Dit doen we met je geld

Waar halen we onze middelen en waaraan besteden we ze? Dat is geen geheim. Rode Kruis-Vlaanderen is een open organisatie, wat betekent dat we ook over onze financiën zeer transparant zijn. 

Onze hulpverlening gebeurt in volledige onafhankelijkheid, ook financieel. We hebben financiële steun nodig zodat we onze missie kunnen volbrengen. Dankzij giften van particulieren en bedrijven kunnen we helpen waar nodig, en dit op de best mogelijke manier. Elke steun maakt dus écht een verschil. Lees hier meer over hoe en waarom we fondsen werven.

"We gaan verantwoord en efficiënt om met de middelen die overheden en schenkers ons toevertrouwen en het is dan ook onze verplichting om transparant te zijn over onze opbrengsten én kosten. Daarom is het belangrijk dat we de kostprijs van onze activiteiten kennen en continu evalueren." Karolien Geudens, financieel directeur

Eventuele positieve resultaten gebruiken we bewust voor de financiering en de uitvoering van ons strategisch werkplan ‘Strategie 2025: iedereen kan iemand helpen’. Om te kunnen helpen helpen, is het namelijk noodzakelijk dat we voldoende financiële middelen ter beschikking hebben. We hebben daarvoor verschillende fondsen opgezet. 

Cijfers over ontwikkelingssamenwerking

De gegevens over ons internationaal werk in ontwikkelingssamenwerking publiceren we volgens de IATI-standaard. IATI (International Aid Transparancy Initiative) is een initiatief voor het openbaar maken van informatie rond ontwikkelingssamenwerking. Deze standaard werd in 2008 gelanceerd en helpt informatie voor iedereen beschikbaar te stellen.

De IATI dataset is te downloaden via de databank van IATI. Je moet wel zelf een vertaling maken vanuit het XML-format naar leesbare informatie. Er zijn verschillende (online) toepassingen beschikbaar om dit te doen, zoals d-portal.

Download de cijfers van Rode Kruis-Vlaanderen

Heb je vragen, laat het ons weten!