Mag ik bloed of plasma geven?

Ben je ouder dan 18 en verkeer je in goede gezondheid? Perfect, want dan kom je in aanmerking om bloed en/of plasma te geven. Goed om te weten: ook na je 65e mag je blijven doneren. Vanaf dan mag je donatie niet langer dan 3 jaar geleden zijn en moet je goedkeuring hebben van de arts op de bloedinzameling. Om beter te weten of je al dan niet mag doneren, doorloop je best even onze donorzelftest. Na de test weet je meteen of je voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om bloed of plasma te mogen geven. Uiteindelijk beslist de arts op collecte aan de hand van een medische vragenlijst en kort klinisch onderzoek of je effectief mag doneren.

Veiligheid is voor ons topprioriteit

We willen dat de donatie veilig verloopt voor jou als donor, en ook voor de patiënt die jouw bloed ontvangt. Daarom mag je in bepaalde gevallen - tijdelijk of permanent - geen bloed, plasma of plaatjes geven. We doen aan donorselectie vóór de bloedgift. We stellen je vragen en doen een kort onderzoek. Onze selectiecriteria zijn wetenschappelijk onderbouwd. 

Hieronder vind je de belangrijkste selectiecriteria op een rij:

1. Leeftijd

Je moet minstens 18 jaar oud en jonger dan 66 jaar zijn om donor te worden. Als je al eerder bloed, plasma of plaatjes hebt gegeven, kun je blijven doneren. Maar vanaf je 66 jaar, mag je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden zijn en moet je goedkeuring hebben van de arts op de bloedinzameling.

2. Lichaamsgewicht, lengte en geslacht

Afhankelijk van jouw gewicht, lengte en geslacht kom je in aanmerking om te doneren. Je kan online berekenen of je bloed mag geven. 

Bereken online in onze donorzelftest

Kom je niet in aanmerking? Dan kom je misschien wel in aanmerking om plasma te geven indien je meer dan 50kg weegt.

Ben je transgender? Transgender zijn is geen reden om uitgesloten te worden als donor. Voor sommige transgender personen geldt een tijdelijk uitstel. Lees meer op www.rodekruis.be/trans

3. Tijd tussen de donaties

Bloed mag je maximum vier keer per jaar geven. Enkel onder strikte voorwaarden kan iemand met hemochromatose tot 6 keer per jaar bloed geven. Na elke bloedgift moet je minstens twee maanden wachten voor je opnieuw bloed mag geven.

Plasma en bloedplaatjes mag je om de twee weken geven.

Combinatie van bloed, plasma en/of bloedplaatjes? Na een bloedgift moet je 28 dagen wachten om opnieuw plasma of bloedplaatjes te geven, en minstens twee maanden om opnieuw bloed te geven. Na een plasma- of plaatjesgift moet je ook 2 weken wachten voor een nieuwe bloedgift.

4. Buitenlandse reizen en afkomst

   Indien je afkomstig bent uit een land waar aids of hepatitis veel voorkomt, is een donatie toegelaten vanaf 1 jaar na verlaten van het risicogebied.

   Indien je afkomstig bent uit een land waar malaria veel voorkomt, is een bloed- of bloedplaatjesdonatie mogelijk ten vroegste 3 jaar na verlaten van het malariarisicogebied. Ondertussen kan je wel al plasma doneren, na een uitsteltermijn van maximaal 1 jaar.

   Indien je in de periode 1980-1996 alles samengeteld meer dan 6 maanden verbleven hebt in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland), op het eiland Man, op de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey, in Gibraltar of op de Falklandeilanden, dan kom je helaas niet in aanmerking als donor.

   5. Operaties

   Heb je een kijkoperatie of kijkonderzoek (endoscopie) ondergaan?

   Je moet twee of vier maanden wachten voor je weer mag doneren. Dit hangt af van de manier waarop de dokter het onderzoek heeft uitgevoerd.

   • Met rigide scoop: 2 maanden wachten.
   • Met flexibele scoop: 4 maanden wachten.

   Heb je een gewone operatie ondergaan?

   Ook na een gewone operatie moet je even wachten voor je je weer mag aanmelden als donor:

   • Kleine ingrepen: 2 maanden wachten. Als de ingreep uitgevoerd werd onder lokale verdoving en alle wonden genezen zijn, dan volstaat doorgaans een uitstel van 2 weken.
   • Grote ingrepen: 4 maanden wachten. 
   • Gastric bypass: na deze ingreep mag je na 4 maanden wachten alleen nog plasma doneren. 

   Heb je een transfusie ondergaan?

   Indien je een transfusie hebt ondergaan: 4 maanden wachten.

