Donorzelftest

   Mag je bloed, plasma of bloedplaatjes geven? Doe hier de test!

   Mag ik geven?

   Hoe kom ik snel te weten of ik mag doneren?

   Doorloop hierboven de online donorzelftest. Zo weet je meteen of je voldoet aan de belangrijkste criteria om bloed, plasma of bloedplaatjes te mogen geven. Is het resultaat positief? Maak meteen je afspraak. Heb je nog vragen? Lees dan zeker verder op deze pagina.

   Ben je verkouden of ziek (geweest)?

   • Ervaarde je recent één of meerdere van onderstaande klachten:
    • koorts/spierpijn/grieperig/onwel voelen;
    • luchtwegklachten zoals neusloop/hoesten/snotteren/keelpijn/bronchitis;
    • maagdarmklachten zoals diarree/braken;
    • urineweginfectie;
    • of een vaginale schimmelinfectie?

   Dan vragen we om minstens 2 weken te wachten met doneren. Te tellen vanaf het moment dat je volledig hersteld was: medicatievrij én klachtenvrij.

   • Heb je héél milde klachten zoals enkel een waterige loopneus of enkel een prikkelhoest (hoest zonder slijmen) die niet te wijten is aan een infectieuze oorzaak én voel je je verder prima?

   Dan mag je komen doneren. Op voorwaarde wel dat er geen recent nauw contact was met iemand met een bevestigde corona-diagnose of dat je zelf ook geen andere milde symptomen vertoont die een corona-besmetting als mogelijke onderliggende oorzaak kunnen hebben (bijvoorbeeld geur- of smaakverlies).

   • Had je zélf een bevestigde corona-diagnose?

   Dan vragen we om minstens 2 weken te wachten met doneren. Te tellen vanaf het moment dat je volledig hersteld was: medicatievrij én klachtenvrij. Of als je symptoomvrij was: te tellen vanaf de dag van je positieve test. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het virus via bloed kan overgedragen worden, nemen we veiligheidshalve deze maatregel. Indien je lang aanslepende, maar beperkte symptomen hebt zoals geur- en/of smaakverlies zal je pas mogen doneren na volledig herstel of na voorleggen van een negatieve PCR test. Bij ernstige symptomen die langer aanhouden, zoals blijvende kortademigheid, kom je niet in aanmerking als donor.

   Kwam je recent in contact met iemand die ziek was (vb: koorts, griep, corona, maagdarmklachten)?

   Ben je zelf volledig klachtenvrij? Dan kan je gewoon bloed, plasma of bloedplaatjes komen doneren!

   Word je toch ziek of krijg je koorts kort na je donatie? Laat het ons zeker weten.

   Wat bij een tekenbeet?

   Als de teek werd verwijderd binnen de 24 uur en er kwamen géén symptomen bij kijken en je kreeg géén behandeling, dan kan je gewoon bloed of plasma of bloedplaatjes geven. Zonder uitstel.

   Als de teek níet binnen de 24 uur werd verwijderd (los van symptomen of behandeling), wacht je 1 maand met doneren.

   Als je symptomen kreeg van en/of een behandelingvoor de ziekte van Lyme, dan wacht je 4 weken met bloed of plasma of bloedplaatjes geven. Te tellen vanaf het verdwijnen van de symptomen én het stopzetten van de behandeling.

   Heb je een erfelijke vorm van ijzerstapelingsziekte (hemochromatose)?

   Ben je verder gezond? Dan kan je bloed, plasma en bloedplaatjes doneren, op voorwaarde dat je elk jaar een attest van je behandelende arts krijgt waarin wordt bevestigd dat:

   • je je in de onderhoudsfase van de behandeling bevindt en je ferritinegehalte (de ijzerreserve) binnen de referentiewaarden valt;
   • je hoogstens 1 aderlating nodig hebt om de 2 maanden;
   • je geen orgaanschade vertoont door hemochromatose.

