Vermisten opsporen en familiebanden herstellen

De chaos van een conflict of natuurramp verscheurt ontelbare gezinnen. Familieleden vluchten in verschillende richtingen, men raakt zijn communicatiemiddelen kwijt of meer algemeen raken de communicatiekanalen verstoord waardoor mensen geen contact meer kunnen leggen met hun familieleden.

Restoring Family Links (RFL) maakt deel uit van het wereldwijde Restoring Family Linksnetwerk van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging en is gespecialiseerd in het opsporen van vermisten en het herstellen van contact tussen familieleden. Daarnaast informeert RFL ook personen met een Internationaal Beschermingsstatuut (= erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden) in België over de procedure van gezinsherening.

Opsporingen en herstellen van contact

Niet weten waar je ouders, broers of zussen zijn is een harde realiteit voor vele mensen die op de vlucht moeten slaan voor geweld of een natuurramp. Rode Kruis-Vlaanderen helpt bij de zoektocht naar vermiste familieleden.

Aanvaardingscriteria

Je kan een aanvraag indienen als:

 • je een familielid zoekt;
 • het contact is verloren gegaan door conflict, migratie of natuurramp.

Je kan geen aanvraag indienen voor:

 • opsporingsaanvragen in kader van adoptie;
 • onrustwekkende verdwijningen;
 • stamboomonderzoek of historische studies;
 • familiale geschillen.

Opgelet:

Het wel of niet in behandeling nemen van een opsporingsverzoek kan niet beschouwd worden als bewijs van het bestaan van een relatie tussen de hupvrager en de gezochte persoon. Noch kan het als een bewijs of aanduiding beschouwd worden dat de gezochte persoon al dan niet vermist is of dat deze persoon al dan niet bestaat. Bijgevolg is het niet de bedoeling dat dossiers worden opgestart louter ter ondersteuning van de asielprocedure.

Vul het contactformulier hier in

Hoe werken we?

Wanneer je een familielid of andere dierbare kwijt bent, kan je Restoring Family Links contacteren via het contactformulier, per mail of telefoon. Wanneer je aanvraag in lijn ligt met onze aanvaardingscriteria nodigen we je uit voor een gesprek met een Rode Kruismedewerker. Dit kan online of op ons kantoor te Mechelen. Tijdens dit gesprek bespreken we de mogelijkheden en noteren we alle nodige gegevens.

Wanneer we je vraag hebben geregistreerd gaan we, op basis van de door jou gegeven informatie, na op welke manier we op zoek kunnen gaan naar jouw familieleden. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen we bijvoorbeeld het Rode Kruis in het land waar jouw familielid wordt vermist om hulp vragen. Dan kan het Rode Kruis ter plaatse gaan naar het laatst gekende adres of in de omgeving navraag doen. Daarnaast kunnen we contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of andere organisaties, indien de hulpvrager daar toestemming voor geeft. Verder kunnen we ook een foto plaatsen van de hulpvrager op de Trace the Face-website. Dit is een website van het Rode Kruis waarop foto’s staan van mensen die op zoek zijn naar familie. 

Als het is gelukt om jouw geliefde te vinden, zorgen we ervoor dat jullie met elkaar in contact worden gebracht.  

Hoelang een opsporing duurt is helaas onvoorspelbaar. Ook kunnen we niet garanderen dat we jouw familie gaan terugvinden, maar we leggen regelmatig contact om het dossier samen te evalueren. Indien we er niet in slagen jouw familie terug te vinden, zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

Hoe kan je zelf zoeken?

Je kan ook zelf stappen ondernemen om je familie terug te vinden. Want hoe meer er wordt gezocht, hoe groter de kans op een positief resultaat.

Je kan zelf zoeken door:

 • Telefoonnummers en e-mailadressen te controleren.
 • Sociale media (Facebook, Instagram, Tiktok, ...) te controleren. Vergeet hierbij niet om de naam van je familielid op verschillende manieren te spellen.
 • Vragen te stellen aan andere familieleden en vrienden. Misschien hebben zij nog iets vernomen van je familielid.
 • Vragen te stellen aan mensen met je nationaliteit of van je regio. Misschien hebben zij nog contact met mensen uit je regio die informatie kunnen geven over je vermiste familielid.
 • Regelmatig te kijken op de Trace the Face-website.

