Fiscaal attest

Schenk je op jaarbasis 40 euro of meer aan Rode Kruis-Vlaanderen? Dan bezorgen wij je in maart van het daaropvolgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Dit fiscaal attest zorgt ervoor dat je 45% van je gift kan recupereren via belastingvermindering. Wij ontvangen nog altijd 100% van je gift, maar je betaalt zelf slechts een deel.

Wat betekent dat concreet voor jou?

GIFT VOOR RODE KRUIS               45% BELASTINGVERMINDERING              NETTO-GIFT
40 euro                                              18 euro                                                            22 euro
100 euro                                            45 euro                                                            55 euro
140 euro                                            63 euro                                                            77 euro
 

Een gift van 140 euro kost je na belastingaftrek dus maar 77 euro!

Goeie vraag

Heb je een praktische vraag over je fiscaal attest? Om het je makkelijk te maken, vind je hieronder de antwoorden op de vragen die mensen ons vaak stellen. Wellicht vind je hier al je antwoord terug.

1. Wat moet ik doen met mijn fiscaal attest?

Gebruik het attest om je aangifte in te vullen. Het originele fiscale attest dat je ontvangt, voeg je bij je schriftelijke belastingaangifte. Het is aangeraden om zelf een kopie bij te houden. Indien je Tax-on-web gebruikt dan hou je het attest bij in je administratie na het invullen van de aangifte.

2. Waar vul ik mijn gift in op de belastingaangifte?

Schriftelijke aangifte

Vermeld in vak ‘X, A’* het bedrag in van de giften die je het vorige jaar gedaan hebt en waarvoor je een attest hebt ontvangen.

Tax-on-web 

Gebruik je Tax-on-web dan is je gift in de meeste gevallen automatisch ingevuld op je aangifte. Indien dit niet zo is dan voeg je je giftbedrag toe in het vak ‘X, A’*.

*Behoudens wijzigingen aan de belastingaangifte 2016 die ons nog niet werden meegedeeld. 

3. Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor giften van minimum €40 die Rode Kruis-Vlaanderen ontvangt in de loop van het voorgaande kalenderjaar. We kijken hiervoor naar de datum waarop het bedrag effectief op onze rekening staat.

4. Wie ontvangt het fiscaal attest?

Het fiscaal attest wordt enkel uitgeschreven op naam van de rekeninghouder die een gift heeft gedaan en wordt verstuurd naar het bankadres van de rekeninghouder, volgens de adresgegevens op het bankuittreksel.

5. Naam niet correct gespeld

Werd je naam niet correct gespeld? Meld het ons en we sturen je een aangepast fiscaal attest op. 

Verbeter je gegevens

6. Foutieve adresgegevens / verhuisd

Het fiscaal attest wordt uitgereikt op naam. Zijn je adresgegevens niet correct of wijzigden ze door een verhuis? Je fiscaal attest is nog steeds bruikbaar, je hoeft geen nieuw attest te ontvangen.

 Geef ons alvast jouw juiste adres door zodat we je gegevens kunnen aanpassen voor toekomstige correspondentie.

Adres doorgeven.

7. Overlijden

Volgens de wettelijke bepalingen kan het fiscaal attest niet op een andere naam geplaatst worden bij overlijden. Indien je een gemeenschappelijke aangifte hebt, kan je het attest nog steeds gebruiken voor je belastingaangifte. Informeer ons over het overlijden voor toekomstige correspondentie.

Melding overlijden

8.   Krijg ik een fiscaal attest voor mijn inzamelactie?

Inzamelacties (vb. een veiling, een verkoop, een activiteit of evenement) geven geen recht op een fiscaal attest.  Een fiscaal aftrekbare gift is een geldsom die zonder tegenwaarde voor de schenker overgemaakt wordt aan Rode Kruis-Vlaanderen.

Indien je een bedrag doorstort dat bestaat uit individuele stortingen hoger dan €40, zonder tegenwaarde, dan geef je de contactgegevens van de verschillende schenkers door aan Rode Kruis-Vlaanderen zodat deze afzonderlijk hun fiscaal attest kunnen ontvangen.

De persoon die een collectieve geldinzameling overmaakt, ontvangt geen fiscaal attest.

Wil je een actie opstarten? Registreer deze dan hier.

9. Waarom is mijn fiscaal attest niet ingevuld in Tax-on-Web?

  • Omdat we niet over jouw volledige naam beschikken (bv. enkel een afkorting van de voornaam).
  • Omdat jouw officiële naam niet in ons systeem zit.
  • Omdat er meerdere mensen in jouw gemeente zijn met dezelfde naam. Tax-on-Web zoekt enkel op naam en niet op adres. 

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • verzend