   Heb je hemochromatose, voldoe je aan die 3 criteria en wil je doneren? Dan raden we aan eerst de donorzelftest te doorlopen die je hierboven kan vinden. Daarna de begeleidende brief te downloaden met het medische attest om te laten invullen en odnertekenen door je arts. Breng tot slot het attest, samen met de resultaten van een recent (minder dan 1 maand oud bij attestering) laboratoriumonderzoek voor ferritine (je ijzerreserve), mee naar de bloedafname. Daar geef je het aan de arts.

    Goed om weten nog:

   • Het attest moet jaarlijks hernieuwd worden.
   • Als hemochromatosepatiënt kan je maximaal 6 keer per jaar bloed geven. Met minstens 2 maanden tijd tussen 2 bloeddonaties.
   • Als hemochromatosepatiënt mag je ook plasma of bloedplaatjes doneren. Hou er wel rekening mee dat je na een plasma- of bloedplaatjesdonatie 14 dagen moet wachten voor je weer bloed kan doneren.

   Heb je een ernstige medische aandoening of infectie?

   Ben je hiv-positief of heb je aids?

   • Dan mag je nooit doneren. Ook niet als je virusremmers (ART: antiretrovirale therapie) neemt en een ondetecteerbare virale lading hebt. Zie ook het antwoord over medicijnen en vaccinatie.

   Heb je ooit hepatitis B, C of syfilis doorgemaakt of er positief op getest?

   • Dan mag je nooit doneren.

   Bij ernstige ziekte (bvb. ooit kanker gehad) of last van hart- of vaatziekten? Dan neem je het best eerst even contact op met onze donorartsen (tijdens de kantooruren):

   Ging je naar het buitenland in de voorbije maanden?

     Zijn leeftijd, lengte en gewicht ook criteria?

     • Ja. Vanaf 18 jaar mag je doneren. En je moet jonger zijn dan 66 jaar zijn om donor te worden. Na je 66ste mag je blijven doneren als je al eerder bloed, plasma of bloedplaatjes hebt gegeven. En dat niet langer dan 3 jaar geleden. Verder moet je goedkeuring hebben van de arts op de bloedinzameling.
     • Betreft gewicht: je moet minstens 50 kg wegen en ook je lengte is bepalend. Bereken hierboven in onze donorzelftest of je in aanmerking komt.

     Neem je medicijnen? Kreeg je pas een vaccinatie?

     Als je medicijnen neemt of je bent net gevaccineerd, vormt die medicatie of dat vaccin zelf meestal geen obstakel om te mogen doneren. Soms is wél de onderliggende reden - de reden waarom je die medicatie of dat vaccin kreeg - een reden tot uitstel.

     Bekijk het overzicht van medicatie waarvoor uitstel geldt

     Je kan tijdelijk geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven als je een van de volgende vaccins gekregen hebt:

     • Levende vaccins: je wacht 1 maand met doneren.
     • Hepatitis B vaccin: je wacht 2 weken met doneren.
     • Coronavaccin: je mag doneren vanaf de 2de dag na vaccinatie, tenzij je algemene symptomen ondervindt (zoals abnormale vermoeidheid, koorts, veralgemeende spierpijn), dan moet je wachten met doneren tot 1 week nadat de symptomen verdwenen zijn.
     • Studievaccin: je wacht 4 weken met doneren.

     Onderging je een operatie, kijkonderzoek, gastric bypass of transfusie?

     Was het een kijkoperatie of kijkonderzoek (endoscopie)?

     • Dan wacht je 2 maanden met doneren als de dokter het onderzoek met rigide scoop heeft gedaan.
     • Of 4 maanden als het met flexibele scoop was.

     Was het een gewone operatie?

     • Dan wacht je 2 maanden bij kleine ingrepen.
     • Of 4 maanden bij grote ingrepen.
     • Als de ingreep uitgevoerd werd onder lokale verdoving en alle wonden genezen zijn, dan volstaat doorgaans een uitstel van 2 weken.

