweek. De nieuwe methode en het resulterende hPL zorgen voor optimaal gebruik van bloeddonaties en dragen bij tot de ontwikkeling en productie van veelbelovende celtherapieën.

   Bloeddonatie in Vlaanderen gebeurt uitsluitend door vrijwillige, niet-betaalde donoren die hiervoor toestemming geven. De donaties worden altijd gebruikt volgens wat is opgenomen in de geïnformeerde toestemming. Risicogedrag van donoren wordt ondervraagd en donaties worden uitgebreid getest volgens (inter)nationale kwaliteitseisen voor transfusie. Bloedplaatjesconcentraten worden behandeld met pathogeeninactivatie, waardoor het risico op virale en bacteriële overdracht wordt verminderd.

   Wat maakt het hPL van het Rode Kruis-Vlaanderen zo bijzonder?

   Al ons hPL wordt bereid uit Belgische donaties (Vlaanderen), uitsluitend van vrijwillige, niet-betaalde donoren die hiervoor toestemming geven. De bereiding van hPL ligt van donor tot finale product volledig bij het Rode Kruis-Vlaanderen, hierdoor hebben we een uitstekende controle over correct bewaring van alle bron-, intermediaire- en finale producten.

   Bij de ontwikkeling stond de productie in een gesloten systeem centraal, hierdoor komt het hPL nooit in contact met de omgeving wat vaak wel een risico is in industriële bereidingen. Het gesloten systeem, gecombineerd met hoge graad van bronmateriaal, uitvoerige testen en 

   Tijdens bereiding van zowel hPL Gold als Platinum werd het fibrinogeen gereduceerd waardoor heparine niet vereist is bij gebruik in celkweekmedia.

   hPL Gold Clinical is bovendien het eerste clinical grade hPL gemaakt van Europees donormateriaal waar geen toevoeging van heparine vereist is.

   Welke soorten hPL bieden jullie aan?

   Op dit moment kan u hPL Gold aankopen voor research doeleinden (G150R) of voor klinische doeleinden (G150C). hPL Platinum is op dit moment beschikbaar voor research doeleinden (P480R).

   Wat is het verschil tussen hPL Gold en hPL Platinum?

   hPL Platinum is een next generation platelet lysate dat een nog hogere concentratie groeifactoren bevat, de samenstelling is dus verschillend. Voor de meeste cellen kunnen zowel hPL Gold als hPL Platinum gebruikt worden. Voor een optimale selectie van hPL raden wij u aan om beide producten te valideren met uw cellen.

   Bij welk percentage moet hPL gebruikt worden?

   Gewoonlijk kan hPL toegevoegd worden aan basaal medium aan 5 tot 10%. In sommige situaties kan dit zelfs verder verlaagd worden. Voor de optimale keuze is het echter steeds aangeraden om een validatie op te zetten die verschillende concentraties vergelijkt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij staan u graag bij.

   Welke verpakkingsgroottes zijn beschikbaar?

   hPL Gold (G150R en G150C) wordt aangeboden in zakjes van 100mL, hPL Platinum (P480R) wordt aangeboden in zakjes van 180mL. 

   Worden deze producten getest op pathogenen?

   Om een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te bieden werden meerdere veiligheidslagen ingebouwd. Gezonde donoren worden geselecteerd door middel van anamnese door een arts en alle donaties worden gescreend op humaan immunodeficiëntievirus 1 en 2, Hepatitis C virus, Hepatitis B surface antigen en Treponema pallidum. Pathogeen inactivatie wordt uitgevoerd op alle plaatjesconcentraten. Meer info over veiligheid van het bronproduct kan gevonden worden via deze link.

   Plaatjesconcentraten worden verwerkt in hPL in een gesloten systeem waardoor ambiente contaminatie vermeden wordt. Het finale hPL ondergaat bijkomende testen (mycoplasma, endotoxine, bacteriologische kweek) en kwaliteitscontroles en voldoet aan Ph. Eur. 5.2.12 ‘raw materials of biological origin’.

   Welk basaal medium moet ik gebruiken?

   De keuze van het basaal medium hangt af van uw toepassing, duur van celkweek en de gebruikte medium supplementen. hPL Gold is gevalideerd voor gebruik met DMEM/F-12, RPMI 1640, Ham’s F-12 en IMDM. DMEM, MEM en αMEM kunnen ook gebruikt worden, maar is afhankelijk van de toepassing.

   hPL Platinum is gevalideerd voor gebruik met DMEM, MEM, αMEM, DMEM/F-12 en IMDM. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, wij staan u graag bij.

   Welke bewaartermijn heeft hPL?

   hPL Gold heeft kan 2 jaar bewaard worden bij -80°C. We raden aan om het hPL bij ontvangst uit te verdelen in volumes die voor u geschikt zijn en zo onnodige vries-dooi stappen te vermijden.

   Ik merk precipitatie op in mijn celkweek, wat kan ik doen?

   Indien u partikels ziet in uw celkweek kan dit verschillende zaken betekenen. In eerste instantie raden we aan om uw compleet medium te filtreren (dus ná toevoegen aan het basaal medium). Als u ondanks de filtratie nog steeds partikels ziet dan zou u te maken kunnen hebben met calcium complex precipitatie, in dit geval raden wij aan een ander basaal medium te gebruiken of bij een lagere hPL concentratie te werken. Voordat u deze stappen onderneemt is het uiteraard van belang om na te gaan of uw celkweek niet ergens contaminatie heeft opgelopen.

   Het is niet ongewoon dat het hPL troebel oogt of vlokken bevat na ontdooien. Doordat het bronproduct bereid werd met transfusiedoeleinden voor ogen en de bereiding in een gesloten systeem gebeurt is er geen nood aan een steriel filtratie zoals bij vele andere producten. Hierdoor lopen we geen risico op het verlies van belangrijke eiwitten die in uw celkweek gebruikt kunnen worden. Bovendien ondergingen alle producten pathogeeninactivatie en wordt het uiteraard ook uitvoerig gecontroleerd voordat dit bij u terecht komt. We raden echter wel aan om het complete medium te filtreren voor toevoegen van uw cellen. Indien u vlokken uit het onverdunde hPL wilt verwijderen kan dit d.m.v. centrifugatie.

   Moet ik heparine toevoegen aan mijn medium?

   Neen, tijdens de bereiding van hPL wordt fibrinogeendepletie uitgevoerd. Heparine is dus niet vereist.

   Zijn hPL Gold en hPL Platinum xeno-vrij?

   Ja, hPL bevat geen dierlijke producten en die worden tijdens de bereiding ook niet gebruikt. Ons hPL is dus xeno-vrij.

   Geschiedenis hPL

   Het verhaal van Human Platelet Lysate (hPL) begon in de jaren 1960, toen foetaal kalfsserum (FBS) de dominante voedingsbron was in kweekmedia. Onderzoek in de jaren 80 toonde echter aan dat bloedplaatjeslysaten ook kunnen dienen als alternatief. Met de ontwikkeling van gekweekte cellen in vitro ontstonden er veiligheidszorgen over FBS, wat leidde tot de herontdekking van bloedplaatjeslysaat als alternatief in de vroege jaren 2000. Deze verschuiving werd gestimuleerd door richtlijnen die het gebruik van FBS in celtherapie wilden minimaliseren. Tegelijkertijd hebben bloedbanken wereldwijd een overschot aan bloedplaatjesconcentraten, die niet voor transfusie gebruikt kunnen worden.