Mis je fiscaal attest niet!

Je geniet van belastingvermindering

Giften aan Rode Kruis-Vlaanderen zijn fiscaal aftrekbaar. Als je op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt aan Rode Kruis-Vlaanderen, heb je recht op een fiscaal attest. Je attest geeft je recht op een belastingvermindering tot 45% op het geschonken bedrag. Je ontvangt je attest jaarlijks in maart en dit het jaar na je gift(en). Je voegt dit toe aan je belastingaangifte. Het Rode Kruis geeft aan de overheid door wie een fiscaal attest ontving.

Je fiscaal attest automatisch in je aangifte?

Als de belastingdienst je met 100% zekerheid kan identificeren, verschijnt je fiscaal attest automatisch in je aangifte. Enkel de gegevens van een individu kunnen automatisch gekoppeld worden aan je aangifte. Steun je ons via een gezamenlijke rekening en ben je als koppel bij ons gekend? Geef dan van slechts één individu de volledige voornaam, familienaam, adresgegevens, geboortedatum en volledigheidshalve het Rijksregisternummer door. 
 
Klik hier om je Rijksregisternummer door te geven

Heb je een vraag?

Heb je een praktische vraag over je fiscaal attest? Hieronder vind je de antwoorden op de vragen die mensen ons vaak stellen. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar schenken@rodekruis.be of bel naar 015/443 443.

1. Wat moet ik doen met mijn fiscaal attest?

Gebruik het attest om je aangifte in te vullen. Het fiscale attest dat je ontvangt, hou je ter beschikking van de belastingdienst. Je hoeft deze niet toe te voegen aan je (schriftelijke) belastingaangifte.

2. Waar vul ik mijn gift in op de belastingaangifte?

Schriftelijke aangifte

Vermeld in vak ‘X, A’* met de code 1394 het bedrag in van de giften die je het vorige jaar gedaan hebt en waarvoor je een attest hebt ontvangen.

Tax-on-web 

Gebruik je Tax-on-web dan is je gift in de meeste gevallen automatisch ingevuld op je aangifte. Indien dit niet zo is dan voeg je je giftbedrag toe in het vak ‘X, A’*, code 1394.

*Behoudens wijzigingen aan de belastingaangifte 2016 die ons nog niet werden meegedeeld. 

3. Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor giften van minimum €40 die Rode Kruis-Vlaanderen ontvangt in de loop van het voorgaande kalenderjaar. We kijken hiervoor naar de datum waarop het bedrag effectief op onze rekening staat.

4. Wie ontvangt het fiscaal attest?

Het fiscaal attest wordt uitgeschreven op naam en adres van de persoon die de gift overmaakt. Enkel giften van individuen kunnen automatisch opgeladen worden in de belastingaangifte. De belastingdienst moet de schenker met 100% zekerheid kunnen identificeren op basis van volledige voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en volledigheidshalve het Rijksregisternummer. Dan pas verschijnt je fiscaal attest automatisch in je aangifte.

Doe je een gift als koppel? Vul dan het giftbedrag van je fiscaal attest manueel in je belastingaangifte in. 

5. Naam niet correct gespeld

Werd je naam niet correct gespeld? Meld het ons en we sturen je een aangepast fiscaal attest op. 

Verbeter je gegevens

6. Foutieve adresgegevens / verhuisd

Het fiscaal attest wordt uitgereikt op naam. Zijn je adresgegevens niet correct of wijzigden ze door een verhuis? Je fiscaal attest is nog steeds bruikbaar, je hoeft geen nieuw attest te ontvangen.

Geef ons alvast jouw juiste adres door zodat we je gegevens kunnen aanpassen voor toekomstige correspondentie.

Adres doorgeven

7. Overlijden

Volgens de wettelijke bepalingen kan het fiscaal attest niet op een andere naam geplaatst worden bij overlijden. Indien je een gemeenschappelijke aangifte hebt, kan je het attest nog steeds gebruiken voor je belastingaangifte. Informeer ons over het overlijden voor toekomstige correspondentie.

Melding overlijden

8.  Krijg ik een fiscaal attest voor mijn inzamelactie?

Inzamelacties (vb. een veiling, een verkoop, een activiteit of evenement) geven geen recht op een fiscaal attest.  Een fiscaal aftrekbare gift is een geldsom die zonder tegenwaarde voor de schenker overgemaakt wordt aan Rode Kruis-Vlaanderen.

Indien je een bedrag doorstort dat bestaat uit individuele stortingen hoger dan €40, zonder tegenwaarde, dan geef je de contactgegevens van de verschillende schenkers door aan Rode Kruis-Vlaanderen zodat deze afzonderlijk hun fiscaal attest kunnen ontvangen.

De persoon die een collectieve geldinzameling overmaakt, ontvangt geen fiscaal attest.

Wil je een actie opstarten? Registreer deze dan hier.

9. Waarom is mijn fiscaal attest niet ingevuld in Tax-on-Web?

Enkel wanneer de belastingdienst je met 100% zekerheid kan identificeren, verschijnt je fiscaal attest automatisch in je aangifte. Ook wanneer je bij ons gekend staat als koppel (bijvoorbeeld omdat je giften doet met een gezamenlijk rekeningnummer), en niet als individu, dan zal het fiscaal attest niet ingevuld staan in Tax-on-Web. Enkel de gegevens van een individu kunnen automatisch gekoppeld worden aan je aangifte.

Steun je ons via een gezamenlijke rekening en ben je als koppel bij ons gekend? Geef ons dan van één individu een volledige voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en volledigheidshalve het Rijksregisternummer door voor een correcte toewijzing van het fiscaal attest. 


Klik hier om je Rijksregisternummer door te geven

Stel je vraag