Vragen na de donatie

Bij elke donatie krijg je een postdonatie donorkaart met jouw gegevens en onze contactgegevens. Zo kan je ons altijd bereiken na je donatie. Want het kan gebeuren dat je na je gift medische problemen hebt of twijfelt aan de geschiktheid van je donatie. Door dit te melden, kunnen we je beter helpen en zorg je mee voor een veilige bloedvoorraad. 

Contacteer ons online:

Contacteer ons telefonisch:

 • Stel je vraag aan onze artsen tussen 09-17u (09 244 56 65 voor Oost- en West-Vlaanderen of 015 44 57 44 voor Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg).
 • Doe een melding via 0800 777 01 en volg de instructies.

Hieronder vind je de meest gestelde vragen

Wat doe ik bij pijn of irritatie na de afname?

Normaal gezien brengt het doneren van bloed-, plasma-of bloedplaatjes geen nare gevolgen met zich mee. Toch zijn er reacties mogelijk. Op de bloedinzameling proberen onze medewerkers deze donorreacties te voorkomen of zo goed mogelijk op te vangen. Uiteraard ben je als donor steeds verzekerd voor eventuele bijkomende medische kosten.

Je raadpleegt best je huisarts wanneer je na het doneren van bloed-, plasma- of bloedplaatjes pijn hebt aan je arm of wanneer er irritatie optreedt of je je onwel voelt. Meld ons dit ook via www.rodekruis.be/postdonatie of via het telefoonnummer dat je op je postdonatie donorkaart vindt.

Meest voorkomende donorreacties

Wat als ik twijfel aan de geschiktheid van mijn donatie? Meld risicostuaties

Het is belangrijk dat je ons altijd op de hoogte brengt van eventuele besmettingsrisico’s. De reden hiervoor is de zogenaamde vensterperiode. Dit is de periode tus­sen de besmetting met een virus en het tijdstip waarop het virus in het bloed zichtbaar wordt. In deze periode is het virus dus niet traceerbaar, ook niet met labotests. Deze periode kan enkele weken duren, in sommige gevallen tot zes maanden. Als je recent geïnfecteerd bent geraakt, is het dus mogelijk dat we het virus nog niet kunnen opsporen in je gift.

Om te vermijden dat we besmet bloed in omloop brengen, is het dus uiterst belang­rijk dat je ons bij de minste twijfel op de hoogte brengt. Gebruik daarvoor de postdonatie donorkaart die je bij je registratie op de inzameling hebt ontvangen. Op dit kaartje staan de nodige instructies, plus een telefoon­nummer en enkele gegevens over je gift.

Wat zijn risicosituaties?

Wat als ik ziek word of koorts krijg na de afname?

Ben je na je donatie ziek, of krijg je koorts (meer dan 38° C de eerste 48u en zelfs vanaf 37,5° C de eerste 72u tijdens de huidige COVID-19 pandemie)? Dan heb je misschien een infectie. Die infectie kon al aanwezig zijn bij je donatie. Het kan ook zijn dat je na je donatie verneemt dat je eigenlijk al ziek was op het moment van je donatie. Het is belangrijk dat je ons dit zo snel mogelijk meldt. Zo help je mee aan een veilige bloedvoorraad.

Kan ik na de afname onmiddellijk weer aan de slag?

Ja, de meeste bezigheden kan je na de afname gewoon hervatten. Maar tijdens de eerste uren na de afname doe je beter geen topprestaties. Vlak na de afname is de transportcapaci­teit voor zuurstof immers lager.

Een gevaarlijk beroep uitoefenen of een belangrijke lichamelijke of sportieve activiteit uitoefenen raden we af tot 12 uur na de afname. Je bloeddruk kan immers wat lager of minder stabiel zijn.

Ook al te lang rechtstaan vermijd je best tijdens de eerste vier uur na de afname. Zo voorkom je duizeligheid, bloeddrukdaling en bewustzijnsverlies.

Welke tests voert het Rode Kruis uit op de bloed-, plasma- en bloedplaatjesgiften?

Na de afname testen we alle giften in het laboratorium. We onderwer­pen ze aan laboratoriumtests voor het hepatitis B- en C-virus, voor hiv en syfilis. Daar­naast ondergaan alle giften een bloedgroepbepaling. We tellen de verschillende bloedcellen en berekenen het hemoglobinegehalte.

Waar kan ik terecht voor informatie over mijn bloedwaarden?

Brengt het Rode Kruis mij op de hoogte van testresultaten?

Bij gunstige laboresultaten verwittigen we je niet. Maar indien de tests afwijkende waarden vertonen die van belang zijn voor je gezondheid, dan brengt ons medisch secretariaat je schriftelijk op de hoogte. In de brief delen we ook de testresultaten mee, zodat je een arts kan raadplegen. Wanneer we een recente hepatitis B of syfilisinfectie constateren bij een donor, zijn we wettelijk verplicht de overheid op een anonieme wijze op de hoogte te brengen.

De testresultaten maken we nooit bekend aan andere mensen zonder jouw toestemming, zelfs niet aan je behandelende arts. In enkele bijzondere gevallen zal de arts van het donorcentrum je uitnodigen om de uitslag van de tests persoonlijk te bespreken.

Meer informatie over onze laboratoriumonderzoeken en testresultaten.

Wat gebeurt er als er iets mis is met mijn donatie?

Als de laboratoriumtests afwijkingen aantonen die de gift ongeschikt maken voor patiënten, dan wordt de donatie vernietigd. Dit gebeurt zeker als de donatie o.a. virussen of bacteriën  bevat die het bloed van de ontvanger kunnen besmetten. Bijvoorbeeld het hepatitis B- en C-virus, hiv-virus of syfilis. In zo’n geval informeren we uiter­aard de donor over de afwijkende resultaten. We zijn ook verplicht om deze persoon definitief uit te sluiten als donor.

Bloedproducten die niet voor transfusie voldoen, kunnen soms erg nuttig zijn voor andere doeleinden zoals wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Uiteraard gebeurt dit steeds ano­niem. Hetzelfde geldt ook voor de reststalen van elke donatie. We vragen je dan ook hiervoor je toestemming te geven op de voorzijde van de medische vragenlijst.

Kan ik kiezen naar wie mijn donatie gaat?

Nee, een bloed-, plasma- of bloedplaatjesgift is en blijft altijd anoniem. Het donatienummer van de bloedzak verwijst naar een donor. Maar de bloedzak op zich verraadt nooit zijn herkomst. De naam van de donor maken we dus nooit bekend aan de ontvanger. Hierdoor kan je ook niet zelf bepalen wie je helpt met je bloed, plasma of bloedplaatjes.

Heb je nog vragen? We helpen je graag verder!

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.