Fondsen Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen heeft een aantal fondsen waarmee inkomsten van eenmalige schenkingen en legaten – evenals eventuele positieve jaarresultaten – worden ingezet voor de lange termijn financiering van bepaalde activiteiten, alsook de uitvoering van ons strategisch plan. De fondsen maken ons minder afhankelijk van jaarlijkse schommelingen in subsidies en dalende overheidssteun. Ze zijn een waarborg dat we altijd kunnen blijven helpen en maken het mogelijk om op elk moment hulpverlening op te starten, zoals bij acute hulp na een ramp.

Met uitzondering van het noodhulpfonds wordt enkel het rendement op het kapitaal van de fondsen gebruikt om een stabiele financiering op lange termijn te garanderen.

Bedrag in 2022

Fonds Rampenhulpverlening Vlaanderen 9.530.416 euro
Sociaal fonds 9.518.761 euro
Fonds Polderwind 970.000 euro
Vormingsfonds 1.000.000 euro
Fonds Internationale Operaties 11.284.170 euro
Fonds Restoring Family Links 9.578.544 euro
Internationaal Noodhulpfonds 869.924 euro
Stichting Wetenschappelijk onderzoek & ontwikkeling 50.903.202 euro

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek & Ontwikkeling bevordert het humanitaire werk en de medische praktijk op basis van evidence-based criteria en wetenschappelijk onderzoek binnen Rode Kruis-Vlaanderen. Dankzij de financiering door deze stichting is Rode Kruis-Vlaanderen wereldwijd trendsetter kunnen worden in 4 onderzoeksgebieden: eerste hulp opleidingen en preventie, eerste hulp toepassing en rampenparaatheid, aanmaak van bloedplaatjes en ten slotte bloed- en plasmadonorselectie. De wetenschappelijke publicaties die hieruit voortvloeien vindt u hier.

Het Fonds Rampenhulpverlening Vlaanderen heeft tot doel structureel middelen te voorzien voor het verlenen van hulp bij rampen in Vlaanderen. We krijgen hiervoor een jaarlijkse toelage vanuit de federale overheid, maar deze dekt niet alle gemaakte kosten.  

Het Sociaal Fonds verzamelt de nodige financiële middelen om structureel zorgactiviteiten te ontwikkelen en te realiseren, zoals vakanties voor kwetsbare kinderen en aangepaste vakanties voor mensen met een handicap.

Het Fonds Polderwind voorziet domein Polderwind van de financiële middelen om jaarlijks verbeteringsprojecten uit te voeren in het hotel of op het domein, om zo de vakantiebeleving voor mensen met een beperking te garanderen.

Het Vormingsfonds laat ons toe nieuwe vormingsinitiatieven te financieren. De voorbije jaren werd bijvoorbeeld naast de gekende EHBO-cursussen, ook de EHBP (eerste hulp bij psychische problemen) cursus uitgewerkt en gelanceerd.

Dankzij het Internationaal Noodhulpfonds kunnen we snel reageren op een ramp in het buitenland zonder te moeten wachten op de fondsenwerving die doorgaans pas enkele dagen of weken na de ramp op gang komt. Nadien vullen we het fonds opnieuw aan obv. fondsenwerving bij het brede publiek of de overheid.

Het Fonds Restoring Family Links voorziet in lange termijn financiering van de dienst Restoring Family Links, gespecialiseerd in het opsporen van vermiste personen, het herstellen van familiebanden en het herenigen van gescheiden families. Want er bestaat voor deze unieke en essentiële activiteit – waarvoor de overheid voortdurend beroep op ons doet – geen structurele financieringsbron.

Het Fonds Internationale Operaties verzekert financiering op lange termijn voor onze projecten van internationale ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. We besteden het rendement van het fonds bijvoorbeeld aan internationale Rode Kruisprojecten die slechts gedeeltelijk door de overheid worden gefinancierd, maar ook aan het opzetten van pilootprojecten én aan het ontwikkelen van capaciteit in het Zuiden. Hierdoor wordt de continuïteit van de internationale operaties gegarandeerd en creëren we mogelijkheden om verder te groeien binnen onze expertisedomeinen. Daarnaast zetten we het fonds in om moeilijk financierbare projecten, zoals vergeten rampen of de versterking van de Rode Kruisverenigingen in het Zuiden, toch aan te pakken.

Heb je vragen, laat het ons weten!