Oekraïne: volg hier de updates en hoe je kan helpen

Het conflict in Oekraïne beroert veel mensen. Ook wij delen de grote bezorgdheid over de gevolgen van de situatie voor alle mensen op de vlucht, gezinnen die uiteen gerukt worden, slachtoffers van het geweld ... De Rode Kruis-beweging is dan ook volledig gemobiliseerd om mensen in nood te steunen en te beschermen. Ook als Rode Kruis-Vlaanderen zijn we gestart met acties. De komende tijd zal veel humanitaire en financiële hulp nodig zijn. Wat is de situatie? Hoe kan je helpen? Volg hier de updates.

 Help mee en doe een gift

8 internationale artiesten roepen op tot blijvende steun naar aanleiding van 1 jaar conflict in Oekraïne

21 februari

2 jaar conflict in Oekraïne

Na twee jaar gewapend conflict in Oekraïne blijft stabiliteit een verre droom voor de regio. Het conflict heeft inmiddels ernstige schade toegebracht aan huisvesting, kritieke infrastructuur en nutsvoorzieningen, zoals energie, water en verwarming. ​ Het gezondheidssysteem in Oekraïne blijft functioneel, maar krijgt het zwaar te verduren. Stijgende zorgkosten en armoede zijn voor de bevolking belangrijke hinderpalen. Ook gedwongen verplaatsingen hebben een belangrijke impact op de toegang tot gezondheidszorg, zowel voor de intern ontheemden als hun gastgemeenschappen.

De situatie in Oekraïne heeft ook een grote impact op het mentaal en emotioneel welzijn van de bevolking. Zowel Oekraïners die in eigen land gebleven zijn als zij die naar het buitenland gevlucht zijn moeten al twee jaar lang omgaan met de stress van voortdurende onzekerheid en gevaar. Een toenemend aantal ontheemden zoekt psychologische ondersteuning om te leren omgaan met die stress, angst, rouw en verlies. Naar schatting anderhalf miljoen kinderen lopen risico op depressie, angststoornissen, post-traumatische stress en andere mentale aandoeningen.

Zo helpt Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen helpt in eigen land mee met de opvang van Oekraïense ontheemden door de transitopvang te organiseren in het Rode Kruisnoodopvangcentrum Ariane te Sint-Lambrechts-Woluwe en door het Nooddorp voor Oekraïense ontheemden te exploiteren te Mechelen, in samenwerking met de Stad Mechelen. De afgelopen 2 jaar werden op die manier in totaal 13.186 Oekraïense ontheemden voor minstens één nacht opgevangen door Rode Kruis-Vlaanderen.

Daarnaast heeft Rode Kruis-Vlaanderen reeds € 13.207.011 ingezameld om de humanitaire hulpverlening in Oekraïne zelf te ondersteunen. De fondsen werden ingezet om noodhulpgoederen, personeel en financiële steun te bieden. Er werden in het totaal 61 generatoren aangekocht en verscheept naar Oekraïne, om de stroomvoorziening voor kritieke infrastructuur (ziekenhuizen en watervoorzienings-maatschappijen) te verzekeren. Daarnaast werden twee ervaren personeelsleden uitgezonden naar West-Oekraïne, om de lokale afdelingen van het Oekraïense Rode Kruis in de regio’s Rivne en Volyn te helpen.

Verder werd financiële hulp geboden om volgende humanitaire acties te ondersteunen:

 • Gezondheidszorg: 46 ziekenhuizen werden voorzien van medisch materiaal. Daarnaast werden ook kleinere reparatiewerken aan daken, ramen en gevels gedaan. Er werd een rehabilitatiecentrum, dat gebied van 100,308 inwoners bedient, geopend. Via mobiele gezondheidsteams werden 76,260 eerstelijnszorgconsultaties geboden, aan 63,000 mensen. Via de thuiszorgdienst werden de afgelopen twee jaar 2,000 mensen verzorgt. Zo’n 926,000 mensen kregen psychosociale ondersteuning, zowel via groepssessies als individuele therapie, als geïntegreerd in noodhulp of interventies via mobiele gezondheidsteams en thuiszorg.
 • Water en sanitaire voorzieningen: 14.4 miljoen mensen werden geholpen met het voorzien van drinkwater en het bedelen van hygiëne producten.
 • Noodhulp: 813,000 mensen werden financieel ondersteund. Daarnaast kregen 13.72 miljoen anderen noodhulpgoederen bedeeld.
 • Onderdak: naast reparatiewerken aan ziekenhuizen werd ook hulp geboden om private huizen in Oost Oekraïne, die kleine tot middelgrote schade opliepen door de vijandelijkheden, te herstellen.

Zo helpt de globale Rode Kruisbeweging

Meer dan 6.2 miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht, op zoek naar een veilig onderkomen. Rode Kruisverenigingen in 58 landen hebben geholpen om in het totaal zo’n 2 miljoen Oekraïners op te vangen in gastgezinnen. Hierbij is er een verschuiving van acute noodhulp naar meer langetermijndenken, met programma’s die integratie en inclusie van vluchtelingen in hun gastgemeenschappen bevorderen. Er wordt ingezet op financiële ondersteuning, (mentale) gezondheidszorg, ondersteuning bij het vinden van jobs of het leren van de taal en onderwijs voor zowel volwassenen als kinderen. Vele vluchtelingen hebben het contact met hun dierbaren verloren, maar proberen desondanks hun leven opnieuw op te bouwen.

Een netwerk van nationale Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen samen met het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) werkt samen met het centrale tracing agentschap van het ICRC om meer dan 8,000 families te helpen om het lot van hun gevangengenomen of verloren familieleden te leren kennen. Intussen heeft het ICRC als enige internationale organisatie toestemming om meer dan 1,500 krijgsgevangenen langs beide zijden van het conflict te bezoeken. Als neutrale organisatie heeft het ICRC ook toegezien op de repatriëring van honderden gesneuvelden.

In Oekraïne zijn op dit ogenblik 17 nationale Rode Kruisverenigingen actief, waaronder Rode Kruis-Vlaanderen, om samen met het ICRC en de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC), de humanitaire respons van het Oekraïense Rode Kruis te helpen ondersteunen.

Tot op vandaag werden met de fondsen van de Rode Kruisbeweging volgende resultaten bereikt:

 • Naar schatting 18 miljoen mensen zijn geholpen met noodhulpgoederen, zoals dekens, hygiëne producten, voedsel en water, en essentiële diensten;
 • Meer dan 1.8 miljoen mensen kregen medische zorgen;
 • Meer dan 1.1 miljoen mensen kregen financiële bijstand om te voorzien in hun belangrijkste behoeften. Hiervan gaf 80% aan dat de hup die geboden werkt de basisbehoeften van hun familie volledig of deels dekte;
 • Zo’n 1.2 miljoen mensen kregen psychosociale ondersteuning;
 • Via een mobiele, gecoördineerde aanpak werden in het totaal 900.00 ton hulpgoederen internationaal verdeeld, en zo’n 65.000 ton in eigen land, aan hulpbehoevenden:
  • Er werden in het totaal zo’n 885 verdeelpunten opgezet
  • Er werden in het totaal ongeveer 130,000 vrijwilligers ingezet.

Het Oekraïense Rode Kruis zet de hulp aan de bevolking onverminderd verder en heeft hiervoor een driejarig actieplan opgesteld. Het doel is om 12 miljoen mensen te bereiken met humanitaire hulp, en 5 miljoen mensen bij te staan in hun herstel. De Rode Kruisbeweging, dus ook Rode Kruis-Vlaanderen, ondersteunt de uitwerking van dit plan.

Warme oproep

Wil je de respons van Rode Kruis-Vlaanderen in Oekraïne steunen? Draag dan je steentje bij via BE53 0000 0000 5353 met vermelding ‘Oekraïne’. Dankzij jouw gift kunnen we in Oekraïne blijven helpen.

11 juli

Een maand na de verwoesting van de Nova Kakhovka-dam

Begin juni werd de Nova Kakhovka-dam verwoest wat enorme overstromingen met zich mee bracht. Deze zijn nu voorbij en wat achterblijft is een grote ravage. Naast de vernietiging van verscheidene energie- en andere voorzieningen, huizen en levensmiddelen van de bewoners ter plaatse, hebben de getroffen gebieden vaak geen toegang meer tot zuiver, drinkbaar water. Dit heeft geleid tot de onmiddellijke noodzaak om water te leveren en de verspreiding van door water overdraagbare ziekten te voorkomen in een complexe en onstabiele situatie.

Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunt het Oekraïense Rode Kruis en de partners ter plaatse via een gezamenlijk project. De getroffen bevolking krijgt hierdoor toegang tot water en hygiënisch materiaal en er wordt samen gewerkt om kritieke water- en sanitaire infrastructuur in de Dnipro regio te herstellen.

 

   

 

24 februari

1 jaar conflict in Oekraïne: 8 internationale artiesten roepen op om de slachtoffers te blijven helpen

Wat hebben Ed Sheeran, Rudimental, Editors, Twenty One Pilots, George Ezra, Years & Years, Tame Impala en Roméo Elvis met elkaar gemeen? Alle acht hebben ze voor één van hun videoclips opnames gedaan in Oekraïne. Gezien het huidige conflict, zou dat vandaag niet mogelijk zijn. Daarom beslisten de acht artiesten in samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen om al dit beeldmateriaal uit hun video’s te laten verdwijnen. Want dat is de harde realiteit: ook in het conflictgebied dreigen vandaag nog steeds mensen en infrastructuur te verdwijnen. Het resultaat? "Video niet beschikbaar". 

Op deze manier willen de artiesten en Rode Kruis-Vlaanderen iedereen oproepen om de slachtoffers van het conflict te blijven steunen. Want na 1 jaar hebben de meer dan 17 miljoen slachtoffers onze steun nog steeds nodig. Zo’n 8 miljoen Oekraïners zijn het land ontvlucht en 6,5 miljoen burgers zijn op de vlucht in eigen land. Bovendien zijn enorm veel gebouwen beschadigd of vernietigd en is er een groot tekort aan basisstoffen zoals water en energie. In België verblijven momenteel 65.000 Oekraïense vluchtelingen waaronder 1 op de 3 kinderen.

