Vrijwilligers van Halle zijn nu goed voorbereid bij rampen en preventie

“Enorm veel dank aan onze schenkers. Dankzij hun giften kunnen onze vrijwilligers doen waarvoor zij Rode Kruisvrijwilliger zijn geworden: rampenparaatheid en mensen helpen waar nodig.” Een dankbare Luc Dekegel, Verantwoordelijke Hulpdienst van Rode Kruis-Halle.

“We hebben in ons grondgebied een aantal rampen gehad die we natuurlijk liever niet hadden beleefd. Denk aan de treinramp in Buizingen, aanslagen, overstroming van het kanaal. Op zulke momenten duiken onze vrijwilligers van overal op.” En dan hebben zij voldoende materiaal en goed uitgeruste interventiewagen nodig. Daaronder persoonlijke bescherming van de vrijwilligers, zoals helmen en handschoenen en gereedschap voor als het voertuig op minder toegankelijke plaatsen ingezet wordt.

“Bij de treinramp hielp onze interventieploeg bij de evacuatie van de slachtoffers uit de wrakken. Onze vrijwilligers hebben ook mensen vervoerd naar de ziekenhuizen, verwanten van slachtoffers opgevangen en geholpen op de Vooruitgeschoven Medische Hulppost.”

Al het materiaal wordt benut

“Het materiaal, waaronder eerstehulpmateriaal, een AED-toestel en sets voor brandwonden, hebben we in grotere aantallen aangeschaft. Nu hebben de intervenanten een compleet gevulde uitruktas voor elk slachtoffer en hoeven ze niet bij te houden hoeveel ze al hebben gebruikt. Zo werken ze efficiënter.”

“We gooien niets weg, er is geen verspilling. Het materiaal zetten we namelijk ook in op de preventieve diensten, bij evenementen zoals carnaval, de grootste activiteit op ons grondgebied. Daarnaast hebben we één van de grotere jaarmarkten: Herne. En zijn er de Stroppenconcerten in de zomer. Verder slaagt de zaalvoetbalploeg Halle-Gooik er al een paar jaar in om een UEFA Europees toernooi naar Halle te halen. Vorig jaar hebben wij de preventieve dienst ingericht bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Barcelona.”

“Voor onze afdeling is maar één centraal gegeven: het slachtoffer moet geholpen worden, met de best mogelijke middelen en de hoogste kennis die ter onze beschikking staat. Daarom investeren wij in de rampenhulpverlening. Zo kunnen wij voor onze bevolking blijven zorgen.” 

Voor onze afdeling is maar één centraal gegeven: het slachtoffer moet geholpen worden. Daarom investeren wij in de rampenhulpverlening. Zo kunnen wij voor onze bevolking blijven zorgen.

Luc

Verantwoordelijke Hulpdienst, Rode Kruis-Halle

Benieuwd naar wat jouw steun kan betekenen in de buurt? 

Lees hier nog meer verhalen van wat lokale afdelingen konden verwezenlijken dankzij financiële steun van hun inwoners.

Geniet van uitzonderlijk fiscaal voordeel. Schenk in 2020 € 40 of meer en krijg 60% van je gift terug.

Doe een gift