Tips voor zorgverleners

Als zorgverlener sta je in de vuurlinie van deze trage crisis. Je doet zeer belangrijk werk in extra moeilijke omstandigheden. Je kan je hierdoor zinvol of gewaardeerd voelen, maar ook machteloos of gefrustreerd.

Hoe zorg ik voor mezelf? Hoe help ik patiënten, collega's?

Hoe komt dit?

Deze nieuwe ziekte is zeer onvoorspelbaar en stelt je zowel lichamelijk als mentaal sterk op de proef. Naast de verhoogde werkdruk, kan je ook angst voelen om ziek te worden of anderen te besmetten. Je wordt geconfronteerd met pijn en lijden, soms ook agressie of andere onaangename reacties. De zorg die je kan bieden is vaak minder dan je zou willen en de noden van je werk en van je gezin kunnen sterk verschillen.

Zorg extra goed voor jezelf

 • Hou een zelfzorgplan bij. Dit plan helpt je om gezond te blijven omgaan met deze situatie.
 • Vertrouw op je beroepskennis. Denk na hoe je de maatregelen kan omzetten in werkbare routines en handelingen.
 • Durf te lachen met de situatie. Humor ontspant en verbindt je met anderen.

Als professionele medewerker in de zorgsector kan je ook terecht op het platform www.dezorgsamen.be. Dit platform kwam tot stand in samenwerking met verschillende partners, waaronder Zorgnet-Icuro en Rode Kruis Vlaanderen. Je vindt er allerhande tips en een leidraad naar professionele hulp.

Dat iedereen op een bepaalde manier reageert op deze crisis, blijkt ook uit de straffe getuigenis van één van onze crisisvrijwilligers. 

Lees de getuigenis

     

     

     

De tips downloaden en printen? Dat kan!

Download deze tips voor zorgverleners

Hoe help ik patiënten en collega's omgaan met deze crisis?

Mensen die de situatie niet goed begrijpen of voelen dat ze controle verliezen (zoals bijvoorbeeld ouderen, kinderen, mensen in armoede en mensen met bestaande lichamelijke, cognitieve of mentale problemen), reageren vaak nog heftiger. 

Wat kan jij doen als zorgverlener? We geven 6 tips!

Blijf zelf altijd kalm.

Dat werkt rustgevend op je gesprekspartner.

Wees waakzaam.

 • Volg steeds duidelijk zichtbaar de beschermingsmaatregelen.
 • Controleer regelmatig
  • Voorraden voedsel, medicatie en ander zorgmateriaal;
  • Lichamelijke signalen en zorgbehoeften, alsook de opvolging hiervan.
 • Let op veranderingen in gedrag, voorkomen en hoe ze contact houden met jou en anderen. Dit kan wijzen op stress, angst of groeiende psychische problemen. Neem signalen steeds serieus en ga ermee aan de slag. 
 • Let op veranderingen in het dagritme, slaap- en eetgewoontes

Voorzie informatie op maat.

 • Deel in eenvoudige taal feiten over de situatie en hoe ze het risico op besmetting kunnen beperken.
 • Help hen om betrouwbare antwoorden te vinden voor hun vragen of bezorgdheden.

Ga een gesprek aan.

 • Hoe?
  • Op 1,5m afstand? Benoem dat dit raar kan aanvoelen, maar dat jij nog altijd jezelf blijft, ook in beschermingspak.
  • Via telefoon of beeld: elkaar goed horen is het belangrijkste, elkaar ook kunnen zien is fijn.
 • Vraag de persoon hoe die zijn situatie beleeft en toon begrip, ook als die anders reageert dan je verwacht.
 • Deel positieve verhalen uit de nabije omgeving en de maatschappij
  • Spreek net zoals vroeger ook over normale dingen, zoals het weer of tv-programma's.
 • Vraag naar de invulling van de dag. Is er dagelijks een activiteit om naar uit te kijken?
 • Help hen op voldoende gezonde activiteiten te blijven vinden.
 • Blijf regelmatig en op verschillende manieren contact nemen.

Maak je je zorgen om iemand?

 • Benoem je bezorgdheid, bied steun en medeleven.
 • Zoek mee naar oplossingen. Vraag wat vroeger al hielp en denk mee na over nieuwe mogelijkheden.
 • Moedig aan om er ook met anderen over te praten.
  • Denk mee na waar de persoon terecht kan, privé en professioneel.
  • Denk ook aan organisaties waar deze vroeger actief was, bijvoorbeeld het buurtcentrum, de kerk, lotgenoten, ...
 • Blijf aanmoedigen om hulp te zoeken
  • Wees geduldig, dit vraagt tijd.
  • Vraag waarmee de persoon geholpen wil worden.
  • Vraag welke drempels de persoon ervaart om extra hulp te vinden.
 • Raadpleeg zelf hulp wanneer je je ernstige zorgen maakt.
  • Via je eigen organisatie.
  • Bel zelf naar externe hulp en vraag advies of steun. Dit kan uiteraard anoniem.
  • Meer info vind je hier.

Waar let je op bij iemand die besmet is met het COVID-19 virus?

 • Hanteer de beschermingsmaatregelen duidelijk zichtbaar.
 • Vermijd stigmatisering. Stigma zorgt ervoor dat mensen beschaamd zijn, anderen niet inlichten over hun ziekte, te laat gepaste hulp zoeken, zich sociaal afsluiten van anderen, ...
  • Spreek steeds over de persoon met COVID-19, niet 'de besmette', het slachtoffer of de 'coronapatiënt'.
  • Blijf steeds de mens achter de ziekte zien.
 • Deel duidelijke informatie over risico's, bescherming, wat ze wel/niet mogen doen, ..
 • Blijf aanwezig en hou regelmatig contact.
 • Denk samen na hoe de persoon zo goed als mogelijk voor zichzelf kan zorgen tijdens quarantaine.

In samenwerking met