Preventietips

Helaas verliezen er dagelijks nog veel mensen het contact met hun geliefden omwille van heel uiteenlopende redenen, Restoring Family Links benadrukt graag nog enkele tips die je kan gebruiken om te vermijden dat je het contact verliest met jouw familieleden:

 • Leer telefoonnummers van familieleden uit het hoofd.
 •  Als je reist met kinderen, help hen dan belangrijke info te memoriseren, zoals de naam van de ouders.
 • Deel je geplande route met je familie en vrienden.
 • Informeer je familieleden op vaste tijdstippen over je reis en je locaties.
 • Leer het e-mailadres van familie en vrienden van buiten.
 •  Contacteer direct het lokale Rode Kruis als je contact met je familie verliest.
 •  Zorg dat jij en je familie veilige reddingsvesten dragen.
 • Mocht je tegengehouden worden de door politie, meld hen dat je bij je familie wenst te blijven.

Veelgestelde vragen

Kan Restoring Family Links overal ter wereld zoeken?

Restoring Family Links kan in alle landen zoeken waar het Rode Kruis vertegenwoordigd is. De opsporingsmogelijkheden verschillen echter van land tot land, en kunnen (tijdelijk) beïnvloed worden door bijvoorbeeld de veiligheidssituatie in een bepaald land.

Kan Restoring Family Links iedereen helpen?

Restoring Family Links aanvaardt alle hulpvragen indien deze binnen de aanvaardingscriteria vallen, ongeacht het statuut van de hulpvrager.

Hoeveel kost een opsporing via Restoring Family Links?

De dienstverlening van Restoring Family Links is altijd gratis.

Hoe lang duurt een opsporing via Restoring Family Links?

De duur van een opsporing is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de beschikbare informatie en de complexiteit van het dossier. Wij kunnen niet op voorhand bepalen hoe lang een opsporing zal duren.

Gezinshereniging

Restoring Family Links informeert personen met een Internationaal Beschermingsstatuut (=erkend vluchteling of subsidiair beschermde) in België over de procedure van gezinshereniging.

Hieronder kan je de veelgestelde vragen terugvinden. Bekijk deze zeker voordat je het contactformulier invult.

Vul het contactformulier hier in

Veelgestelde vragen

Ik ben erkend vluchteling/subsidiair beschermde, wie kan ik naar België brengen via gezinshereniging?

Personen met een Internationaal Beschermingsstatuut in België (erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden) kunnen volgende personen naar België brengen via gezinshereniging:

Als je zelf meerderjarig bent (= 18 jaar of ouder).

 • Je echtgeno(o)t(e) (Opgelet: je moet getrouwd zijn voordat je jouw aanvraag tot erkenning als Internationaal Beschermde ingediend hebt in België.)
 • Je minderjarige kinderen (= kinderen onder de 18 jaar)
 • Je meerderjarige kinderen met een handicap

Als je een niet-begeleide minderjarige bent:

 • Je ouders
 • Je minderjarige broers en zussen, meerderjarige gehandicapte broers en zussen op voorwaarde dat ze meekomen met je ouders

Als je andere familieleden naar België wilt brengen (bv je grootouders, tantes, nonkels, etc. ), dan kan een humanitair visum de oplossing zijn. Als Rode Kruis-Vlaanderen zijn wij hier niet in gespecialiseerd en kunnen we je ook geen advies geven. Je kan meer informatie vinden over een humanitair visum op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Ik ben erkend vluchteling/subsidiaire beschermde, welke documenten moet ik verzamelen om gezinshereniging aan te vragen?

Om gezinshereniging aan te vragen moet je 2 zaken aantonen:

 1. Je verblijfsstatuut in België.
 2. Je verwantschap met de personen die je naar België wenst te halen. 

Kan Restoring Family Links mij financieel ondersteunen om mijn familie naar België te brengen?

Nee, Restoring Family Links kan niet financieel ondersteunen. Wij informeren enkel.

Kan Restoring Family Links helpen om documenten zoals paspoorten of visa te verkrijgen?

Nee, Restoring Family Links kan niet helpen om documenten zoals paspoorten, visa of andere documenten te verkrijgen.

Kan Restoring Family Links mij helpen om het online visumformulier in te vullen?

Nee, Restoring Family Links informeert enkel. Je kan echter wel volgend filmpje bekijken, dat uitlegt hoe je een online visumformulier aanvraagt.

Ik ben nog niet getrouwd, maar wil mijn vriendin naar België halen. Kan dit?

Je moet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben om op gezinshereniging een beroep te kunnen doen.

