Vraag hier de gratis eerstehulpmaterialen en/of onderwijstraject voor Afrika aan

De eerstehulprichtlijnen in dit handboek zijn ontwikkeld volgens de evidence-based practice methodologie. Wetenschappelijke literatuur vormt de basis voor het bewijs en wordt verder aangevuld met praktijkervaring, de expertise van specialisten en de voorkeuren en beschikbare middelen voor deze doelgroep. 

De richtlijnen, en vervolgens het handboek dat erop gebaseerd is, worden elke 5 jaar geactualiseerd om ervoor te zorgen dat recent bewijs wordt opgenomen en dat rekening wordt gehouden met veranderende omstandigheden. De laatste update was in 2021.

Je krijgt na het invullen van het formulier een mail toegestuurd met een link naar:

 • Handleiding 'Basis Eerste Hulp voor Afrika'
  De 'Basic First Aid for Africa' handleiding is de basis voor Basic First Aid trainingsprogramma's. Het bevat alle essentiële eerstehulpkennis die nodig is om in het dagelijks leven op te treden als eerstehulpverlener zonder dat je voorkennis hebt van eerste hulp. Naast de meest up-to-date basiskennis en technieken voor eerste hulp, bevat het ook aanbevelingen voor preventie voor de meeste onderwerpen.
 • Handboek 'Eerste hulp voor eerstehulpverleners'
  Deze publicatie is een vervolg op het handboek 'Basis Eerste Hulp voor Afrika' en is uiteraard gebaseerd op dezelfde evidence-based methodologie die eerder werd genoemd. First Responders kunnen worden ingezet bij buitengewone gebeurtenissen, zowel door de mens veroorzaakte calamiteiten (verkeersongevallen, politieke onrust, conflicten etc.) als natuurrampen. De geavanceerde kennis en vaardigheden van Eerste Hulp in dit handboek plaatsen Eerste Hulp in een bredere context van pre-hospitale zorg bij noodsituaties en rampen in Afrika, vooral wanneer Eerste Hulpverleners te maken krijgen met situaties met meerdere slachtoffers met meerdere verwondingen. Deze geavanceerde kennis en vaardigheden kunnen ook worden toegepast bij het helpen van mensen in nood in lokale gemeenschappen.
 • Leerlijn 'Eerste hulp voor jongeren'
  Ook kinderen en  jongeren kunnen met eerstehulpkennis en vaardigheden het verschil maken. Daarnaast kan eerstehulptraining voor jongeren helpen bij het verspreiden van preventieve boodschappen en versterkt het het gedragsveranderingsproces om jongeren en hun omgeving veerkrachtiger, veiliger en gezonder te maken. De opmaak van deze leerlijn is ook gebaseerd op de evidence-based methodologie en omvat een overzicht van mogelijke leerdoelen voor kinderen en jongeren. De leerlijn 'Eerste hulp voor jongeren' is bedoeld om jeugdtrainers en leerkrachten te ondersteunen bij het geven van eerste hulplessen.
 • Handboek ‘Eerste hulp bij verwondingen door verkeersongevallen’
  Verkeersongevallen zijn een belangrijke oorzaak van sterfte in Sub-Saharaans Afrika. 'Eerste hulp bij verwondingen door verkeersongevallen' is ontwikkeld op basis van de handleidingen 'Basis eerste hulp voor Afrika' en 'Eerste hulp voor eerstehulpverleners'. Het handboek is bedoeld om eenvoudige eerstehulptechnieken aan te leren aan mensen die regelmatig op de weg zijn, om hen een houvast te geven bij het verlenen van eerste hulp bij verkeersongevallen.