   6. Tandartsbezoek

   Afhankelijk van wat de tandarts heeft gedaan, moet je even wachten voor je je mag aanmelden als donor:

   • Tand laten vullen of plaatsen van een kroon: 1 dag wachten.
   • Tandsteenverzorging, wortelkanaalbehandeling, tand trekken (en wonde volledig genezen): 7 dagen wachten.
   • Gewone controle, mits geen tandsteenverwijdering: je hoeft niet te wachten, je mag meteen doneren.

   7. Zwangerschap

   Tijdens je zwangerschap en tot 6 maanden na het einde van de zwangerschap mag je geen bloed, plasma of plaatjes geven. Als je na deze termijn nog borstvoeding geeft vormt dit geen probleem voor donatie.

   8. Esthetische en therapeutische naaldbehandeling, bv. tatoeage of piercing

   Liet je een tatoeage, (oorlel)piercing of permanente make-up plaatsen dan moet je vier maanden wachten.

   Liet je, acupunctuur/dry needling/myofasciale therapie of een andere therapeutische naaldbehandeling uitvoeren?

   • Indien een arts dit deed hoef je niet te wachten en mag je meteen weer doneren.
   • Indien dit niet gebeurde door een arts, mag je meteen weer doneren op vertoon van een geldig attest / bewijs van certificering. Je vindt een mogelijk attest hier (.pdf). Zonder attest / bewijs van certificering is een uitstel van 4 maanden na de laatste sessie vereist.

   9. Contact met menselijk bloed door prik-, snij-, spat- of bijtaccident

   Indien je in contact bent geweest met menselijk bloed (of andere lichaamsvochten b.v. speeksel, vruchtwater) op niet intacte huid of slijmvliezen, moet je vier maanden wachten vooraleer je opnieuw mag doneren. Ook als je je verwond hebt met een naald of scherp voorwerp waarop mogelijk bloed zat van een ander persoon, of wanneer je door iemand gebeten bent, moet je vier maanden wachten. 

   Ook als je je verwond hebt met een naald of scherp voorwerp waarop mogelijk bloed zat van een ander persoon, of wanneer je door iemand gebeten bent, moet je vier maanden wachten. 

   Indien je na dergelijk incidenteel contact een PEP (post-exposure profylaxis) behandeling kreeg ter preventie van hiv, blijft deze uitsteltermijn van vier maanden van toepassing.

   Voorbeeld: je bent verpleegkundige en je hebt je geprikt met een naald waarmee je net een patiënt hebt behandeld, of je hebt tijdens het assisteren bij een operatie spatten in het oog gekregen. 

   10. Ziekte of infectie

   Heb je een COVID-19 infectie doorgemaakt dan moet je minstens 14 dagen wachten.

   Ben je man en genezen van COVID-19? Door plasma te geven kan je helpen in het onderzoek naar de behandeling van COVID-19. Lees meer.

   Bij koorts of ziekte door een virale of bacteriële infectie.

   Na het verdwijnen van de symptomen en het einde van je behandeling (volledige genezing), moet je minstens 14 dagen wachten voordat je terug kan doneren. 

   Bij een tekenbeet

   • Indien de teek werd verwijderd binnen de 24 uur, er ontstonden geen symptomen en je kreeg geen behandeling: je hoeft niet te wachten
   • Indien de teek NIET werd verwijderd binnen de 24 uur en er zijn geen symptomen en je kreeg geen behandeling: 1 maand wachten na de tekenbeet
   • Indien je symptomen en/of een behandeling kreeg voor de ziekte van Lyme, dan moet je 4 weken wachten na het verdwijnen van de symptomen en het stopzetten van de behandeling

   Bij andere specifieke infecties of ziekten

   • Indien je hiv-positief bent of aids hebt: je mag nooit doneren, ook niet als je virusremmers (ART, antiretrovirale therapie) neemt en een ondetecteerbare virale lading hebt ( zie 12. Medicatie/vaccinatie).

   • Indien je ooit hepatitis B, C of syfilis hebt doorgemaakt of er positief op hebt getest: je mag nooit doneren.
   • Indien je aan hemofilie (stoornis van de bloedstolling) lijdt: je mag nooit doneren. 

   Bij hemochromatose

   Personen die lijden aan een erfelijke vorm van hemochromatose maar verder gezond zijn kunnen bloed, plasma en bloedplaatjes doneren, mits een jaarlijkse attestering door hun behandelende arts die bevestigt dat:

   • Ze zich in de onderhoudsfase van de behandeling bevinden en hun ferritinegehalte (de ijzerreserve) binnen de referentiewaarden valt;
   • Ze hoogstens één aderlating nodig hebben om de twee maanden;
   • Ze geen orgaanschade vertonen door hemochromatose. 