21 februari

1 jaar conflict in Oekraïne: de balans

Op 24 februari is het exact een jaar geleden dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne escaleerde. Naar aanleiding van deze trieste verjaardag maakte Rode Kruis-Vlaanderen de balans op. Er is voorlopig nog geen zicht op verbetering en de humanitaire nood wordt bijgevolg allesbehalve kleiner. We roepen daarom op om de slachtoffers te blijven steunen.

Een jaar nadat de situatie tussen Rusland en Oekraïne ontaardde, is er nog steeds weinig hoop. Bovenop de bijna 20.000 burgerdoden en gewonden zijn er meer dan 17 miljoen Oekraïners die dringende humanitaire hulp nodig hebben. Met 14 miljoen is het aantal vluchtelingen zelfs hoger dan de volledige Belgische populatie. Zo’n 8 miljoen slachtoffers zijn het land ontvlucht en meer dan 5,4 miljoen burgers zijn intern ontheemd. Daarnaast is er ontzettend veel infrastructuur vernield. Alles wijst erop dat het conflict nog niet snel voorbij zal zijn. 

 

Situatie in België

In België verblijven momenteel 65.000 Oekraïense vluchtelingen waaronder 1 op de 3 kinderen. Dit enorme aantal bestaat grotendeels uit families en meer dan de helft is vrouwelijk. Gezien de situatie – en het gebrek aan perspectief – in Oekraïne valt deze instroom allerminst stil. Uit de meest recente cijfers blijkt dat zelfs in januari 2023 nog 1.500 Oekraïners het land binnenkwamen. Naar schatting zal het totale aantal verder oplopen tot ruim 80.000 vluchtelingen in België. 

 

Ondersteuning door het Rode Kruis

Rode Kruis beweging wereldwijd

Sinds het begin van de escalatie zetten Rode Kruisorganisaties wereldwijd zich ten volle in. Dankzij de sterke toewijding en gerichte acties van wel 124.000 vrijwilligers zijn intussen al meer dan 14,5 miljoen slachtoffers bereikt met essentiële hulp (voedsel, hygiënekits, kleding, financiële steun,...).

De Rode Kruis beweging werd wereldwijd gemobiliseerd om de Oekraïense burgers te steunen en beschermen:

 • Meer dan 1 miljoen slachtoffers voorzien van basisbehoeften
 • Bijna 11 miljoen slachtoffers geholpen aan proper drinkwater
 • 136.000 slachtoffers bereikt met opvangsteun 
 • Meer dan 1 miljoen slachtoffers voorzien van herstelde verwarmingssystemen
 • 35.000 slachtoffers financiële steun verschaft
 • Medische en psychologische steun verstrekt aan respectievelijk 1.100.000 en 700.000 slachtoffers
 • 170 zorginstellingen ondersteund met medische apparatuur, hulpmiddelen en medicijnen
 • Meer dan 3.000 gezinnen rechtstreeks informatie verschaft over het lot en de verblijfplaats van hun dierbaren in Rusland en Oekraïne

 

Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen is actief binnen verschillende domeinen om de Oekraïense bevolking maximaal te ondersteunen. Met de steun van vrijwilligers – samen goed voor zo’n 1.000 shiften van burgervrijwilligers - en de inzet van tientallen afdelingen zijn we werkzaam vanuit heel Vlaanderen. Met onze werking hebben we bijvoorbeeld meer dan 10.000 vluchtelingen opgevangen, in het transitcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe of in het nooddorp in Mechelen.

Tot dusver hebben we al meer dan 13 miljoen euro ingezameld. Intussen werd daarvan ongeveer 85% toegewezen, grotendeels op internationaal vlak:

Blijven helpen in 2023

Hulp is en blijft essentieel. Het aantal ontheemde burgers neemt dagelijks zienderogen toe. Rode Kruis-Vlaanderen blijft dus aandacht vragen voor deze crisis. De komende maanden zullen we dan ook generatoren blijven leveren aan het Oekraïense Rode Kruis, die stroom voorzien voor levensnoodzakelijke infrastructuur. We blijven ook het Duitse Rode Kruis ter plaatse ondersteunen door het ter beschikking stellen van een gespecialiseerde medewerker. Daarbovenop maken we 2 miljoen euro vrij voor bijkomende ondersteuning ter plaatse. We zullen het Oekraïense Rode Kruis ondersteunen in de gebieden waar Rode Kruis-Vlaanderen door eigen expertise een meerwaarde kan bieden. Rode Kruis-Vlaanderen doet een warme maar dringende oproep om deze acties te blijven steunen en zo de slachtoffers in Oekraïne en in Vlaanderen te blijven steunen. Elke gift helpt!

23 januari

Samenwerking tussen Rode Kruis-Vlaanderen en Vlaamse Overheid: 60-tal generatoren voorzien stroom voor levensnoodzakelijke infrastructuur in Oekraïne

Rode Kruis-Vlaanderen en Vlaams minister-president Jan Jambon bezochten vandaag een ziekenhuis en een watervoorzieningsmaatschappij in de Oekraïense stad Loetsk, twee van de vele instellingen die voor hun energievoorziening rekenen op generatoren die Vlaanderen hen schenkt. Het gaat om een extra steunpakket van de Vlaamse regering voor Oekraïne, goed voor een totaal van 2 miljoen euro. 

Het aanhoudende conflict in Oekraïne heeft nog steeds grote gevolgen voor de gewone burgers. Zeker tijdens deze wintermaanden is de situatie zeer precair. Vooral de beschadigde energie-infrastructuur in het land zorgt voor een groot gebrek aan mobiele energiebronnen zoals generatoren.

Ook de zorginstellingen en scholen hebben geen betrouwbare, constante stroomtoevoer meer. Soms is er zelfs in grote delen van het land helemaal geen elektriciteit. Daarom geeft de Vlaamse overheid voor 2 miljoen euro extra toestellen en materialen aan Rode Kruis-Vlaanderen, om deze noden te helpen lenigen. 

Rode Kruis-Vlaanderen zal dit steunpakket inzetten voor het zogeheten "winterization" programma van het Oekraïense Rode Kruis. Dat is een noodhulpplan waarmee de lokale bevolking tijdens de zware wintermaanden extra humanitaire ondersteuning krijgt om in hun basisnoden te voorzien.

8 december

Bezoek Rode Kruis aan krijgsgevangenen brengt langverwacht nieuws voor families

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) bezocht afgelopen weken enkele krijgsgevangenen die door Rusland en Oekraïne worden vastgehouden. Een belangrijke stap. Ze konden langverwacht nieuws over hen delen met de betrokken families. Bovendien konden de Rode Kruis-teams benodigdheden voor persoonlijke hygiëne, boeken, dekens en warme kleding leveren. "De bezoeken zijn een belangrijke stap vooruit om een minimum aan menselijkheid in tijden van gewapend conflict te behouden", zei ICRC-voorzitter Mirjana Spoljaric. “We kunnen zo ook controleren hoe krijgsgevangenen worden behandeld en de families informeren over hun dierbaren. Dat is een prioriteit." De meeste updates naar de families zijn korte aantekeningen van liefde en persoonlijk nieuws. Sommigen vragen familieleden om zich geen zorgen te maken. Anderen vragen hen om sigaretten, sokken en snoep. Alle krijgsgevangenen hebben recht op regelmatig bezoek van afgevaardigden van het ICRC onder de Derde Conventie van Genève. Het ICRC moet hoe dan ook onbelemmerde toegang blijven krijgen om alle krijgsgevangenen te zien, waar ze ook worden vastgehouden.

24 augustus

6 maanden sinds escalatie conflict Oekraïne

De balans:

 • er zijn al meer dan 100.000 vrijwilligers en 770 humanitaire experten ingezet
 • ongeveer 5 miljoen mensen werden bereikt met essentiële hulp (voedsel, hygiënekits, kleding, financiële hulp, ...)
 • zo’n 8 miljoen mensen kregen toegang tot schoon water
 • een 700.000-tal mensen kregen toegang tot algemene gezondheidszorg
 • meer dan 350.000 mensen kregen geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning
 • bijna 3.000 families kregen informatie over het lot of de verblijfplaats van hun dierbaren die getroffen zijn door het conflict

Lees het volledige nieuwsbericht over 6 maanden escalatie.

Aan het woord: Maria, vrijwilligster bij het Oekraïense Rode Kruis in Lviv

"Het raakte me het hardst toen ik zorgde voor veel moeders met kinderen. Het was hartverscheurend. Als mensen boos of verdrietig zijn, kan naar hen luisteren soms meer helpen dan eten geven."

Aan het woord: directeur van het Oekraïense Rode Kruis, Maksym Dotsenko

"Onze medewerkers en vrijwilligers blijven de klok rond werken om mensen te ondersteunen, zelfs wanneer velen zich zorgen maken over hun eigen gezin en hun veiligheid. Toch blijven ze hun Rode Kruis-vest aantrekken om kritieke hulp te leveren aan hen die het nodig hebben. We zijn erop gefocust om ons aan te passen, flexibel te zijn en te reageren op wat er ook gebeurt."

1 augustus

ICRC veroordeelt aanval op krijgsgevangenen in Olenivka

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) veroordeelt ten stelligste de aanval op de site met krijgsgevangenen in Olenivka op 29 juli. Krijgsgevangenen zijn namelijk beschermd volgens de regels van het Internationaal Humanitair Recht (IHR), eender waar ze worden vastgehouden. De regels stellen immers dat alle daden van geweld ten opzichte van krijgsgevangenen absoluut verboden zijn.

