Hoe kan je iets nalaten aan het Rode Kruis?

Wil je graag een goed doel zoals het Rode Kruis opnemen in je testament? Dan doe je iets heel bijzonders. Met je nalatenschap aan het Rode Kruis help jij mensen in nood op de best mogelijke manier. Dat is een prachtig gebaar. Want alleen met de financiële steun van de Vlaamse bevolking kunnen wij onze missie volbrengen, namelijk het helpen van de meest kwetsbaren in onze maatschappij. We willen je dan ook erg bedanken om ons als goed doel te overwegen in je testament.

Nalaten via een legaat 

Iets nalaten aan het Rode Kruis kan enkel door een legaat op te nemen in je testament. Er zijn verschillende legaten met elk zijn voordelen: algemeen legaat, bijzonder legaat, legaat onder algemene titel. We hebben voor jou een handig overzicht van de verschillende soorten legaten met elk zijn voordelen.

Overzicht van verschillende legaten

Het Rode Kruis opnemen in je testament?

Wil je Rode Kruis-Vlaanderen als goed doel opnemen in je testament, dan zijn we jou heel dankbaar.

Vermeld de juiste en volledige naam van onze organisatie in je testament:

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen, de Vlaamse Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis, instelling van openbaar nut, rechtspersoonlijkheid genietend overeenkomstig wet van dertig maart achttienhonderd éénennegentig. Ondernemingsnummer Belgische Rode Kruis: 0406.729.809 

Onze belofte

Nalaten aan Rode Kruis-Vlaanderen is een belangrijke beslissing. Een beslissing waarvan wij vinden dat je er 100% gelukkig mee moet zijn. Daarom beloven wij je het volgende:

  • Wat je ons ook nalaat, wij behandelen dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We zorgen ervoor dat het deskundig wordt besteed daar waar dat het nodig is. Dit doen wij in alle transparantie.
  • Je kan op elk moment van gedachten veranderen over een legaat in je testament. Je persoonlijke situatie kan immers in de loop der jaren veranderen.
  • Je testament is pas van toepassing op het moment dat je overlijdt. Tot dan kan je het op elk moment aanpassen. Je blijft tot de laatste dag eigenaar van je bezittingen. De laatst opgemaakte versie van je wilsbeschikking telt.
  • Als je Rode Kruis-Vlaanderen in je testament opneemt, hoef je ons dat niet te laten weten. Maar als je het doet, dan kunnen we je persoonlijk bedanken en je op de hoogte houden hoe we mensen helpen.
  • Elke informatie die je met ons deelt wordt strikt vertrouwelijk, respectvol en op gepaste wijze behandeld.

Wil je graag meer informatie? 


Vraag hier vrijblijvend onze gratis testamentgids of persoonlijk advies