Ik ben getrouwd, maar pas nadat ik mijn verzoek tot Internationale Bescherming heb ingediend.

Als je getrouwd bent tussen de periode van je aankomst in België en jouw erkenning als vluchteling of subsidiair beschermde, dan spreekt men over gezinsvorming. Je kan je echtgenoot dan naar België halen, maar gaat naast de voorwaarden van gezinshereniging bijkomend moeten aantonen dat je getrouwd bent uit liefde. Dit bewijs kan je leveren door aan te tonen dat je elkaar al lang kent, regelmatig contact had voor het huwelijk, dat je elkaar fysiek ontmoet hebt voor het huwelijk,...

Als Restoring Family Links ondersteunen wij deze procedure niet en adviseren wij om een advocaat of een gespecialiseerde dienst te contacteren voor juridische informatie.

Ik wil andere familieleden naar België halen, kunnen jullie helpen met een humanitair visum?

Nee, Restoring Family Links is niet gespecialiseerd in humanitaire visa en kan niet ondersteunen. Wij raden aan om een advocaat of gespecialiseerde dienst te contacteren voor juridische informatie.

Mijn familie moet een medisch attest voorleggen. Waar kan ik de lijst van erkende dokters vinden?

Je kan een lijst van de door de ambassades erkende dokters vinden op de website van de Belgische ambassade.

Ik moet een afspraak maken bij de ambassade, hoe doe ik dit?

Alle contactinformatie en informatie over het maken van een afspraak bij Belgische ambassades vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Ik heb gezinshereniging aangevraagd, wanneer krijg ik de beslissing en waar kan ik mijn dossier opvolgen?

Vanaf het moment dat je familieleden de aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend bij de Belgische ambassade in het buitenland of het relevante tussenkantoor, duurt het maximaal 9 maanden om een beslissing te ontvangen (2 keer verlengbaar met 3 maanden). Je kan het status van je dossier zelf ook opvolgen via de Infovisa website.

Informatiesessies Restoring Family Links

Werk jij in een opvangcentrum of andere organisatie die baat kan hebben bij een informatiesessie over Restoring Family Links? Contacteer ons dan om dit te bespreken. Wij hebben RFL-ambassadeurs die onze werking komen toelichten.

Stuur hiervoor een aanvraag naar rfl@rodekruis.be met vermelding van ‘infosessie RFL – no red cross file’ in de onderwerpregel. 

Hoe kan jij helpen?

Word vrijwilliger

Binnen Restoring Family Links hebben we een diverse waaier aan vrijwilligersfuncties:

 • RFL ambassadeur: Als RFL ambassadeur trek je door Vlaanderen en Brussel om het bestaan van onze dienst in de kijker te zetten. Het doel van deze bekendmakingsactie is dat iedereen in Vlaanderen en Brussel met een potentiële RFL-nood op de hoogte is van onze dienstverlening en weet hoe ons te contacteren. Geef je graag presentaties en kom je daarvoor graag op verschillende locaties? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou.
 • Vrijwillige dossierbeheerder: Als vrijwillige dossierbeheerder (caseworker) ga je rechtstreeks in gesprek met onze doelgroep. Je verwelkomt mensen met een opsporingsvraag, bekijkt met hen wat mogelijk is en verzamelt de nodige informatie zodat een dossier kan worden opgestart. Je volgt nadien de dossiers verder op en geeft telefonisch of via mail feedback aan de cliënt over de stand van zaken van zijn/haar dossier.
 • Vrijwillige administratieve hulp: Ben je computervaardig en wil je graag je steentje bijdragen, zonder per sé op de voorgrond te moeten treden of echt met ons cliënteel in directe communicatie te moeten gaan? Kom ons dan administratief ondersteunen.
 • Vrijwillige tolk: Elkaar goed verstaan is natuurlijk essentieel om een opsporingsdossier een zo hoog mogelijk slaagkans te geven. Maar ook wanneer we informatie geven over de procedure van gezinshereniging is het belangrijk dat alles goed begrepen wordt. We maken dan ook regelmatig gebruik van een tolk om de taalbarrière weg te nemen. Spreek jij Dari, Pashtu, Tigrinya of Somalisch? Dan zoeken wij jou! Een vacature voor vrijwillige tolk staat permanent open. Voor de andere profielen wordt dit opengezet wanneer de nood er voor is. Je kan deze hier vinden.

Stel ons je vraag over Restoring Family Links