Het ICRC heeft meteen steun aangeboden voor de evacuatie van de gewonden en bood aan om onder andere medisch materiaal te doneren. Hun prioriteit was meteen om ervoor te zorgen dat de gewonden de nodige levensreddende behandeling konden krijgen en dat de lichamen van de slachtoffers op een waardige manier konden behandeld worden. Het ICRC kreeg echter tot dusver nog geen toegang tot de site in Olenivka of de andere plaatsen waar de gewonden en doden na de aanval naartoe werden gebracht.

Het Internationale Rode Kruiscomité heeft onder het Derde Verdrag van Genève het mandaat gekregen om alle locaties te mogen bezoeken waar krijgsgevangenen zitten. En de conflictpartijen hebben de verplichting om dit ook toe te staan. Het doel van deze bezoeken is verzekeren dat de behandeling van de krijgsgevangenen in overeenstemming is met het IHR. Sinds februari 2022 heeft het ICRC nog niet tot alle locaties waar krijgsgevangenen zitten toegang gekregen.

Bovendien geeft het IHR ook een specifiek mandaat aan het Centraal Informatiebureau van het ICRC: om alle info te verzamelen over de toestand van de krijgsgevangenen. En om daarover dan te communiceren naar hun families, alsook naar de conflictpartijen. Het is één van de vele voorbeelden waarin het ICRC optreedt als strikt neutrale organisatie, ter ondersteuning van àlle slachtoffers.

"Onze gedachten gaan uit naar de families van deze krijgsgevangenen, die hun geliefden hebben verloren door deze schokkende gebeurtenis. De families van àlle krijgsgevangenen – waaronder ook van deze in Olenivka – hebben het recht om dringend antwoorden te krijgen over wat er met hun dierbaren is gebeurd. Beide partijen van het conflict moeten er bovendien alles doen om de feiten achter deze aanval te helpen achterhalen en zo duidelijkheid te scheppen, onder meer door onpartijdig onderzoek toe te staan”, aldus het ICRC.

De organisatie heeft echter niet het mandaat om openbaar onderzoek te doen naar dergelijke vermeende oorlogsmisdaden. Het ICRC voert wel een vertrouwelijke dialoog met alle conflictpartijen, waarbij ze schendingen van het IHR aankaart, met als doel deze te doen stoppen of te voorkomen.

18 juli

Tweede Rode Kruis-Vlaanderen medewerker op weg naar Oekraïne

Na Marie Dupret eerder dit jaar, vertrok gisterennamiddag ook collega Anke Bert naar Oekraïne. Een eerste tussenstop maakt ze in Berlijn, omdat het Duitse Rode Kruis de leiding heeft over de projecten in Oekraïne waar Anke aan zal meewerken. Daar krijgt ze een uitgebreide briefing waarna ze via Polen naar Lviv zal doorreizen. In totaal zal ze minstens een half jaar actief zijn. Anke, die tot voor kort aan de slag was als Project Manager in Rwanda, zal zich de komende maanden vooral inzetten om de druk op de lokale basiszorg mee te helpen verlichten. Zo neemt ze de coördinatie van al zeker 2 projecten op zich. Enerzijds is er de sociale hulpverlening aan huis via verpleegkundigen en anderzijds de mobiele emergency units die in meer afgelegen gebieden medische ondersteuning bieden.

Beluister interview met Anke op Radio 1

7 juni

Hoe werd het ingezamelde geld tot nu toe ingezet voor humanitaire hulp?

Rode Kruis-Vlaanderen heeft tot dusver al 9,4 miljoen euro ingezameld voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van het conflict. Intussen werd daarvan al meer dan 75% toegewezen aan noodhulp. Het grootste deel (5,3 miljoen euro) werd aan het Internationale Rode Kruiscomité en het Deense Rode Kruis geschonken. Beide zijn namelijk sinds het begin van het conflict zeer actief in het conflictgebied en zetten deze middelen ter plaatse in voor de ondersteuning van de slachtoffers. Daarnaast voorziet Rode Kruis-Vlaanderen 1,4 miljoen euro voor de ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen. Voor de overgebleven 2,7 miljoen euro bekijkt de organisatie hoe deze op de meest impactvolle manier kan besteed worden, want zowel nationaal als internationaal blijven de uitdagingen groot.

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) en het Deense Rode Kruis zijn op verschillende manieren actief in het conflictgebied met acute humanitaire hulp. Zo voorzien zij onder andere voedsel, medisch materiaal, psychosociale hulp en onderdak. Het ICRC coördineert ook evacuaties in het conflictgebied, zoals die uit de Azovstal-fabriek in Marioepol. De humanitaire hulp die Rode Kruis-Vlaanderen met de 5,3 miljoen euro mee ondersteunt, is van cruciaal belang. Die financiële ondersteuning werd al vanaf de eerste dagen van het conflict opgestart en snel verder opgeschaald.

De escalatie van het conflict in Oekraïne heeft een verwoestend effect gehad op miljoenen mensen. Sinds februari zijn onze operaties daarom aanzienlijk opgeschaald. Hoewel humanitaire hulp slechts een druppel op een hete plaat is, zullen we ons blijven inzetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken.” Internationale Rode Kruiscomité (ICRC)

Het ingezamelde bedrag komt uit verschillende soorten donaties: het verkregen bedrag via het consortium 12-12, maar ook stortingen van particulieren op de 5353-rekening van Rode Kruis-Vlaanderen en schenkingen van bedrijven en (lokale) overheden.

Ondersteuning vluchtelingen

Naast de 5,3 miljoen euro die in en rond het conflictgebied worden aangewend, voorziet Rode Kruis-Vlaanderen 1,4 miljoen euro voor ondersteuning van de Oekraïense vluchtelingen in eigen land. Een deel daarvan wordt ingezet om voorbereid te zijn op de vluchtelingenstroom op langere termijn. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van materialen voor noodopvang, zoals bedden, dekens, hygiënekits en voedsel. 

Daarnaast worden – onder andere – de activiteiten van de dienst Restoring Family Links opgeschaald. Zo kunnen Oekraïense vluchtelingen, die het contact met familieleden verloren zijn als gevolg het conflict, beter geholpen worden. Verder heeft Rode Kruis-Vlaanderen in samenwerking met het Duitse Rode Kruis nu een eerste medewerker ingezet in het conflictgebied en wordt bekeken of daar binnenkort nog een tweede medewerker zal bijkomen.

Ten slotte investeerde Rode Kruis-Vlaanderen in een ‘toolbox’ die lokale Vlaamse besturen moet helpen om hun eigen noodopvang-initiatieven op te zetten, want dat is een complexe operatie. Een draaiboek is dan ook geen overbodige luxe. Daarom stelt Rode Kruis-Vlaanderen zijn expertise ter beschikking van alle steden en gemeenten die er nood aan hebben, via www.rodekruis.be/toolbox.  

Rode Kruis-Vlaanderen wil alle Belgen, bedrijven en overheden die financiële steun geboden hebben enorm bedanken voor hun solidariteit. De organisatie volgt de situatie dagdagelijks op met de partners in Vlaanderen en in het conflictgebied. Afhankelijk van de noden die daaruit blijken, wordt bekeken hoe de verdere bestedingen verdeeld worden.

Update 24 mei

Eerste Rode Kruis-Vlaanderen medewerker aangekomen in Oekraïne

Collega Marie Dupret – de eerste Rode Kruis-Vlaanderen medewerker die naar het conflictgebied is uitgestuurd – is intussen goed en wel aangekomen in West-Oekraïne. Ze werkt daar onder de vlag van onze Duitse collega’s van het German Red Cross (GRC).

“Ik ben zo’n 2 weken geleden aangekomen in Oekraïne. Na een paar dagen in Lviv – om het coördinatieteam van GRC te ontmoeten – reisden we dinsdag naar de afdelingen van Rivne en Volyn, waar ik initieel vooral actief zal zijn. Ik heb de teams van het Ukrainian Red Cross ontmoet en we maken ons klaar om ons project op te starten”, zo verklaart Marie Dupret, Project Manager Rode Kruis-Vlaanderen.

Marie zal er in eerste instantie vooral bezig zijn met het opzetten van eerstelijnshulp en -gezondheidszorg voor de lokale gemeenschappen, aan de hand van mobiele units en verpleging aan huis.

Update 16 mei

Logistieke hub op 50 km van Oekraïnse grens

Mooi logistiek, humanitair werk van onze collega's van het Italiaanse Rode Kruis zien we op deze luchtfoto. Samen met het Roemeense Rode Kruis hebben zij dit knooppunt opgezet op 50 km van de Oekraïense grens. Voor opslag van humanitaire hulpgoederen werden 5 hangars voorzien. Goed voor 1.000 m² meter en plaats voor 600 pallets (= 20 volgeladen vrachtwagens). Deze hub kan door alle Rode Kruis-verenigingen worden gebruikt.

Update 13 mei

Evacuaties in Oekraïne

Tijdens een vierdaagse operatie die startte op 5 mei, werden 51 Oekraïense burgers (vrouwen, kinderen en ouderen) geëvacueerd uit de Azovstal-fabriek in Marioepol - zo bevestigen zowel Rusland als Oekraïne. De actie werd gecoördineerd door het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), in samenwerking met de Verenigde Naties en de conflictpartijen. Samen met zo’n 500 anderen werden ze in veiligheid gebracht in Zaporizja, een stad zo'n 200km ten noordwesten van Marioepol. Dit is de derde veiligheidsoperatie in een week tijd en bovenal een levensveranderend moment dat zorgt voor grote opluchting bij de burgers die leden onder de gruwel van het nabije oorlogsgeweld. Het is echter niet de laatste operatie in Oekraïne. “Of het nu over Marioepol of elders gaat, niemand wordt vergeten”, benadrukte ICRC-voorzitter Peter Mauer. “Het Internationale Rode Kruis zal geen enkele moeite uit de weg gaan om elke Oekraïense burger die nood heeft aan humanitaire hulp te bereiken.” Het hele artikel lees je hier.