   Heb je hemochromatose, voldoe je aan bovenstaande criteria en wil je doneren?

   • Doe dan eerst de donorzelftest.
   • Download hier de begeleidende brief en het medisch attest voor je behandelende arts.
   • Laat het attest door je behandelende arts invullen en ondertekenen.
   • Breng het attest samen met de resultaten van een recent (minder dan een maand oud bij attestering) laboratoriumonderzoek voor ferritine (je ijzerreserve) mee bij je donatie en geef het aan de collectearts.

    Goed om weten:

   • Het attest moet jaarlijks hernieuwd worden.
   • Als hemochromatosepatiënt mag je maximaal 6 keer per jaar bloed geven, met minstens 2 maanden tijd tussen elke bloeddonatie.
   • Als hemochromatosepatiënt mag je ook plasma of bloedplaatjes doneren. Hou er wel rekening mee dat je na een plasma- of bloedplaatjesdonatie 14 dagen moet wachten voor je terug bloed mag doneren.

   Bij ernstige ziekte of last van hart- of vaatziekten

   Heb je een ernstige ziekte (zoals bv kanker) doorgemaakt of last van hart- of vaatziekten, neem dan voor je je aanmeldt op de bloedinzameling contact op met onze donorartsen (kantooruren) op het nummer 015/445 744 (voor Antwerpen, Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant) of 09/244 56 65 (voor Oost- en West-Vlaanderen). Je kan ook mailen naar medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be (voor Antwerpen, Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant) of medischsecretariaat.gent@rodekruis.be (voor Oost- en West-Vlaanderen).

   11. Seksuele partner en risicosituaties

   Je mag 4 maanden geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven:

   • Je hebt een nieuwe seksuele partner.
   • Je hebt een soa opgelopen (niet hiv, hepatitis B, hepatitis C of syfilis).
   • Je seksuele partner lijdt aan syfilis.

   Je mag 12 maanden na beëindiging van onderstaande risicosituaties geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven:

   • Je seksuele partner is hiv-positief of heeft aids.
   • Je seksuele partner heeft hepatitis B of hepatitis C (te bespreken met de arts).
   • Je hebt als man seks gehad met een andere man
   • Je bent een vrouw en je seksuele partner is een man die seks heeft gehad met een andere man.
   • Je seksuele partner heeft ooit drugs gespoten.
   • Je hebt een risicodragend seksueel contact gehad en wil weten of je besmet bent.
   • Jij of je seksuele partner hebben meerdere seksuele partners, of  jij of je partner nemen deel aan groepsseks.
   • Je seksuele partner is afkomstig uit een land waar aids en/of hepa­titis veel voorkomt (te bespreken met de arts).
   • Je hebt geld of goederen ontvangen in ruil voor seks.
   • Je seksuele partner doet aan prostitutie.
   • Jij of je seksuele partner hebt betaald voor seks.

   Deze uitsteltermijnen blijven gelden indien je preventieve medicatie neemt om een hiv-infectie te voorkomen, zogenaamde PEP of PrEP (post-exposure of pre-exposure profylaxis), zie 12. Medicatie/vaccinatie.

   Je mag geen bloed of bloedplaatjes geven gedurende 28 dagen na seksueel contact met een man gediagnosticeerd met ZIKA-infectie in de drie maanden voorafgaand aan het seksueel contact of met een vrouw gediagnosticeerd met ZIKA-infectie in de acht weken voorafgaand aan het seksueel contact. Plasma geven is in deze situaties wel toegestaan. 

   12. Medicatie/vaccinatie

   Als je medicijnen neemt of je bent net gevaccineerd, vormt deze medicatie of vaccinatie zelf meestal geen probleem om bloed, plasma of plaatjes te mogen geven, maar soms wel de onderliggende reden waarom je deze medicatie neemt of dit vaccin kreeg

   Klik hier voor een overzicht van medicatie waarvoor een uitstel geldt

   Je mag tijdelijk geen bloed, plasma of plaatjes geven als je een van de volgende vaccins gekregen hebt:

   • Coronavaccin: uitstel afhankelijk van het merk en of je symptomen ontwikkelt na je vaccinatie. Lees hier meer.
   • Levende vaccins: 1 maand wachten
   • Hepatitis B vaccin: 14 dagen wachten

   13. Druggebruik

   Je hebt ooit drugs gespoten: je mag nooit bloed geven.

   Je hebt drugs gesnoven: je mag 4 maanden geen bloed geven.

   Stel je vraag

   ×

     De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

       Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

       We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

       We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

       We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.