Wordt mijn bloed nu getest?

Ja, al het bloed dat we afnemen wordt in het laboratorium getest op infecties. Daar­naast bepalen we o.a. bloedgroep en hemoglobinegehalte. Zit je met vragen over jouw bloedwaarden of -resultaten? Lees dan zeker verder.

Vragen en antwoorden over testen van bloed

Welke tests voert Rode Kruis-Vlaanderen uit op mijn bloed-, plasma- of bloedplaatjes?

We onderwer­pen alle bloedproducten aan laboratoriumtests voor het hepatitis B- en C-virus. En voor hiv en syfilis. Daar­naast wordt de bloedgroep bepaald. We tellen ook de verschillende bloedcellen. En we berekenen het hemoglobinegehalte.

Wordt mijn bloed gebruikt voor onderzoek naar COVID-19?

Sinds 30 maart bezorgen we elke 2 weken reststalen van bloeddonaties aan Sciensano. Zij onderzoeken of bloeddonoren antistoffen hebben tegen het coronavirus om zo een beeld te krijgen van de verspreiding van het virus binnen de Belgische bevolking. Als donor krijg je daar geen individuele testresultaten van. De testresultaten zijn ook niet betekenisvol voor je persoonlijke gezondheidstoestand, omdat er een tijdsinterval is van enkele weken tussen donatie en de beschikbaarheid van het resultaat. Bovendien is het nog onduidelijk is of antistoffen aantonen dat je beschermd bent tegen de infectie. De algemene bevindingen van de studie kan je terugvinden op de website van Sciensano.

Brengt Rode Kruis-Vlaanderen mij op de hoogte van testresultaten?

Bij gunstige laboresultaten verwittigen we je niet. Maar indien de tests afwijkende waarden vertonen die van belang zijn voor je gezondheid, dan brengt ons medisch secretariaat je schriftelijk op de hoogte. In de brief delen we ook de testresultaten mee, zodat je daarmee een arts kan raadplegen. Wanneer we een recente hepatitis B of syfilisinfectie constateren, zijn we wettelijk verplicht om ook de overheid op anonieme wijze op de hoogte te brengen. De testresultaten maken we nooit bekend aan andere mensen zonder jouw toestemming, zelfs niet aan je behandelende arts. In enkele bijzondere gevallen zal de arts van het donorcentrum je uitnodigen om de uitslag van de tests persoonlijk te bespreken. Lees meer over onze laboratoriumonderzoeken en testresultaten.

Ik wil mijn bloedwaarden kennen.

Daarvoor kan je contact opnemen met ons medisch secretariaat:

Wat gebeurt er als er iets mis is met mijn bloed?

Als de laboratoriumtests afwijkingen aantonen die de gift ongeschikt maken voor patiënten, dan wordt de donatie vernietigd. Dat gebeurt zeker als de donatie o.a. virussen of bacteriën bevat die het bloed van de ontvanger kunnen besmetten. Bijvoorbeeld het hepatitis B- en C-virus, hiv-virus of syfilis. In zo’n geval informeren we uiter­aard de donor over de afwijkende resultaten. We zijn ook verplicht om de persoon definitief uit te sluiten als donor. Bloedproducten die niet voor transfusie voldoen, kunnen soms erg nuttig zijn voor andere doeleinden zoals wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Uiteraard gebeurt dit steeds ano­niem. Hetzelfde geldt ook voor de reststalen van elke donatie. We vragen donoren daarvoor toestemming op de voorzijde van de medische vragenlijst.

Heb je nog vragen? We helpen je graag verder!