Situatie nooddorp Mechelen

Dichter bij huis worden in het nooddorp in Mechelen de laatste voorbereidingen getroffen voor de ontvangst van de eerste Oekraïense vluchtelingen die vanaf dinsdag 17 mei zullen toekomen. Momenteel zijn we druk in de weer met het opleiden van Rode Kruismedewerkers die zullen instaan voor de ondersteuning en opvang van deze vluchtelingen. Enkele infosessies die we voor hen organiseren:

 • Algemeen kader: waarvoor staat Rode Kruis-Vlaanderen en wat doen we? Welke flow zullen de bewoners van het nooddorp doorlopen eenmaal aangekomen?
 • Digitalisering: uitleg over de tools en programma's waarmee Rode Kruis-Vlaanderen en OPA werken.
 • Groepsgebeuren: in het nooddorp zullen bijna 600 mensen samenleven. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het dagelijkse leven voor iedereen vlot en veilig verloopt? Welke activiteiten worden er voorzien? 
 • Restoring Family Links: waarvoor staat Restoring Family Links? Hoe kunnen we families helpen en welke procedures dienen gevolgd te worden? 
 • Psychosociale ondersteuning: basics van individuele begeleiding, maar ook specifieke crisisrichtlijnen.

Update 5 mei

Mechels nooddorp bijna klaar voor opvang 650 vluchtelingen

Het nooddorp voor de collectieve opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Mechelen is bijna klaar. Vandaag heeft het stadsbestuur van Mechelen de sleutel overhandigd aan Rode Kruis-Vlaanderen dat zal instaan voor de exploitatie van het nooddorp aan het Douaneplein. De eerste mensen worden verwacht in de week van 16 mei. In het nooddorp op de grindparking tegenover de Nekkerhal werden de voorbije weken 200 wooneenheden in gereedheid gebracht. In totaal zullen er 650 vluchtelingen terecht kunnen. De site is ingericht als een tijdelijke woonwijk. Bewoners krijgen er noodhuisvesting en begeleiding. Met de VDAB en de onderwijspartners worden er op stadsniveau afspraken gemaakt om mensen naar een job te leiden en kinderen de kans te geven om naar school te gaan.

Expertise Rode Kruis-Vlaanderen in de kijker

Voor de exploitatie van het nooddorp doet Mechelen beroep op Rode Kruis-Vlaanderen, een keuze die gebaseerd is op onze unieke expertise in collectieve opvang. “Deze opdracht past volledig in de taakomschrijving van Rode Kruis-Vlaanderen als ‘helper van de overheid’. Daarom stellen wij onze expertise ook ter beschikking van andere steden en gemeenten die noodopvang-initiatieven opzetten. Lokale besturen kunnen onze handige toolbox vrij raadplegen op onze website”, zegt Prof. dr. Philippe Vandekerckhove, Gedelegeerd Bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. De stad Mechelen werkte in het verleden al samen met Rode Kruis-Vlaanderen. Zo licht ook schepen van sociale zaken Gabriella De Francesco toe: "Wij werkten ook samen voor de exploitatie van de noodopvang van Syrische vluchtelingen in het nooddorp aan de Nekkerhal in 2016 en tot op heden in het opvangcentrum aan de Zwartzustersvest. Het is dankzij die expertise dat de organisatie heel efficiënt te werk kan gaan." Hoeveel medewerkers er zullen werken, zal afhangen van het aantal vluchtelingen, maar op maximale capaciteit zullen dat er ongeveer 50 zijn. Voor de afwerking van de opbouwfase zijn de komende week dagelijks 10 à 20 vrijwilligers en burgervrijwilligers aan het werk. Ook de nooddorpmedewerkers van Rode Kruis-Vlaanderen – die onder andere tijdens de jobdag van 20 april gerekruteerd werden – zijn al vol in de weer met de laatste voorbereidingen. Zij zullen er onder andere voor zorgen dat er permanente begeleiding voorhanden is voor de Oekraïense vluchtelingen. Denk bijvoorbeeld aan sport- en ontspanningsactiviteiten voor de kinderen, maar ook Nederlandse lessen – en natuurlijk: psychosociale ondersteuning. Het gaat immers om mensen die in een moeilijke situatie zitten, dus dan is het belangrijk dat zij er nooit alleen voor staan.

Update 3 mei

Wat is een krijgsgevangene?

In de berichtgeving over het conflict in Oekraïne kom je de termen soms tegen: krijgsgevangene en gevangenenruil. Maar wat is dat precies?

Dit is een krijgsgevangene

Update 26 april

Vrijwilligers Rode Kruis tonen ongeziene moed

Het Oekraïense Rode Kruis (URCS) en het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) blijven de broodnodige humanitaire ondersteuning bieden. Zowel in Oekraïne zelf, als in de buurlanden. Zo is er intussen al aan meer dan 1,1 miljoen mensen levensreddende hulp geboden en is er meer dan 1.800 ton aan hulpgoederen uitgedeeld. Zo’n 91.000 mensen kregen al hulp bij transport of evacuatie en 28.000 getroffenen kregen tijdelijke huisvesting. Er werden ook al 96.000 mensen bereikt met psychosociale hulp en in Oekraïne kregen reeds 45.000 mensen een eerstehulpopleiding. Dat laatste gebeurt overigens ook op een innovatieve manier: via een Telegram-kanaal, waar het URCS regelmatig info over eerste hulp op post. Om al die zaken te verwezenlijken, zijn er meer dan 42.000 opgeleide Rode Kruisvrijwilligers actief in de conflictregio en de buurlanden. En dat zijn één voor één helden, zoals deze video illustreert (let op, gevoelige beelden): een vrijwilliger die tijdens een bombardement niet gaat schuilen, maar bij het gewonde slachtoffer blijft.

De mens achter het slachtoffer

Daarbij mogen we ook nooit vergeten dat alle slachtoffers van het conflict uiteraard meer zijn dan cijfers. Het zijn mensen, met een naam en een gezicht – en vooral ook met elk zijn of haar eigen verhaal. Dat maakte het ICRC nog eens duidelijk met “Left behind in Ukraine: The faces of Bucha”. Er zijn momenteel 12 miljoen Oekraïners op de vlucht: 7 miljoen in eigen land en 5 miljoen buiten de grenzen. Dat maakt dat 1 op 4 Oekraïners op de vlucht is. Bij degenen die in België aankomen, heeft ongeveer 20 procent nood aan opvang en van die groep passeert ongeveer 1 op 6 in het transitcentrum Ariane in Sint-Lambrechts-Woluwe. Daar faciliteert Rode Kruis-Vlaanderen gemiddeld 60 overnachtingen per dag.

Update 22 april

Overzicht van de operaties van het Rode Kruis in Oekraïne en de buurlanden

Sinds de escalatie van het conflict op 24 februari 2022 zet de hele Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging zich in om zoveel mogelijk personen getroffen door het conflict te kunnen helpen. Het Rode Kruis heeft vanaf het begin kunnen reageren dankzij hun reeds permanente aanwezigheid ter plaatse. Personeel, snelle-response-teams en vrijwilligers zijn in alle landen ingezet om essentiële hulp te verlenen aan de getroffen personen.

Operaties van het Rode Kruis in Oekraïne

In Oekraïne werken voornamelijk het Oekraïense Rode Kruis (URCS) en het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) nauw samen om neutrale en onpartijdige noodhulp te verlenen aan de personen getroffen door het conflict. Het ICRC is hier reeds aanwezig sinds de start van het conflict in 2014 om het URCS bij te staan. Het URCS heeft 24 regionale kantoren en meer dan 200 lokale afdelingen verspreidt over heel het land, met in totaal 800 werknemers en meer dan 6.000 vrijwilligers. Zij werken samen met de meer dan 600 medewerkers van het ICRC.

In Oekraïne ondernemen URCS en ICRC o.a. de volgende activiteiten:

 • Verdeling van noodhulpgoederen aan de burgerbevolking, zoals voedsel, water, medicijnen 
  en kleding;
 • Verlening van eerste hulp en andere gezondheidsdiensten aan gewonden en zieken, waaronder 
  het voorzien van trauma kits, eerste hulp kits, en medische ondersteuning;
 • Bijstand voor intern ontheemden door het bieden van onderdak en financiële steun;
 • Bescherming en bijstand bieden aan de burgerbevolking, met inbegrip van psychosociale 
  steun;
 • Herstel van familiebanden tussen gescheiden familieleden, met bijzondere aandacht voor 
  niet-begeleide minderjarigen en uiterst kwetsbare personen, zoals ouderen en personen met 
  een handicap;
 • Ondersteuning bij de evacuatie en het vervoer van burgers;
 • Financiële steun voor het herstel van de infrastructuur, zoals het watervoorzieningssysteem;
 • Ondersteuning van ziekenhuizen, door levering van medisch materiaal en medicijnen;
 • Organisatie van opleidingen in eerste hulp;
 • Bewustmaking over de risico’s van mijnen en andere explosieve oorlogsresten;
 • Bevordering van de eerbiediging van het internationaal humanitair recht (IHR), waarbij wordt gezorgd voor respect en waardigheid voor mensen die van hun vrijheid zijn beroofd.

IFRC ondersteunt bij de coördinatie van de noodhulp in Oekraïne. IFRC ondersteunt drie logistieke aanvoerroutes naar Oekraïne (Lviv, Uzhhorod en Chernivtsi). De Chernivtsi lijn wordt gezamenlijk beheerd door het Oekraïense Rode Kruis en het Deense Rode Kruis. Daarnaast biedt het IFRC hulp op een aantal technische gebieden, o.a. via de inzet van specifieke profielen via het surge mechanisme.

Operaties van het Rode Kruis in de buurlanden 

In de buurlanden van Oekraïne (Polen, Slowakije, Moldavië, Roemenië, Wit-Rusland en Rusland) zijn de Nationale verenigingen van het Rode Kruis aanwezig aan de grensovergangen om aan vluchtelingen de nodige hulp te kunnen bieden. De Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) faciliteren hierbij de algemene coördinatie.