     Onderging je een gastric bypass?

     • Dan wacht je 4 maanden. En vervolgens mag je alleen nog plasma doneren, geen bloed meer.

     Heb je een transfusie ondergaan?

     • Dan wacht je 4 maanden met doneren.

     Toch nog vragen of twijfels of je mag doneren in jouw (medische) situatie? Neem gerust contact op met ons medisch secretariaat.

     Ben je zwanger of geef je borstvoeding?

     Pas 6 maanden na het einde van je zwangerschap mag je opnieuw bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Als je na die 6 maanden nog borstvoeding geeft, vormt dat geen bezwaar om te doneren.

     Welke seksuele situaties zijn eventueel van toepassing?

     Je mag 4 maanden geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven:

     Je mag gedurende 12 maanden na het einde van deze risicosituaties geen bloed, plasma of bloedplaatjes geven:

     • Je seksuele partner is hiv-positief of heeft aids.
     • Je seksuele partner heeft hepatitis B of hepatitis C (te bespreken met de arts).
     • Je seksuele partner heeft ooit drugs gespoten.
     • Je hebt een risicodragend seksueel contact gehad en wil weten of je besmet bent.
     • Jij of je seksuele partner hebben meerdere seksuele partners. Of jij of je partner nemen deel aan groepsseks.
     • Je seksuele partner is afkomstig uit een land waar aids en/of hepa­titis veel voorkomt (te bespreken met de arts).
     • Je hebt geld of goederen ontvangen in ruil voor seks.
     • Je seksuele partner doet aan prostitutie.
     • Jij of je seksuele partner hebt betaald voor seks.

     Ook als je preventieve medicatie neemt om een hiv-infectie te voorkomen, zogenaamde PEP of PrEP (post-exposure of pre-exposure profylaxis), blijven de uitsteltermijnen gelden. Zie ook de info over medicijnen en vaccins.

     Je mag geen bloed of bloedplaatjes geven gedurende 28 dagen:

     • Je hebt seksueel contact gehad met een man gediagnosticeerd met ZIKA-infectie in de 3 maanden voorafgaand aan het contact.
     • Je hebt seksueel contact gehad met een vrouw gediagnosticeerd met ZIKA-infectie in de 8 weken voorafgaand aan het contact.
     • Plasma geven is in deze situaties wel toegestaan. 

     Onderging je een naaldbehandeling? Liet je pas een tatoeage, piercing of permanente make-up zetten?

     Wat bij een tattoo, piercing of permanente make-up?

     • Dan wacht je 4 maanden met doneren. Alvast je afspraak boeken over 4 maanden? Dat kan hier. Tot dan op de bloedinzameling!

     Wat bij acupunctuur, dry needling, myofasciale therapie of een andere therapeutische naaldbehandeling?

     • Uitgevoerd door een arts? Dan hoef je niet te wachten en mag je meteen weer doneren.
     • Niet uitgevoerd door een arts? Dan mag je meteen weer doneren op vertoon van een geldig attest / bewijs van certificering. Je vindt hier zo een mogelijk attest (.pdf). Zonder attest, moet je 4 maanden wachten met doneren. Alvast je afspraak boeken over 4 maanden? Dat kan hier. Tot dan op de bloedinzameling!

     Tandartsbezoek, prikaccident, snijwonde, bijtwonde of drugsgebruik?

     Ben je naar de tandarts geweest? Afhankelijk van wat de tandarts heeft gedaan, moet je even wachten voor je je mag aanmelden als donor.

     • Tand laten vullen of plaatsen van een kroon: 1 dag wachten.
     • Tandsteenverzorging, wortelkanaalbehandeling, tand trekken (en wonde volledig genezen): 7 dagen wachten.
     • Een tandimplantaat plaatsen onder lokale verdoving: 14 dagen wachten.
     • Gewone controle zonder tandsteenverwijdering: je hoeft niet te wachten, je mag meteen doneren.

