Kosten Rode Kruis-Vlaanderen

Voor heel wat van onze activiteiten kunnen we rekenen op de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, maar daarnaast moet Rode Kruis-Vlaanderen uiteraard investeren in degelijke opleidingen, ondersteuning en materiaal. Hieronder geven we een volledig beeld van onze kosten. In 2022 bedroegen deze 245.071.915 euro.

Kosten Humanitaire Diensten

In deze cijfers is het aandeel van de kosten gemaakt door de plaatselijke afdelingen gebaseerd op een relevante steekproef bij de populatie van meer dan 200 afdelingen.

Kosten Opvang van Asielzoekers

De kosten van Rode Kruis-Vlaanderen voor de opvang van asielzoekers zijn vastgelegd in de opvangconventie met Fedasil. 

Kosten Dienst voor het Bloed

De levering van bloedproducten, vergoedingen voor de labotesten en subsidies (voor personeel en NAT-tests) genereren de omzet van de Dienst voor het Bloed. Rode Kruis-Vlaanderen dekt hiermee de kosten voor de werving en het behoud van donoren; de afname, het testen en de verwerking van bloedproducten; en de bedeling naar ziekenhuizen. Om de continuïteit en de veiligheid van het bloed te verzekeren en te blijven verbeteren, herinvesteert Rode Kruis-Vlaanderen een deel van deze omzet in nieuwe technieken, apparatuur en ontwikkelingen.

Bijdrage aan het Internationale Rode Kruis

Rode Kruis-Vlaanderen leverde de verplichte ledenbijdrage van 519.558 euro aan de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC).

Het Red Cross/EU Office, dat als verbinding functioneert tussen de nationale verenigingen van het Rode Kruis in de landen van de Europese Unie en de Europese Unie zelf, ontving een ledenbijdrage van 34.000 euro.

Heb je vragen, laat het ons weten!