In de buurlanden, levert het IFRC hulp op volgende gebieden:

 • Ondersteuning van de Nationale verenigingen in het versterken van hun responscapaciteit, 
  waaronder het opschalen van de administratieve en logistieke capaciteit en de versterking op
  langere termijn;
 • Het faciliteren van de logistieke lijnen en het voorzien van opslagcapaciteit voor noodhulpgoederen. Dit wordt centraal gecoördineerd vanuit het IFRC-kantoor in Budapest. Deze ondersteuning betreft drie logistieke aanvoerroutes naar Oekraïne.
 • Betrokkenheid van de gemeenschap en verantwoordingsplicht, waarbij de uiteenlopende behoeften, prioriteiten en voorkeuren van de getroffen gemeenschappen de leidraad vormen voor de respons.

De operationele activiteiten in Polen, Slowakije, Moldavië, Roemenië, Wit-Rusland en Rusland omvatten:

 • Het verlenen van noodhulp aan de grensovergangen, alsook essentiële doorgangshubs en opvangcentra in alle buurlanden;
 • Het verlenen van onmiddellijke bijstand door middel van financiële steun;
 • Verlenen van eerste hulp en eerste hulp opleidingen;
 • Verlenen van psychosociale steun;
 • Aangepast vervoer voor mensen met een handicap om toegang te krijgen tot hulpverleningsdiensten;
 • Het bieden van bescherming, gender en inclusie door bijvoorbeeld het inrichten van kindvriendelijke ruimtes;
 • Ondersteuning voor tijdelijke en permanente huisvesting, op basis van de persoonlijke behoeften.

Gezien de snel evoluerende situatie, worden deze operaties dagelijkse bijgestuurd naargelang de noden.

Tot slot zijn er ook nog andere Nationale Rode Kruis verenigingen die operaties hebben opgezet in Oekraïne en in de buurlanden, zoals het Deense Rode Kruis en het Duitse Rode Kruis, ter ondersteuning van de lokale Nationale Verenigingen. Via verschillende platformen staat de Rode Kruisbeweging voortdurend in contact met elkaar om de activiteiten zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen.

Update 21 april

Draaiboek en tips door Rode Kruis-Vlaanderen: hoe noodopvang organiseren als stad / gemeente / lokaal bestuur?

Tijdelijk vluchtelingen opvangen n.a.v. het conflict in Oekraïne? Als lokaal bestuur wil je helpen, je steentje bijdragen. Er komt weliswaar heel wat bij kijken. Hoe begin je er aan? Hoe zet je een opvangcentrum op? Hoe vind je vrijwilligers? Hoe ga je aan de slag met vrijwilligers? Waar moet je rekening mee houden? Wij helpen jouw stad, gemeente of lokaal bestuur graag op weg met tips en draaiboeken vanuit onze jarenlange expertise in noodopvang.

Internationaal Humanitair Recht: wat is het en waarom is het hier zo belangrijk?

De directe gevolgen van het gewapende conflict in Oekraïne voor burgers en civiele objecten zoals huizen, maar ook voor essentiële infrastructuur zoals water- en elektriciteitsvoorzieningen in Oekraïne zijn enorm. Daarom roept het Rode Kruis de partijen bij het conflict nogmaals op om hun verplichtingen op basis van het Internationaal Humanitair Recht (IHR) na te komen om verder leed en verlies aan burgerlevens en schade aan burgerobjecten te voorkomen.

Wat is IHR?

Update 15 april

20 % van de Oekraïense vluchtelingen die aankomen in België hebben nood aan opvang

Het noodopvangcentrum Ariane is nu ongeveer 1 maand actief. Sindsdien zijn er 1.274 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dat zijn er gemiddeld 50 per dag. Sommige dagen zijn er het 'maar' een 10-tal, sommige dagen tegen de 100. Zo'n 20 % van de Oekraïense vluchtelingen die aankomen in België hebben nood aan opvang, de andere 80 procent vinden zelf een oplossing (vrienden, familie, ...). Van die 20 % komt ongeveer 1 op 6 tijdelijk in Ariane terecht. De anderen worden - via Fedasil - gedispatched naar de gemeenten, waar ze bijvoorbeeld in privé gastgezinnen terechtkomen. Sinds kort vangt Ariane nu ook Oekraïense vluchtelingen op die zich nog niet hebben kunnen registreren op de Heizel. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld pas laat in de namiddag of 's avonds aankomen in Brussel-Zuid (of elders). Dat gaat sindsdien over gemiddeld ongeveer 50 mensen per dag die naar het noodopvangcentrum komen. Het transport tussen Brussel-Zuid, Ariane en Heizel wordt gefaciliteerd door shuttles van STIB/MIVB.

Update 7 april

Dienst Restoring Family Links van Rode Kruis helpt families weer bij elkaar te brengen

In de vluchtelingenstroom die op gang kwam zitten ook heel wat (onbegeleide) minderjarigen. Op dit ogenblik zijn meer dan 2.000 kinderen als vermist opgegeven. Omdat wordt vermoed dat ze tijdens hun vlucht de grens overgestoken zijn, wordt in heel Europa naar hen gezocht. In de zoektocht hebben verschillende Europese organisaties, waaronder Unicef, hun krachten gebundeld. Ook het Rode Kruis - meer bepaald onze dienst Restoring Family Links - maakt er deel van uit. Het team van Marijke Peys, gaat op zoek naar vermiste familieleden in het kader van conflict, migratie of natuurrampen. Er werden ondertussen 10 dossiers opgestart. “Wij werken samen met alle onze Rode Kruis-collega's wereldwijd", vertelde Marijke gisteren in het VRT NWS-radiojournaal. "Via ons internationaal netwerk gaan wij ter plaatse op zoek naar die broodkruimels die kunnen helpen om een persoon te vinden. We gaan dan gebruik maken van verschillende methodes, zoals databases, veldopsporingen en contacten leggen met andere organisaties om zo die persoon terug te vinden." Binnen België werkt ook Childfocus mee aan het opsporen van deze kinderen. 

350 voedselpakketten, 500 broden, hygiënische artikelen en benodigdheden voor dorpen in regio Kiev

Het Oekraïense Rode Kruis levert vandaag 350 voedselpakketten, 500 broden, hygiënische artikelen en benodigdheden aan de dorpen in de regio Kiev. Nogmaals danken we graag iedereen die het Rode Kruis steunt met een financiële bijdrage of als vrijwilliger. Namens alle getroffenen. Bekijk de beelden.

Update 6 april

Rode Kruis maakt veilige doorgang mogelijk voor vluchtelingen uit Marioepol

Een team van het Internationale Rode Kruis heeft een konvooi van bussen en auto's begeleid met meer dan 1.000 mensen van Berdiansk, een stad op 80 km van Mariupol, naar Zaporizjzja. Het gaat om mensen die uit eigen beweging uit Marioepol gevlucht waren. Het ICRC blijft bereid de veilige doorgang van burgers uit Mariupol en andere steden te faciliteren, op voorwaarde dat de partijen bij het conflict zorgen voor de nodige veiligheidsgaranties en -voorwaarden. Bekijk de videogetuigenis over de evacuatie.

Ook hygiënekits worden uitgedeeld in de getroffen gebieden: wat zit er in?

Waspoeder, toiletpapier, zeep, tandpasta, tandenborstels, shampoo en hygiënisch maandverband. Natalia en haar 3 kinderen ontvingen een kit.

Update 31 maart

Hoe is het ondertussen in het noodopvangcentrum Ariane in Sint-Lambrechts-Woluwe?

Opvangcentrum Ariane is nu 2 weken operationeel. Al meer dan 1.000 vluchtelingen n.a.v. het conflict in Oekraïne kwamen er terecht voordat ze een verblijfplaats voor langere termijn kregen toegewezen. Ariane is namelijk een transitcentrum, een tijdelijke verblijfplek. Het heeft een maximale capaciteit van 1.500 bedden. We zorgen er voor slaapvoorzieningen, sanitair, voeding en internet. Internet? Ja, internet. Voor veel vluchtelingen is dat de enige mogelijke contactlijn met het thuisfront. Er is ook aandacht voor psychosociale en medische begeleiding. De voertaal in het centrum is Engels. Zowat alle bewoners spreken Russisch of Oekraïens. Tolken zorgen ervoor dat iedereen met elkaar kan communiceren. Voor het personeel van opvangcentrum Ariane waren het intense dagen en weken. Het blijft een krachttoer om een transitcentrum van deze grootte binnen een periode van 4 à 5 dagen operationeel te krijgen. We zijn alle betrokken vrijwiligers en collega's enorm dankbaar voor hun eindeloze inzet. Ook de Civiele Bescherming die paraat stond waar nodig en het Nationaal Crisiscentrum en Fedasil voor de vlotte samenwerking.

Meer dan 2.649,5 ton humanitaire hulpgoederen verdeeld ondertussen

Sinds 24 februari heeft het Oekraïense Rode Kruis bijstand verleend aan meer dan 400.000 mensen en meer dan 2.649,5 ton humanitaire hulpgoederen verdeeld over heel Oekraïne.

Update 29 maart

Fact check: neen, dit zijn geen metalen koffers met geld in Oekraïne

Op verschillende sociale media duikt dezer dagen een filmpje op van metalen koffers met daarop het logo van het Internationale Rode Kruis. In de koffers is cash geld te zien. Volgens de verspreiders gaat het om witwaspraktijken of een complot en werd de video in Oekraïne opgenomen. Dat is niet zo. Het Rode Kruis neemt hier afstand van. De Fact Check redactie van VRT NWS nam de video onder de loep:

Bekijk de Check door VRT NWS

Update 25 maart

4 miljoen euro steun voor humanitaire hulp in Oekraïne

De situatie in Oekraïne is dramatisch. Voorzien in basisbehoeften voor de mensen die in steden zitten of die op de vlucht zijn, blijft een immense taak die veel financiële middelen vraagt. Rode Kruis-Vlaanderen zet daarom 4 miljoen euro in om slachtoffers te helpen. En dat in overleg met het Internationale en het Deense Rode Kruis. Het bedrag komt van de actie Oekraïne 1212. Als partner van het consortium krijgt onze organisatie een deel van het ingezamelde geld. Namens alle slachtoffers willen we nogmaals iedereen bedanken die een gift heeft gedaan. Ook de vrijwilligers en medewerkers van het Rode Kruis verdienen onze enorme dank en respect. Het is en blijft bewonderingswaardig wat ze doen. Met gevaar voor eigen leven werken ze onvermoeibaar door om de getroffen mensen – gewonden, ouderen, vluchtelingen, zieken, families nog ter plaatse – te helpen. De Rode Kruisteams proberen de noden te zien van de bevolking die aan het schuilen is voor het geweld of die in eigen land op de vlucht is. Om vervolgens oplossingen te bieden en dat gaat vooral over basisbehoeften als voedsel, drinkbaar water, dekens/matrassen, medicijnen en medisch materiaal.

