Ik bezoek Eduko als burger

Bezoek je Eduko en heb je vragen? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen of neem contact op met de provincie waar je woonachtig bent.

Veelgestelde vragen

Ik had een account op ACT, is dit mee overgenomen naar Eduko?

Ja, alle accounts uit ACT zijn overgezet naar Eduko. In ACT kon je aanmelden met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Omwille van de wet op privacy hebben we je wachtwoord niet mee over gezet.

Ook, is in het nieuwe systeem je mailadres je gebruikersnaam. Hoe kan je je account her-activeren? Dit kan je eenvoudig door op de loginpagina ‘wachtwoord opvragen’ aan te duiden. Vul je mailadres in waarmee je een ACT account had aangemaakt en je ontvangt een mail om je wachtwoord te resetten.

Ik heb de stappen bij 'wachtwoord opvragen' uitgevoerd, maar ontvang geen mail. Wat nu?

Dit kan gebeuren als je een dubbel account hebt in Eduko met beide hetzelfde mailadres. In dit geval kunnen we de mail niet versturen.

Neem contact op met de provinciale zetel van je provincie om je account te laten nakijken. De contactgegevens kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Welk type cursus vind ik op Eduko?

Klassikale cursus: een cursus die fysiek, op een bepaalde plaats en een bepaald moment (datum en uur), georganiseerd wordt. Het specifieke lesmoment noemen we een uitvoering.

E-learning: een online cursus die je na inschrijving onmiddellijk kan starten. Je volgt deze cursus dus digitaal, waar en wanneer je wil. Je kan de cursus onderbreken, opnieuw starten en zelfs onbeperkt herbekijken.

Uitvoering: een lesmoment waarop je een bepaalde cursus kan volgen, op een bepaalde plaats. Let op: een uitvoering kan uit meerdere bijeenkomsten bestaan, bijvoorbeeld verspreid over twee namiddagen.

Programma: een verzameling van cursussen, die bestaat uit meerdere uitvoeringen of cursustypes (klassikaal, e-learning …). Een programma kan bijvoorbeeld bestaan uit een voorbereidende e-learning, een klassikale bijeenkomst en een examen.

Open cursus: een cursus die je terugvindt via de zoekpagina van Eduko. Voor sommige cursussen kan je enkel inschrijven indien je aan de inschrijfeisen voldoet, bijvoorbeeld dat je eerst een andere cursus moet gevolgd hebben.

Gesloten cursus: een cursus die je niet terugvindt via 'ik zoek een opleiding’ omdat ze georganiseerd wordt op vraag van en binnen een organisatie, bijvoorbeeld een sportclub. Je hebt een code nodig om in te schrijven. Je kan de opleiding dan terugvinden via ‘ik heb een opleidingscode’.

Moet ik Rode Kruisvrijwilliger zijn om aan een cursus deel te nemen?

Nee, voor de cursussen waarvoor je als ‘bevolking – particulier’ kan inschrijven, is dit niet nodig. 

Let op: sommige cursussen zijn wel specifieke cursussen voor vrijwilligers. Bekijk daarom steeds de doelgroep van de cursus. Dit kan je ook als filter instellen op de zoekpagina van Eduko.

Kan ik andere deelnemers inschrijven via mijn eigen account?

Nee, iedere inschrijving gebeurt vanuit een individueel account gekoppeld aan een uniek e-mailadres. Indien je kind bijvoorbeeld een eigen e-mailadres heeft, kan je een account aanmaken op naam van je kind en hen zo inschrijven. Heeft de deelnemer geen e-mailadres? Neem dan even contact op met de organisator van de opleiding.

Krijg ik een certificaat of attest van deelname?

Ja, aan iedere cursus is een certificaat verbonden.

Dit kan een attest van deelname zijn, of een brevet dat aantoont dat je geslaagd bent voor een examen. Let wel, sommige certificaten hebben een beperkte geldigheid.

Lees deze instructies om je op weg te helpen in Eduko

Wat zijn jullie annulatievoorwaarden?

Volledige terugbetaling bij annulatie tot 15 dag(en) voor de aanvang van de opleiding met een administratieve kost van €0,00.

50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald bij annulatie tot 1 dag(en) voor de aanvang van de opleiding.

Geen terugbetaling vanaf 0 dag(en) voor de aanvang van de opleiding.

Bewijs van overmacht leidt tot volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Bij niet betaling binnen de betaaltermijn worden de wettelijke verwijlinteresten aangerekend vanaf de vervaldatum, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 25 euro.

Indien, omwille van een reden buiten de wil van Rode Kruis-Vlaanderen, de lesgever de les niet kan geven en geen enkele vervanging mogelijk is, zal Rode Kruis-Vlaanderen de eerste partij hiervan zo snel mogelijk verwittigen en zullen beide partijen een nieuwe opleiding vastleggen. Geen enkele schadevergoeding kan worden gevraagd door de eerste partij.

Lees deze instructies om je op weg te helpen in Eduko

Inschrijven voor een cursus

Uitschrijven voor een cursus

Huistaak maken en indienen

Antwoord niet gevonden?

Contacteer dan de provinciale zetel van Rode Kruis in jouw buurt.