Is de EHBP-opleiding iets voor mij?

Wat verwacht je van de opleiding? En is ze iets voor jou? Doorloop even onderstaande motivaties, vragen en antwoorden. Zo wordt het snel duidelijk. Twijfel je of heb je nog andere vragen? Stuur gerust een mailtje naar ehbp@rodekruis.be.

Ik ben jonger dan 16 jaar en wil graag leren hoe ik iemand anders kan helpen.

Je bent nog wat te jong. De EHBP-opleiding wordt georganiseerd voor de brede volwassenen bevolking. Maak je je toch zorgen om iemand dan kan je altijd contact opnemen met:

  • Awel
  • JAC
  • De koepel van de jeugdvereniging waar je lid van bent

Ik merk dat het de laatste tijd niet zo goed met me gaat en ik hoop in deze opleiding hulp te kunnen vinden.

In deze opleiding focussen we op EERSTE HULP bij psychische problemen. Je leert er

-       hoe je signalen kan herkennen dat iemand psychische problemen ondervindt;

-       hoe je die persoon gericht kan ondersteunen;

-       hoe je hem kan helpen om professionele hulp te vinden als dit nodig lijkt;

-       hoe je tijdens dit proces goed voor jezelf kan zorgen.

De opleiding is dus gericht op het helpen van anderen en niet bedoeld om met eigen psychische problemen om te gaan. Onze lesgevers zijn bovendien allemaal vrijwilligers binnen Rode Kruis-Vlaanderen die een gedegen opleiding kregen, maar niet noodzakelijk zelf psycholoog zijn.

Heb je het zelf even moeilijk en weet je niet goed hoe je daarmee kan omgaan? Download onze Houvast-app en ga met het zelfzorgplan aan de slag: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/onze-apps/app-eerste-hulp-bij-psychische-problemen/

Ben je boven de 18 jaar en heb je nood aan een gesprek? Blijf er dan niet mee zitten en spreek iemand aan uit je vertrouwde omgeving. Of bel naar of chat met Tele-onthaal via 106 of www.tele-onthaal.be. Dit kan anoniem.

Ben je onder de 18 jaar je nood aan een gesprek? Blijf er dan niet mee zitten en spreek iemand aan uit je vertrouwde omgeving. Of je kan anoniem bellen naar, mailen met of chatten met Awel via 102 of www.awel.be. Ook bij het JAC (https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/) kan je terecht via chat, mail, telefoon. Je kan bij hen ook fysiek langsgaan.

Ik heb al een psychosociale opleiding gevolgd en wil me verder verdiepen.

Deze opleiding gaat over de basis, eerste hulp die je kan bieden wanneer iemand uit je omgeving het psychisch moeilijk heeft. We raken heel wat verschillende thema’s aan, maar behandelen deze niet in de diepte. Wel gaan we in op hoe je heel laagdrempelig, zonder diagnoses te stellen, signalen kan herkennen en in gesprek kan gaan.

Wens jij je kennis verder te verdiepen, dan is deze opleiding niet echt voor jou bedoeld. Je klopt dan best aan bij de verschillende expertenorganisaties.

Ik merk dat mijn kind, deelnemer aan onze jeugdactiviteiten … het moeilijk heeft en wil die graag verder helpen.

Deze opleiding richt zich op de brede volwassenen bevolking. We vertrekken vanuit de rol die jij hebt als buur, vriend, familielid om de persoon die het even moeilijk heeft te ondersteunen. De focus ligt dus niet op hoe jij, als volwassene, een kind of jongere kan ondersteunen.

Maak je je zorgen? Blijf er dan niet mee zitten en spreek iemand aan uit je vertrouwde omgeving. Of je kan je advies inwinnen bij Awel via 102 of www.awel.be. Ook bij het JAC (https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/) kan je terecht.

Maak je je zorgen rond een specifiek thema? Dan kan je ook zelf steeds terecht bij de organisatie die expertise rond dat thema uitbouwde. Ze helpen je graag verder.

Ik wil een luisterend oor kunnen bieden voor mensen uit mijn omgeving.

Deze opleiding is helemaal iets voor jou! Inschrijven kan via https://act.rodekruis.be. Vink er ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan (onder de kolom 'Eerste hulp uit persoonlijke interesse'). Je krijgt dan een overzicht van alle opleidingen en de mogelijkheid om in te schrijven.

Vind je niet meteen een opleiding terug, dan betekent dat dat we een nieuwe reeks aan het inplannen zijn. Hou de website in het oog, of neem contact op met ehbp@rodekruis.be.

Ik wil met deze opleiding aan de slag gaan in de psychosociale sector.

