Vragen na de donatie

Bij elke donatie krijg je een postdonatiekaartje met jouw gegevens en onze contactgegevens. Zo kan je ons altijd bereiken na je donatie. Want het kan gebeuren dat je na je gift medische problemen hebt of twijfelt aan de geschiktheid van je donatie. Door dit te melden, kunnen we je beter helpen en zorg je mee voor een veilige bloedvoorraad. 

Contacteer ons online:

Contacteer ons telefonisch:

  • Stel je vraag aan onze artsen tussen 09-17u (09 244 56 65 voor Oost- en West-Vlaanderen of 015 44 57 44 voor Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg).
  • Doe een melding via 0800 777 01 en volg de instructies.

Hieronder sommen we voor jou de meest gestelde vragen op.

Wat doe ik bij pijn of irritatie na de afname?

Normaal gezien brengt het doneren van bloed-, plasma-of bloedplaatjes geen nare gevolgen met zich mee. Toch zijn er reacties mogelijk. Op de bloedinzameling proberen onze medewerkers deze donorreacties te voorkomen of zo goed mogelijk op te vangen. Uiteraard ben je als donor steeds verzekerd voor eventuele bijkomende medische kosten.

Je raadpleegt best je huisarts wanneer je na het doneren van bloed-, plasma- of bloedplaatjes pijn hebt aan je arm of wanneer er irritatie optreedt of je je onwel voelt. Nadien neem je ook best contact op met het medisch secretariaat.  

Meest voorkomende donorreacties.

Wat als ik twijfel aan de geschiktheid van mijn donatie? Meld risicostuaties


Het is belangrijk dat je ons altijd op de hoogte brengt van eventuele besmettingsrisico’s. De reden hiervoor is de zogenaamde vensterperiode. Dit is de periode tus­sen de besmetting met een virus en het tijdstip waarop het virus in het bloed zichtbaar wordt. In deze periode is het virus dus niet traceerbaar, ook niet met labotests. Deze periode kan enkele weken duren, in sommige gevallen tot zes maanden. Als je recent geïnfecteerd bent geraakt, is het dus mogelijk dat we het virus nog niet kunnen opsporen in je gift.

Om te vermijden dat we besmet bloed in omloop brengen, is het dus uiterst belang­rijk dat je ons bij de minste twijfel op de hoogte brengt. Gebruik daarvoor het postdonatiekaartje dat je bij je registratie op de inzameling hebt ont­vangen. Op dit kaartje staan de nodige instructies, plus een telefoon­nummer en enkele gegevens over je gift.

Wat zijn risicosituaties?

Wat als ik ziek word of koorts krijg na de afname?

Ben je een week na je donatie ziek, of krijg je koorts (meer dan 38° C)? Dan heb je misschien een infectie. Die infectie kon al aanwezig zijn bij je donatie. Het is belangrijk dat je ons dit zo snel mogelijk meldt. Zo help je mee aan veilige bloedvoorraad.

Kan ik na de afname onmiddellijk weer aan de slag?

Ja, de meeste bezigheden kan je na de afname gewoon hervatten. Maar tijdens de eerste uren na de afname doe je beter geen topprestaties. Vlak na de afname is de transportcapaci­teit voor zuurstof immers lager.

Een gevaarlijk beroep uitoefenen of een belangrijke lichamelijke of sportieve activiteit uitoefenen raden we af tot 12 uur na de afname. Je bloeddruk kan immers wat lager of minder stabiel zijn.

Ook al te lang rechtstaan vermijd je best tijdens de eerste vier uur na de afname. Zo voorkom je duizeligheid, bloeddrukdaling en bewustzijnsverlies.

Welke tests voert het Rode Kruis uit op de bloed-, plasma- en bloedplaatjesgiften?

Na de afname testen we alle giften in het laboratorium. We onderwer­pen ze aan laboratoriumtests voor het hepatitis B- en C-virus, voor hiv en syfilis. Daar­naast ondergaan alle giften een bloedgroepbepaling. We tellen de verschillende bloedcellen en berekenen het hemoglobinegehalte.

Waar kan ik terecht voor informatie over mijn bloedwaarden?

Brengt het Rode Kruis mij op de hoogte van testresultaten?

Bij gunstige laboresultaten verwittigen we je niet. Maar indien de tests afwijkende waarden vertonen die van belang zijn voor je gezondheid, dan brengt het donorcentrum je schriftelijk op de hoogte. In de brief delen we ook de testresultaten mee, zodat je een arts kan raadplegen. Wanneer we een recente hepatitis B-, C- of syfilisinfectie constateren bij een donor, zijn we wettelijk verplicht de overheid op een anonieme wijze op de hoogte te brengen. In zo’n geval delen we ook de gegevens van de huisarts mee.

De testresultaten maken we nooit bekend aan andere mensen zonder jouw toestemming, zelfs niet aan je behandelende arts. In enkele bijzondere gevallen zal de arts van het donorcentrum je uitnodigen om de uitslag van de tests persoonlijk te bespreken.

Meer informatie over onze laboratoriumonderzoeken en testresultaten.

Wat gebeurt er als er iets mis is met mijn donatie?

Als de laboratoriumtests afwijkingen aantonen die de gift ongeschikt maken voor patiënten, dan wordt de donatie vernietigd. Dit gebeurt zeker als de donatie o.a. virussen of bacteriën  bevat die het bloed van de ontvanger kunnen besmetten. Bijvoorbeeld het hepatitis B- en C-virus, hiv-virus of syfilis. In zo’n geval informeren we uiter­aard de donor over de afwijkende resultaten. We zijn ook verplicht om deze persoon definitief uit te sluiten als donor.

Bloedproducten die niet voor transfusie voldoen, kunnen soms erg nuttig zijn voor andere doeleinden zoals wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Uiteraard gebeurt dit steeds ano­niem. Hetzelfde geldt ook voor de reststalen van elke donatie.

Kan ik kiezen naar wie mijn donatie gaat?

Nee, een bloed-, plasma- of bloedplaatjesgift is en blijft altijd anoniem. Het donatienummer van de bloedzak verwijst naar een donor. Maar de bloedzak op zich verraadt nooit zijn herkomst. De naam van de donor maken we dus nooit bekend aan de ontvanger. Hierdoor kan je ook niet zelf bepalen wie je helpt met je bloed, plasma of bloedplaatjes.

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

  • verzend

Zoek een afname bij jou in de buurt

Je kan pas plasma of bloedplaatjes geven als je al bloed gaf

Mag ik bloed geven?

Ben je niet zeker of je bloed mag geven? Dankzij onze donorzelftest kom je niet vergeefs naar een donatie.

+ Mag ik bloed geven?

Nieuws