Strategie 2025: iedereen kan iemand helpen

We leven vandaag in een wereld waarin de ongelijkheid tussen mensen groter wordt. Waarin meer en meer rampen de zwaksten treffen. Waarin de sociale samenhang klappen krijgt. Als Rode Kruis-Vlaanderen willen we daar in onze nieuwe strategie antwoord op bieden. Staan klaar: maar liefst 14.000 vrijwilligers. En 1.600 medewerkers. Samen vormen zij de motor van onze hulporganisatie. Betrouwbaar, flexibel en robuust. Dit is ons plan voor 2025.

Onze focus

In 2010 was het efficiëntie (de dingen juist doen). In 2015 effectiviteit (de juiste dingen doen). En in 2020 zetten we stevig in op innovatie. Waar leggen we de komende 5 jaar onze focus?

1. Meer vrijwilligerschap in Vlaanderen. Met Rode Kruis-Vlaanderen als voortrekker. Wij faciliteren en stimuleren.

2. Onze internationale activiteiten, opvang van asielzoekers en migratie. Politiek zijn dat gevoelige, wispelturige thema’s. Als Rode Kruis-Vlaanderen vinden we het belangrijk om daarin een eigen, stabiele positie in te nemen.

3. Bestuur van Rode Kruis-Vlaanderen. Operationeel staan we sterker dan ooit. Internationaal waren we nooit zo zichtbaar als nu. Gevolg? Meer middelen en grotere beslissingen. In lijn daarmee moet ook ons bestuur evolueren. Altijd trouw blijvend aan ons DNA als vrijwilligersorganisatie.

Meer vrijwilligerschap: 10 actiepijlers

1. Vertrek vanuit de noden van de doelgroep 6. Geef om de meest kwetsbare doelgroepen 
2. Focus op de unieke Rode Kruis-activiteiten 7. Werk samen met andere organisaties
3. Handel verbindend, niet polariserend 8. Verbind alle bestaande activiteiten
4. Omarm technologische vernieuwing 9. Vorm mee het vrijwilligerschap van de toekomst
5. Maak het verschil in actie, niet in activisme 10. Onderbouw met wetenschap

Onze actieterreinen de komende 5 jaar

Meer vrijwilligerschap. Oprecht en geloofwaardig. Dat is waar we voor gaan. Zowel binnen Rode Kruis-Vlaanderen, als breder: in heel Vlaanderen en internationaal.

Meer vrijwilligerschap in Vlaanderen: de actiepunten

Eerste hulp: een gezondheidsvaardigheid voor iedereen

Ons gezondheidssysteem is aan het veranderen. De focus verschuift van vooral cure naar meer en meer care. Van vooral genezing naar meer en meer welzijn en levenskwaliteit. Van vooral ziekenhuis naar meer en meer eerstelijnshulp. Een evolutie waar wij als Rode Kruis-Vlaanderen aan bijdragen. Zowel voor EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) als voor EHBP (Eerste Hulp Bij Psychische problemen) bieden wij laagdrempelige tools en opleidingen aan om iedereen die gezondheidsvaardigheden bij te brengen.

Best mogelijke noodhulp

Tijdelijke, snel inzetbare, voldoende, flexibele en professionele hulp aan slachtoffers. Dat is wat mensen verwachten van onze Rode Kruis-vrijwilligers. Daarom besteden we veel zorg aan hun opleidingen. Onze rol bij infectieziekten? Het coronavirus maakte die snel duidelijk. Hoe eerste hulp organiseren in epidemie- en klimaatgerelateerde noodsituaties? Dat wordt een focuspunt de komende jaren. Volledig in lijn met onze humanitaire missie.

Bloedvoorziening: veilig, vrijwillig en voldoende

Rode Kruis-Vlaanderen voorziet veilig en voldoende rode bloedcellen, bloedplaatjes en plasma voor alle patiënten in de Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. Verder bieden we ook antwoord op de stijgende vraag naar plasma als grondstof voor levensreddende geneesmiddelen.

Meer vrijwilligerschap internationaal: de actiepunten

Internationaal Humanitair Recht (IHR)

Dat het IHR in België nageleefd wordt. Ook dat willen we bevorderen. Met Rode Kruis-Vlaanderen als hét IHR-referentiepunt in Vlaanderen en Brussel.

Restoring Family Links

Familieleden die vermist zijn. Mensen die elkaar kwijt raken. Na een conflict, migratie of natuurramp gebeurt het helaas soms. In zo’n situaties helpt het Rode Kruis hen opsporen. Om familiebanden te herstellen en gezinnen te herenigen. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste methoden die in onze snel digitaliserende wereld voorhanden zijn.

Internationaal opkomen voor de meest kwetsbaren en voor meer zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid van onze zusterverenigingen in lage en middeninkomenslanden doen groeien. Dat is wat Rode Kruis-Vlaanderen als internationaal voortrekker op gebied van eerste hulp wil doen. Zodat die landen in de toekomst zelf duurzame projecten kunnen doen. Daarom zijn onze internationale acties in dit kader altijd tijdelijk.

Hulp aan migranten op basis van nood en kwetsbaarheid

Rode Kruis-Vlaanderen vertrekt van de primaire behoeften van migranten én hun psychologische noden. We gaan een stap verder dan louter het uitbaten van opvangcentra voor asielzoekers.

Migranten zo snel mogelijk op eigen benen

De mens zit vol sterktes en capaciteiten. Daar leggen we bij migranten de nadruk op. We moedigen aan. We stimuleren hen tot elkaar onderling helpen. Zo groeit hun zelfredzaamheid. Zo helpen we migranten om snel op eigen benen te staan. Want opvang alleen draagt weinig bij.

Belang van structureel migratiebeleid

Een existentiële vraag van migranten: waar kan ik mij wortelen? Wij vragen de overheid om de kwestie ernstig te nemen. Want de afgelopen decennia zagen we een wispelturig vluchtelingenbeleid.

Ons DNA als vrijwilligersorganisatie

Oprecht vrijwilligerschap

Deze 3 principes zijn voor Rode Kruis-Vlaanderen de basis van oprecht vrijwilligerswerk:

1. Vrijwillig. Vrijwilligerswerk doe je voor jezelf en anderen. Zonder financiële of materiële voordelen.

2. Persoonlijke zingeving. De belangrijkste motivatie? Anderen helpen, teruggeven aan de maatschappij. Bouwen aan een betere wereld. Ook voor jezelf.

3. Identificatie met onze kernwaarden. De oprechte vrijwilliger staat achter de waarden van het Rode Kruis (bv. neutraliteit en onpartijdigheid) én Rode Kruis-Vlaanderen (integriteit, teamgerichtheid, zin voor initiatief, en professionaliteit).

Als organisatie willen wij onze vrijwilligers ontzorgen. Door hen professioneel te ondersteunen, adequaat werkmateriaal te geven en een efficiënt kader om in te werken.

Diversiteit

Voor maximale impact moeten we zelf representatief zijn op deze vlakken: verhouding man/vrouw, etniciteit, cultuur, leeftijd, religie, seksualiteit en functiebeperkingen.

Deugdelijk bestuur

De uitdaging voor ons als coöperatieve van vrijwilligers, bloed- en plasmagevers en schenkers? Onze interne besluitvorming en het juridische model van het Belgische Rode Kruis verbeteren. Om zo tegemoet te komen aan de noden van de 21ste eeuw.

Meer weten?

Download de volledige brochure Strategie 2025