 • Zo werden in Dnipro slaapmatten uitgedeeld aan een 500-tal vluchtelingen en werden de slaapruimtes bij het treinstation beter ingericht.
 • Er werd medische apparatuur geleverd aan ziekenhuizen in Kyiv, Donetsk en Marioupol voor verzorging van gewonden.
 • Er werd insuline geleverd aan een kinderziekenhuis in Kiev zodat 1.500 kinderen gedurende 4 weken hun dosis insuline kunnen krijgen.
 • Er werd 14 ton levensmiddelen - zoals granen, tarwebloem, deegwaren en diverse graansoorten - naar de gemeenten Toretsk en Avdeevka Hromadas gebracht om daar dan verder verdeeld te worden aan kwetsbare gemeenschappen (ouderen, zieken).
 • 200 ton medische en hulpgoederen werden verdeeld over Dnipro, Kharkiv, Kyiv, Odessa, Poltava en andere plaatsen. De goederen omvatten dekens, hygiëneproducten, jerrycans, keukensets en dekzeilen.
 • Zo’n 1.150 voedselpakketten en 1.150 hygiënekits, plastic zeilen en dekzeilen werd in Makeevka en Novoazovsk (Donetsk) uitgedeeld.

Omdat er heel wat vluchtelingen in Oekraïne zelf zijn richt het Rode Kruis haar aandacht ook daarop. Zo biedt o.a. het Deense Rode Kruis steun aan het Oekraïense Rode Kruis voor mensen die op de vlucht zijn en mensen die getroffen zijn door het conflict in West-Oekraïne.

 • De afgelopen week hebben in die regio meer dan 1.200 mensen directe steun ontvangen om te voorzien in hun basisbehoeften op het gebied van voedsel, hygiëne, sanitaire voorzieningen en onderdak.
 • Het Deense Rode Kruis heeft ook geholpen bij de verdeling van hulpgoederen aan vluchtelingen en dit op diverse plaatsen in de regio Chernivtsi. Dit omvatte de levering van voedsel, de distributie van dekens en andere artikelen voor onderdak, alsook hygiëne- en reinigingskits.
 • In Tsjernivitsi zijn er zo’n 36 faciliteiten die onderdak bieden aan 5.000 vluchtelingen. Na de eerste bezoeken van Rode Kruis-teams aan collectieve centra werd besloten om op een aantal plaatsen twee keer per week recreatieactiviteiten voor kinderen op te starten en een begin te maken met de oprichting van drie Child Friendly Spaces (CFS). 

Rode Kruis sinds 2014 al aanwezig in conflictgebied

Sinds de start van het conflict - al in 2014 - zijn Rode Kruisorganisaties aanwezig in Oekraïne uitgebouwd. Vanwege de stijgende humanitaire noden. Dat is de sterkte van de grote Rode Kruisbeweging: de combinatie van internationale én lokale ondersteuning én versterking door andere landen. We blijven in het conflictgebied verder opschalen. Zo zijn er mobiele teams in steden zoals Kiev, Poltava, Dnipro, Odessa, Donetsk en Luhansk.

Update 23 maart

Solidariteit is groot: 29 nieuwe medewerkers van start in noodopvangcentrum

Op vrijdag 18 maart hielden we vanuit Rode Kruis-Vlaanderen een grote jobdag. Doel? Zo'n 70 personeelsleden vinden voor het noodopvangcentrum voor vluchtelingen in Sint-Lambrechts-Woluwe. Vandaag starten de eerste 29 mensen al. Het gaat om logistieke en administratieve functies en om mensen die de vluchtelingen kunnen begeleiden. In de eerste week van april volgt nog een tweede groep mensen die opstarten. We zijn blij dat we op zo'n korte tijd zo veel geschikte mensen hebben gevonden. Het nieuwe noodopvangcentrum is er nog maar enkele dagen. De eerste oproep werd pas vorige week dinsdag gedaan. Dat we op enkele dagen tijd zo veel mensen vinden, toont dat de solidariteit van de Vlamingen enorm groot is.

Delhaize schenkt 2,5 miljoen mondmaskers

Mondmaskers blijven aanbevolen en een goed idee ter preventie van virale besmettingen. Daarom zijn we Delhaize heel dankbaar voor de - naast financiële - materiële steun. Want het schonk 2,5 miljoen mondmaskers voor vluchtelingen, medewerkers en vrijwilligers in het noodopvangcentrum.

Update 17 maart

Collega Marijke en Aster Nzeyimana vertellen op MNM over Restoring Family Links

In een oorlogssituatie raken familieleden elkaar vaak letterlijk kwijt. Daarom is er Restoring Family Links van Rode Kruis. Om geliefden opnieuw bij elkaar te brengen. Collega Marijke vertelt er vandaag over op MNM: beluister het radiofragment. Ook Sporza-journalist Aster Nzeyimana vond zijn vader terug dankzij Restoring Family Links. Aster: "Ik weet nog hoe iemand van het Rode Kruis aan de deur stond met een brief. Dat moment vergeet ik nooit meer. Zo heb ik mijn papa leren kennen, en mijn ouders zijn nu nog altijd gelukkig samen. Dus het is heel schoon dat zoiets kan.”Hij kwam erover getuigen tijdens de show van Oekraïne 1212: bekijk het fragment.

Onze manager Internationale Samenwerking Sofie vertelt op Radio 1 waar het geld heen gaat

Met de actiedag Oekraïne 12-12 willen verschillende Vlaamse omroepen vandaag zoveel mogelijk geld inzamelen om de Oekraïners te helpen. Maar wat gebeurt er precies met je gift? Sofie De Jaeger van Rode Kruis-Vlaanderen vertelt op Radio over de inzet van deze fondsen voor humanitaire hulpverlening: beluister het fragment.

Actiedag op radio en tv: Oekraïne 12-12

Vandaag slaan verschillende Vlaamse omroepen de handen in elkaar om de hele dag radio en tv te maken als steun voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het doel is om giften in te zamelen voor verschillende hulporganisaties, waaronder ook Rode Kruis-Vlaanderen.

Update 16 maart

Noodopvangcentrum Ariane opent vandaag de deuren

Vandaag opent noodopvangcentrum Ariane in Sint-Lambrechts-Woluwe de deuren voor vluchtelingen n.a.v. het conflict in Oekraïne. Rode Kruisvrijwilligers en burgervrijwilligers zijn volop in de weer geweest om het tijdig klaar te maken. Het is een tijdelijke plek voor vluchtelingen met een capaciteit van 1.500. Woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen Jan Poté licht toe: "Eerst moeten vluchtelingen zich registreren. Vervolgens worden ze ofwel opgehaald door vrienden of familie, ofwel gaan ze rechtstreeks door naar steden en gemeenten, ofwel is er nog een bufferperiode van 1 à 2 dagen waarin ze tijdelijk in het noodopvangcentrum kunnen verblijven om even rust en ontspanning te vinden. Daarna stromen ze vanuit Ariane verder door."

Update 15 maart

Internationale en Oekraïnse Rode Kruis helpen evacueren

Vandaag helpt het ICRC samen met het Oekraïense Rode Kruis duizenden burgers veilig evacueren uit de stad Sumy. De operatie bestaat uit 2 konvooien met minstens 80 bussen die vanuit Sumy en naar Lubny rijden.

Update 14 maart

Rode Kruis-Vlaanderen breidt capaciteit noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne verder uit

In opdracht van Fedasil wil Rode Kruis-Vlaanderen tegen nu woensdag een grotere opvangcapaciteit voor vluchtelingen uit Oekraïne operationeel klaar hebben. In het Arianegebouw, gelegen aan de Arianelaan 7 in Sint-Lambrechts-Woluwe, worden daartoe 1.500 opvangplaatsen in gereedheid gebracht. 

Fedasil en Rode Kruis-Vlaanderen vangen op dit ogenblik in het noodopvangcentrum in Molenbeek (Home Sebrechts) zo’n 150 Oekraïnse vluchtelingen op. Dit zijn Oekraïners die reeds geregistreerd werden in Bordet of de Heysel en niet onmiddellijk via ofwel vrienden & familie of via steden & gemeenten onderdak kon geboden worden. De huidige capaciteit van het noodopvangcentrum in Molenbeek is 250 personen.

Met het nieuwe noodopvangcentrum Arianne willen Fedasil en Rode Kruis-Vlaanderen voorbereid zijn op een veel grotere instroom van vluchtelingen en dus 1.500 plaatsen beschikbaar hebben. De bedoeling van het noodopvangcentrum blijft dat mensen er 1 tot maximum 2 dagen verblijven en dan verder doorstromen naar steden & gemeenten. In die periode krijgen de vluchtelingen ruimte om al even tot rust te komen, hun verhaal te doen, zich veilig te voelen en samen met de begeleiders te bespreken wat de volgende stappen in de opvang zijn.

Rode Kruis-Vlaanderen bereidt zich voor op het openhouden van dit noodopvangcentrum voor een langere periode en start daarom ook de zoektocht naar 70 nieuwe medewerkers. Het gaat o.a. over onthaalmedewerkers, logistiek medewerker, nachtbegeleider, begeleiders voor overdag enz.

Op vrijdag 18 maart wordt een jobdag georganiseerd op de Ariane-site, Ariannelaan 7 – 1200 Sint Lambrechts-Woluwe (van 9.00u tot 17.00u).

