Zorgbib in jouw zorgvoorziening

Een boek en een bezoek

Sociaal contact staat centraal bij Zorgbib. Onze vrijwilligers maken tijdens de boekenronde met plezier tijd voor een praatje met de patiënt of de bewoner. Of we beleven samen een ontspannend moment met muziek, een puzzel, een spel, een kleurplaat, een voorleesverhaal … of we halen herinneringen op aan de hand van reminiscentiemateriaal.

Voor wie?

Zorgbib biedt een bibliotheek en dienstverlening op maat aan voor mensen die door hun zorgcontext niet zomaar naar de gewone bibliotheek kunnen gaan.

  • bewoners in woonzorgcentra
  • patiënten in ziekenhuizen
  • patiënten in psychiatrische centra
  • patiënten in revalidatiecentra
  • opvangcentra voor verzoekers internationale bescherming
  •  … 

Samen voor een bib met zorg

Zorgbib bouwt samen met partners uit de socio-culturele en de zorgsector aan een bib die iedereen bereikt.

Samen met plaatselijke bibliotheken kunnen we zorgen voor een aangepaste bibliotheekwerking in een zorgvoorziening of ondersteunen we een lokale bibliotheekdienst aan huis.

Zorgbib in jouw zorgvoorziening

Een Zorgbibwerking opstarten doen we op vraag van een zorgvoorziening en samen met een lokale Rode Kruisafdeling. Tijdens een eerste kennismaking stellen we je, volledig vrijblijvend, onze collectie en vrijwilligerswerking voor. We leggen uit hoe Zorgbib werkt en hoe een uitleenpunt in jouw voorziening eruit kan zien. Zorgbib is een gratis dienstverlening en wordt samen met de zorgvoorziening vormgegeven.

Lijkt Zorgbib je echt iets voor jouw zorgvoorziening? Stel je vraag voor een eerste kennismaking.

Maak kennis en stel je vraag