Ziekte, pijn of irritatie melden

Ondervind je last aan je arm nadat je bloed, plasma of plaatjes hebt gegeven? Of voel je je onwel? Heb je koorts of andere ziektesymptomen ontwikkeld? Of bleek je al ziek voorafgaand aan de bloedafname? Breng ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

Dat kan via dit formulier hieronder. Of door te bellen naar 0800 777 01 (gratis). Geef bij je melding zeker je donorID mee. Dat vind je op de postdonatie-donorkaart.

Normaal gezien brengt het doneren van bloed-, plasma-of bloedplaatjes geen nare gevolgen met zich mee. Toch zijn er reacties of bijwerkingen mogelijk. Dit zijn de meest voorkomende donorreacties. Op de bloedinzameling doen onze medewerkers er alles aan om ze te voorkomen of zo goed mogelijk op te vangen. Uiteraard ben je als donor altijd verzekerd voor eventuele bijkomende medische kosten.

Je raadpleegt het best ook je huisarts wanneer je na het doneren pijn hebt aan je arm, je onwel voelt of als er irritatie optreedt.