Je kan een deelname-attest verkrijgen, maar er is geen attest, brevet of diploma verbonden aan deze opleiding. Deze opleiding gaat immers over de basis, eerste hulp die je kan bieden wanneer iemand uit je omgeving het psychisch moeilijk heeft. We raken heel wat verschillende thema’s aan, maar behandelen deze niet in de diepte. Wil je graag in de psychosociale sector aan de slag dan raden we aan om een dergelijke opleiding aan het hoger onderwijs te volgen.

Ik wil me graag sterker voelen om het gesprek te durven aangaan bij mensen uit mijn omge-ving.

Deze opleiding is helemaal iets voor jou! Inschrijven kan via https://act.rodekruis.be. Vink er ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan (onder de kolom 'Eerste hulp uit persoonlijke interesse'). Je krijgt dan een overzicht van alle opleidingen en de mogelijkheid om in te schrijven.

Vind je niet meteen een opleiding terug, dan betekent dat dat we een nieuwe reeks aan het inplannen zijn. Hou de website in het oog, of neem contact op met ehbp@rodekruis.be.

Ik wil mijn eigen persoonlijke verhalen kunnen delen.

De opleiding bestaat uit vier sessies die steeds in dezelfde groep gegeven zal worden. Vanaf de eerste sessie werken we aan een veilig groepsklimaat. Het kan dus zeker voorkomen dat er gaandeweg een persoonlijk verhaal naar boven komt. Onze vrijwillige lesgevers zijn echter niet opgeleid als psycholoog. Ook zij zijn gewone burgers die geloven in de kracht van het bieden van die eerste hulp. Binnen de opleiding is bijgevolg geen ruimte voor een psychologisch 1 op 1 gesprek of om eigen grote casussen in groep te behandelen.

Heb je het zelf even moeilijk en weet je niet goed hoe je daarmee kan omgaan? Download onze Houvast-app en ga met het zelfzorgplan aan de slag: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/onze-apps/app-eerste-hulp-bij-psychische-problemen/

Heb je nood aan een gesprek? Blijf er dan niet mee zitten en spreek iemand aan uit je vertrouwde omgeving. Of bel naar of chat met Tele-onthaal via 106 of www.tele-onthaal.be. Dit kan anoniem.

Ik wil eens proeven van de opleiding en zal maar één of enkele van de vier sessies aanwezig zijn.

De opleiding bestaat uit vier sessies die steeds in dezelfde groep gegeven zal worden. Vanaf de eerste sessie werken we aan een veilig groepsklimaat. Kan je de eerste sessie niet deelnemen, dan kan je ook niet aansluiten voor de volgende drie sessies.

Het kan uiteraard wel eens voorvallen dat je ziek bent of dat er zich iets voordoet waardoor je alsnog niet aanwezig kan zijn. Maar weet je nu al dat je de eerste lesdag of één of meerdere andere dagen niet aanwezig kan zijn, dan kijk je beter uit naar een andere opleidingsreeks. Je krijgt sowieso geen deelnameattest indien je niet minstens 3 van de 4 sessies aanwezig was.

Ik wil graag leren hoe ik mijn grenzen kan bewaken bij het ondersteunen van iemand anders.

Deze opleiding is helemaal iets voor jou! Inschrijven kan via https://act.rodekruis.be. Vink er ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ aan (onder de kolom 'Eerste hulp uit persoonlijke interesse'). Je krijgt dan een overzicht van alle opleidingen en de mogelijkheid om in te schrijven.

Vind je niet meteen een opleiding terug, dan betekent dat dat we een nieuwe reeks aan het inplannen zijn. Hou de website in het oog, of neem contact op met ehbp@rodekruis.be.

Ik wil te weten komen hoe anderen omgaan met moeilijke situaties uit hun omgeving.

Tijdens de opleiding is er aandacht rond het delen van je eigen ervaringen rond het bieden van eerste hulp bij psychische problemen. Wat heb je zelf al geprobeerd en wat hielp? Wat niet? 

Er is echter geen ruimte voor een psychologisch 1 op 1 gesprek of om eigen grote casussen in groep te behandelen.

Ik volg graag opleidingen en wil mijn kennis verbreden.

Deze opleiding gaat over de basis, eerste hulp die je kan bieden wanneer iemand uit je omgeving het psychisch moeilijk heeft. We raken heel wat verschillende thema’s aan, maar behandelen deze niet in de diepte. Op deze manier kan je je kennis verbreden.

Wil echter verdiepend aan de slag gaan, dan raden we aan om een dergelijke opleiding aan het hoger onderwijs te volgen.