Update 11 maart

Tips voor gastgezinnen die vluchtelingen opvangen

Vluchtelingen hebben meestal een zeer heftig en niet evident traject achter de rug. Hoe ga je als gastgezin om met de emoties, kopzorgen en eventuele psychische problemen bij de vluchtelingen die je onderdak biedt? Daarvoor reikt Rode Kruis–Vlaanderen tips aan in het kader van Eerste Hulp bij Psychische moeilijkheden (EHBP). De tips bieden gastgezinnen een houvast om hen de eerste psychische ondersteuning te bieden. Ook kom je te weten waar je terecht kan voor professionele hulp.

In 4 stappen: hoe vluchtelingen bijstaan op moeilijke momenten?

Update 10 maart

Nood aan versterking: honderdduizenden mensen hebben geen eten, water, verwarming, elektriciteit en geen medische zorg

Acuut en alsmaar nijpender. Zo kunnen we de humanitaire situatie in Oekraïne beschrijven. Honderdduizenden mensen hebben geen eten, geen water, geen verwarming, geen elektriciteit en geen medische zorg. Huizen zijn tot puin herleid, families zitten urenlang te schuilen onder de grond. Om zo veel mogelijk mensen in nood te helpen, blijft het Internationale Rode Kruis (ICRC) acties uitbreiden. Voor Rode Kruis-Vlaanderen is het ondersteunen van de collega’s van het ICRC en de lokale teams onze hoogste prioriteit. En dat kan momenteel het best met financiële ondersteuning. Vandaar dat we giften inzamelen om te helpen. Wat er met de middelen gebeurt? Dat lees je op deze pagina die we regelmatig updaten.

“ICRC-teams hebben medische benodigdheden, voedsel, water en hygiënemateriaal geleverd in Kiev, Mariupol, Odessa, Donetsk, Luhansk en vele andere plaatsen. Maar om het torenhoge aantal mensen in nood te helpen, is er meer nodig. Daarom mobiliseren we meer personeel en voorraden naar Oekraïne en de buurlanden”, zegt Martin Schüepp, regionaal directeur van het ICRC voor Europa en Centraal-Azië.

Extra ICRC-personeel arriveerde deze week in Oekraïne:

 • medisch personeel
 • veiligheidsspecialisten wapens en munitie
 • leden van het noodteam

Verder trokken ICRC-teams naar Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië en Rusland om er de Rode Kruis-afdelingen te versterken. O.a. om te helpen bij het opzetten van logistieke hubs. Die zijn nodig om hulpgoederen efficiënter naar Oekraïne te sturen.

Waarvoor wordt het geld ingezet? Bekijk het overzicht humanitaire Rode Kruis-acties

Tussen 22 februari en 8 maart ondernam het Internationale Rode Kruis in samenwerking met het Oekraïnse Rode Kruis talloze hulpacties. Een overzicht:

Medisch

 • Levering medische artikelen aan Intensive Care ziekenhuis en kinderziekenhuis in Marioepol
 • Medische hulp in verschillende centra voor vluchtelingen binnen eigen land in Marioepol
 • Levering chirurgische materialen aan 3 ziekenhuizen in Kiev (in samenwerking met Artsen zonder Grenzen)
 • Levering 2,5 ton insuline in Odessa, genoeg voor 6.500 mensen voor 6 maanden; insuline voor 9.000 mensen in Dnipropetrovsk, voldoende voor 3 maanden
 • Psychosociale hulp aan kinderen en volwassenen in kelders en opvanghuizen in Kiev, Severodonetsk en Slovyansk
 • Levering van 160 EHBO-koffers

Levering voedsel, water en hulpgoederen

 • Voedsel, water en hygiëne-artikelen voor 4.000 mensen in opvangcentra in Marioepol
 • 500 voedselpakketten en hygiënekits, medicijnen en onderdakmateriaal in Gorlovka
 • 7.000 liter drinkwater voor Donetsk
 • Brandstof voor Oekraïense Rode Kruis, zodat het 750 hulppakketten kon bezorgen in Kurenivka, Obolon en Podil
 • Voedsel voor bewoners in Schastia, Triokhizbenka, Novoaidar
 • 38.000 liter flessenwater voor bewoners en gezondheidsinstellingen rondom Donetsk
 • 2,5 ton water en 50 dekzeilen naar ambtenaren in Kirovsk voor distributie
 • Voedsel en onderdak voor 9 dorpen rond Donetsk voor ontheemden
 • Tools voor reparatieteams voor waterinfrastructuur in Donetsk
 • Veilig water, brandstof en dekzeilen voor inwoners van Donetskiy
 • Assistentie aan LuhanskGas in Vrubivka om gaspijpleidingen te herstellen
 • Contante hulp van bijna 28.000 CHF ($ 30.000) aan de Oekraïnse Rode Kruis in Kramatorsk
 • Dekens, matrassen en jerrycans voor 3 schuilplaatsen in Severodonetsk
 • $ 66.000 aan contante hulp aan het de lokale Rode Kruis-afdeling in Lukansk
 • Dekens, kussens en matten voor ontheemden in de regio rond Novoazovskyi
 • 200 dekzeilen en plastic zeilen in Luhansk
 • 4.900 kg kaliumpermanganaat nodig voor het zuiveren van water aan Vodadonbassa Pokrovsk
 • Hulpgoederen voor 7.000 mensen geschonken aan een hulporganisatie in Sviatohyrsk

Bescherming tegen wapens en munitie

 • Specialisten van ICRC helpen niet-ontplofte munitie opruimen
 • 500 borden voor het Oekraïense Rode Kruis om gevaarlijke, met UXO besmette gebieden af ​​te bakenen
 • Noodbriefings en communicatie rond "Risicobewustzijn en veilig gedrag"

Rode Kruis voert dialoog met alle partijen in het conflict

Het Internationale Rode Kruis voert een duurzame, bilaterale en vertrouwelijke dialoog met alle partijen in het conflict. De gesprekken gaan over de manier waarop de vijandelijkheden worden gevoerd en over de bescherming van de burgerbevolking. Daarin wordt benadrukt dat de verplichtingen van het Internationaal Humanitair Recht moeten geresepecteerd worden.

Update 9 maart

Welke acties onderneemt Rode Kruis op dit ogenblik op het terrein?

Medewerkers en vrijwilligers van het Oekraïnse Rode Kruis wisten ondertussen 90.000 voedsel- en hygiënepakketten uit te delen aan mensen op de vlucht uit de conflictregio. Al meer dan 12.000 mensen kregen ook een training Eerste Hulp. De meeste mensen vluchten naar Polen. Volgens het agentschap van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) al meer dan 1,2 miljoen. Het noodhulpteam van het Poolse Rode Kruis coördineert die toestroom. Meer dan 20 reddingsteams (ongeveer 450 medici) bieden 24 uur per dag gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning aan 5 van de 8 grensgebieden en in de grote Poolse steden. De Poolse Rode Kruis-teams ondersteunen ook de autoriteiten bij het voorzien kinderbedjes, dekens en hygiënekits in de opvangaccommodaties. En niet te vergeten: bij het terugvinden van of contact leggen tussen familieleden (Restoring Family Links). Verder is het Poolse Rode Kruis de grens kunnen oversteken om humanitaire hulp te bieden aan mensen die nog in de rij staan ​​aan de Oekraïense grens. Voor Rode Kruis-Vlaanderen is het ondersteunen van die lokale teams (zoals in Polen) onze hoogste prioriteit. En dat kan momenteel het best met financiële ondersteuning. Zo kunnen lokale afdelingen ter plaatse snel en efficiënt medicijnen, voedsel, water, SIM-kaarten en andere noodzakelijkheden aankopen. Wil jij ook helpen? Dat kan nog steeds. De rekening BE53 0000 0000 5353 met vermelding ‘Oekraïne’ blijft actief. Ook online giften zijn mogelijk.

Géén doelwit: burgers, gewonden en zieken

De situatie in Oekraïne toont ons hoe belangrijk het is om respect te hebben voor Internationaal Humanitair Recht. Dat zijn regels die o.a. stellen dat burgers geen doelwit mogen zijn tijdens een gewapend conflict. En dat neutrale en onpartijdige hulpverlening, bvb. van het Rode Kruis, altijd mogelijk moet zijn. Collega Laura De Grève lichtte dat toe tijdens De Afspraak afgelopen maandag. Rode Kruis roept alle partijen in het conflict op om het IHR te respecteren. Wil je helpen de boodschap te verspreiden? Deel de berichten van het Internationale Rode Kruis op Facebook, Instagram of Twitter. Of die van Rode Kruis-Vlaanderen op Facebook, Instagram, Linkedin of Twitter.

Update 8 maart

Overheid Vlaanderen maakt 400.000 euro vrij voor humanitaire hulp

De Vlaamse regering maakt 400.000 euro vrij voor humanitaire hulpverlening aan slachtoffers van het conflict in Oekraïne. Daarvan gaat 200.000 euro naar het Poolse Centrum voor Internationale Hulp (PCPM) om vluchtelingen te voorzien van een onderkomen en medische hulp. PCPM is de grootste ngo in Polen die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. De overige 200.000 euro gaat naar Rode Kruis-Vlaanderen. Het geld wordt ingezet voor hulpverlening aan burgers, gewonden, zieken en personen die van hun vrijheid beroofd zijn. Daarvoor werken we samen met onze collega's van het Rode Kruis in Oekraïne en met het internationale Rode Kruis (ICRC).

Update 6 maart

Vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen aan de slag in Belgisch opvangcentrum Sebrechts

Momenteel is een team vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen logistieke hulp aan het bieden bij de opzet van het opvangcentrum in Sebrechts. Alles wordt voorbereid voor de komst van de eerste vluchtelingen van het conflict in Oekraïne. Er blijft ook een team Rode Kruis-vrijwilligers aanwezig de komende tijd. Om te helpen en hun expertises in te zetten op verschillende vlakken: onthaal, oriëntatie van vluchtelingen, EHBO en psychosociale ondersteuning.

