Hulp bij rampen

Hulp verlenen bij rampen is één van onze basisopdrachten. Als partner van de overheid maken we deel uit van de algemene nood- en interventieplanning van de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening en nemen we bij een ramp drie belangrijke taken op ons: medische hulpverlening, vervoer van gewonden en psychosociale ondersteuning.

Hulp krijgen, vaak een zaak van leven of dood

Het noodlot kan altijd en overal toeslaan. En dan is snel hulp krijgen een zaak van leven of dood. Wij schieten meteen in actie om te helpen bij rampen. Dat doen we door onze lokale Rode Kruisafdelingen snel in te zetten, of door de samenwerking met andere hulpdiensten. Wie hulp nodig heeft, kan rekenen op ons!

Medische hulpverlening

Bij een ramp beschikken de gewone hulpdiensten niet altijd over voldoende middelen. Onze SIT’s (Snel Interventie Team) springen hen meteen bij. Ze brengen alle materiaal mee om snel een medische post op te bouwen: opblaasbare tenten, verlichting, draagberries, medisch materiaal en spoedmedicatie. Onder leiding van artsen en verpleegkundigen bieden we gewonden de eerste zorgen. 

Vervoer van gewonden

Bij een rampsituatie met veel getroffenen komt het erop aan om zo snel mogelijk de nodige zorgen te verstrekken aan zo veel mogelijk mensen. Wij organiseren het vervoer van gewonden. We registreren alles nauwkeurig. Op elk moment weten wij exact waar alle ziekenwagens zich bevinden en welke gewonden naar waar zijn gebracht.

Psychosociale ondersteuning

Mensen die getroffen zijn door een schokkende gebeurtenis (bijvoorbeeld bij een brand in een appartementsgebouw, een ongeval op jeugdkamp ...) hebben nood aan psychosociale opvang. DSI (Dringende Sociale Interventie) zorgt daarvoor. We vangen niet alleen de getroffenen op, maar zorgen ook voor informatie aan hun vrienden of familie en bij de identificatie van overleden slachtoffers zorgen we voor ondersteuning. We bieden aangepaste begeleiding aan de familieleden.