De meest kwetsbare mensen helpen

Het is de missie van Rode Kruis-Vlaanderen om de meest kwetsbare mensen in deze maatschappij te helpen. Zo stimuleren we zelfredzaamheid zodat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk. Nationaal én internationaal. Verder zetten we optimaal in op hulp bieden bij een ramp. Dat doen we door onze plaatselijke Rode Kruisafdelingen snel in te zetten of door samenwerking met andere hulpdiensten en de overheid te versterken. Tot slot zorgt onze Dienst voor het Bloed in voor de continue bevoorrading van veilige bloedproducten aan de meeste ziekenhuizen in Vlaanderen en hebben onze 13.500 vrijwilligers oog voor kwetsbare mensen in de maatschappij.

Efficiënt en effectief helpen

Hoe efficiënter we dit kunnen doen, hoe effectiever onze interventies zijn en hoe meer mensen we kunnen helpen. En net daar komt Deloitte, een internationaal consulting bedrijf, te hulp. Deloitte legt de link tussen al onze data, nieuwe technologieën en mogelijkheden zonder onze doelstellingen uit het oog te verliezen.

Gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen Philippe Vandekerckhove en Geert Hallemeesch van Deloitte vertellen er alles over in onderstaande video.