Update 4 maart

Dankzij jullie giften kunnen we vandaag 1 miljoen euro overmaken aan ICRC voor humanitaire hulp

Rode Kruis-Vlaanderen maakt 1 miljoen euro over aan het Internationale Rode Kruis (ICRC) voor humanitaire hulp. Het geld komt voor € 250.000 uit het eigen noodhulpfonds en voor € 750.000 uit de voorlopige opbrengsten van de 5353-rekening. We danken iedereen die al een bijdrage gestort heeft. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van voedsel, water, medicijnen en EHBO-materiaal om kwetsbaren en getroffenen te helpen. Florence Gillette, hoofd van de ICRC-delegatie in Kiev: “De prioriteit van het Internationale Rode Kruis is het helpen van mensen in nood. Zolang de veiligheidssituatie het toelaat, zullen onze teams die nu in Oekraïne zijn hun werk voortzetten om vitale infrastructuur te herstellen, gezondheidsfaciliteiten te ondersteunen met medicijnen en uitrusting en gezinnen te helpen met voedsel en hygiënische artikelen.”

Rode Kruis-medewerkers en vrijwilligers zetten zich in

De inzet van de vrijwilligers en medewerkers van het Oekraïense Rode Kruis is bewonderingswaardig. Ze verdienen het grootste respect. Met gevaar voor eigen leven werken zij onvermoeibaar door om de getroffen mensen – gewonden, ouderen, vluchtelingen, zieken, families nog ter plaatse – te helpen. Daarom roepen we op om de ruimte voor neutrale, onpartijdige en onafhankelijke humanitaire actie te vrijwaren. Alle hulpverleners moeten tot bij de burgerbevolking geraken. Ze moeten beschermd worden. Het Oekraïense Rode Kruis werkt met 3.000 vrijwilligers en 550 vaste medewerkers. Daarnaast heeft het Internationale Rode Kruiscomité zo’n 600 vaste medewerkers gestationeerd in het land. Verder hebben de Rode Kruis-verenigingen in Oekraïne en de buurlanden de afgelopen dagen nog eens duizenden extra vrijwilligers gemobiliseerd. Zij beschikken over lokale kennis, taalvaardigheden en vooral de nodige Rode Kruis-opleiding om de mensen op een efficiënte en gecoördineerde manier bij te staan.

De prioriteit op dit moment: lokale Rode Kruis-teams in conflictregio ondersteunen

De collega's van het Rode Kruis in Oekraïne en ook Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië en Rusland ondersteunen is momenteel de grootste prioriteit. Zij hebben extra middelen nodig om de mensen in nood te helpen. Hen steunen kan het best financieel. Vandaar dat we vanuit Rode Kruis-Vlaanderen daar verder op inzetten. De rekening BE53 0000 0000 5353 met vermelding ‘Oekraïne’ blijft actief. Ook online giften om te helpen zijn welkom. Daarnaast is Rode Kruis-Vlaanderen ook partner in het Consortium 1212 dat gisteren de campagne Oekraïne 12-12 gelanceerd heeft. We blijven in nauw contact met de Rode Kruis-verenigingen in het conflictgebied en met het Internationale Rode Kruis (ICRC) om te zien welke praktische hulpacties nodig zijn en/of waar financiële hulp nodig is.

Update 2 maart

Waarom zamelen we momenteel enkel geld in en geen goederen zoals kledij, tenten en dekens?

Elke dag vragen we de lokale Rode Kruis-afdelingen in de conflictregio wat ze nodig hebben om humanitaire hulp te kunnen verlenen. Op dit ogenblik is dat geld om ter plaatse medicijnen, SIM-kaarten, voedsel en water aan te kopen. Verder is er geen vraag naar goederen vanuit de regio. Daarom doen wij hier momenteel ook géén oproep daarvoor. Enkel voor financiële steun. We volgen daarin ook het advies van het ICRC.

Eerste oproepen van familieleden naar Restoring Family Links

Maandag 28 februari openden we ons speciale telefoonnummer van de dienst Restoring Family Links n.a.v. het conflict in Oekraïne. Enkele aanvragen kwamen al binnen. Voorlopig merken we dat de telefoonverbindingen in Oekraïne nog steeds goed werken. Daardoor lukken de contacten met het thuisfront momenteel nog vrij goed. Over enkele weken verwachten we weliswaar meer aanvragen, zodra meer Oekraïense vluchtelingen in ons land zijn aangekomen en willen informeren naar achterblijvers.

Belgisch initiatief 1212

Wie wil helpen kan ook bij consortium 1212 terecht om een actie op te zetten, een gift te doen op BE19 0000 0000 1212 of als ambassadeur. Consortium 1212 is het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties waar wij als Rode Kruis-Vlaanderen ook partner van zijn.

Update 27 februari

Rode Kruis-Vlaanderen geeft vandaag alvast € 250.000 uit noodhulpfonds voor humanitaire hulpverlening

In Oekraïne is er nu al humanitaire nood. Ook is er grote bezordheid over de vluchtelingenstromen als gevolg van het geweld. In de grensstad Przemyśl vangt het Poolse Rode Kruis vluchtelingen op. Onze Poolse collega's bieden hen onderdak, hulpgoederen, medische benodigdheden en psychologische ondersteuning. Om de lokale Rode Kruis-verenigingen daar te ondersteunen bij de aankoop van voedsel, water, dekens, tenten voor opvang en medisch materiaal maakt Rode Kruis-Vlaanderen vandaag alvast € 250.000 vrij uit het eigen noodhulpfonds.

Contact met familie in Oekraïne herstellen? Onze dienst Restoring Family Links staat klaar

Opsporing van en contactherstel met vermiste familieleden is een dienst die binnen Rode Kruis-Vlaanderen al decennia lang actief is. Wie het contact met familieleden verloren is als gevolg van een oorlog, gewapend conflict, natuurramp of migratie kan er beroep op doen. Rode Kruis-Vlaanderen werkt ervoor samen met andere Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen wereldwijd. En met speciale afgevaardigden in conflictgebieden. Mensen die familie hebben in Oekraïne en het contact verloren zijn (op de vlucht, ergens schuilen, geen toegang meer tot een telecommunicatienetwerk, in één van de opvangplaatsen voor vluchtelingen in een naburig land enz.) kunnen vanaf maandag 28 februari de dienst Restoring Family Links van Rode Kruis-Vlaanderen contacteren via het speciaal daarvoor voorziene telefoonnummer 015 44 34 07.

Oproep: respecteer het Internationaal Humanitair Recht

Het Rode Kruis roept alle partijen die betrokken zijn bij het conflict op om de verplichtingen van het Internationaal Humanitair Recht (IHR) na te leven. Dat houdt dat ze de burgerbevolking moeten beschermen. En niet alleen de burgers, ook zij die niet meer aan de gevechten deelnemen zoals gevangenen, gewonden of zieken. Het Internationaal Humanitair Recht is duidelijk. Alle partijen bij het conflict zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat militaire operaties zo verlopen dat burgers en civiele objecten beschermd worden. Daarnaast moet het neutraal, onpartijdig en onafhankelijk humanitaire optreden worden beschermd. Hulpverleners zoals die van het Oekraïense Rode Kruis, het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen in ruimere zin moeten toegang blijven hebben tot de burgerbevolking. Kritieke infrastructuur gespaard blijven. Water-, gas- en elektriciteitssystemen die bvb. burgerwoningen, scholen en medische faciliteiten voorzien van water en energie zijn van vitaal belang. Ook aanvallen met nieuwe technologieën en cybermiddelen moeten die kritieke infrastructuren ontzien.

Update 25 februari

Volg de situatie en de acties van het Rode Kruis op de voet

De media bericht uitvoerig over het conflict. Wil je specifiek op de hoogte blijven over de activiteiten van het Rode Kruis? Via de website van het Internationale Rode Kruis of via Facebook, Instagram of Twitter kan je het ICRC (Internationale Rode Kruiscomité) op de voet volgen. Op deze pagina brengen we regelmatig updates van de acties van Rode Kruis-Vlaanderen.

Is Rode Kruis-Vlaanderen actief in het conflictgebied?

Op dit ogenblik niet. Wél staan we in nauw contact met het Internationale Rode Kruis (ICRC) en de lokale Rode Kruis-organisaties (de collega's in Oekraïne, Roemenië, Hongarije, Polen enz.). ter plaatse. Zodra van daaruit een hulpvraag komt, komen we in actie. Bvb. met het leveren van hulpgoederen, logistieke of psychologische ondersteuning, financiële hulp of andere. Samen blijven we dagelijks analyseren welke hulpacties nodig zijn en waar financiële hulp nodig is om de slachtoffers te helpen.

Kan ik me ergens aanmelden om te ondersteunen met hulp in de conflictregio?

Het Oekraïense Rode Kruis heeft 3.000 vrijwilligers en 550 beroepskrachten. Daarnaast zitten er hulpverleners van het Internationale Rode Kruis in Oekraïne en de grensgebeiden om hen te ondersteunen. Die hulpverleners helpen kan door geld over te maken voor directe humanitaire hulp aan getroffenen. Op deze pagina brengen we regelmatig updates over de inzet ervan. 

Kan ik helpen? Hoe?

Zeker. Alle hulp is broodnodig. Daarom hebben we een rekening geopend om humanitaire hulp in Oekraïne en de omliggende landen mogelijk te maken. Wie wil helpen, kan een bedrag storten op BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'Oekraïne' of online een gift doen. Vanaf 40 euro is een gift fiscaal aftrekbaar (voor 45 %). 

Help mee en doe een gift

Waarvoor het geld gebruikt zal worden? Daar zijn we graag transparant over. Het wordt ingezet voor directe humanitaire hulp (bvb. water, andere levensmiddelen, medisch en hygiënemateriaal) aan mensen die getroffen zijn door het conflict. Daar waar de nood het hoogst is. Op deze pagina brengen we daar regelmatig updates over.

Foto's: ICRC