     Je hebt een prik-, snij-, spat- of bijtaccident(je) gehad? Als je in contact bent geweest met menselijk bloed (of andere lichaamsvochten zoals speeksel of vruchtwater) op bij jou niet intacte huid of slijmvliezen, dan wacht je 4 maanden met doneren. Voorbeelden van zo'n situaties:

     • Met een scherp voorwerp of naald waarop mogelijk bloed zat van een andere persoon, heb je jezelf verwond.
     • Je bent door iemand gebeten.
     • Je bent verpleegkundige en je hebt jezelf geprikt met een naald waarmee je net een patiënt hebt behandeld.
     • Je hebt als medisch professional tijdens een operatie spatten in het oog gekregen.

     Ook als je na dergelijk incidenteel contact een PEP-behandeling (post-exposure profylaxis) kreeg ter preventie van hiv, blijft de uitsteltermijn van 4 maanden van toepassing. Alvast je afspraak boeken over 4 maanden? Dat kan hier. Tot dan op de bloedinzameling!

     Heb je ooit drugs gespoten?

     • Dan mag nooit bloed geven.

     Heb je drugs gesnoven?

     • Dan wacht je 4 maanden met doneren.

     Ben je transgender?

     Transgender zijn is geen reden om uitgesloten te worden als donor. Wie een hormonale behandeling ondergaat, moet wel drie maanden wachten na de opstart ervan om bloed, plasma of bloedplaatjes te mogen geven. Daarnaast gelden de uitstelperiodes die voor elke donor gelden: een tijdelijk uitstel van 2 weken tot 4 maanden voor een heelkundige ingreep, en een uitstel van 4 tot 12 maanden, afhankelijk van het risico op hiv en andere soa’s bij seksueel contact.

     Hormonale behandeling: drie maanden uitstel na opstart

     We vragen aan transgender personen die een hormonale behandeling volgen in kader van een medische transitie om drie maanden te wachten met doneren nadat deze behandeling van start ging. Een hormonale behandeling kan immers invloed hebben op bloedwaarden zoals hemoglobine. Na een periode van 3 maanden zijn we zeker dat de bloedwaarden, en dan vooral het hemoglobinegehalte, aangepast zijn naar de waarden van het beoogde geslacht. Hemoglobinewaarden zijn belangrijk om bloedarmoede bij donoren te voorkomen. Voor andere transgender personen (bv. personen die al langer of helemaal niet onder hormonale therapie staan) is er geen uitstel nodig.

     Operaties of seksueel risicogedrag: iedereen gelijk voor de wet

     Voor iedereen die een heelkundige ingreep ondergaat, zijn de uitstelperiodes dezelfde: afhankelijk van de ingreep, geldt een uitstel van 2 weken tot 4 maanden. De ingrepen die sommige transgender personen ondergaan in het kader van een medische transitie vormen hierop geen uitzondering.

     Hetzelfde geldt voor het risico op bloedoverdraagbare aandoeningen door seksueel contact: net zoals andere donoren, zal ook voor transgender personen een uitstel gelden van minimum 4 maanden na seksueel contact met een nieuwe partner. Bij seksueel contact met iemand die een hogere kans heeft op hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals swingers, geldt volgens de Belgische wetgeving een uitstel van 1 jaar na het laatste risicocontact. Deze regel geldt voor alle donoren en volgen we ook voor transgender personen.

     Veiligheid voor de donor én de patiënt

     Sinds we ons bloedbankinformaticastsysteem hebben kunnen aanpassen, kunnen transgender personen bloed, plasma of bloedplaatjes geven op een manier die veilig is voor henzelf én voor de patiënt die hun bloedproduct ontvangt. Voor de donor zelf zijn o.a. het hemoglobinegehalte (om de donor te beschermen tegen bloedarmoede) en het veilig donatievolume als percentage van het totaal bloedvolume van belang. De criteria daarvoor liggen wettelijk vast en verschillen voor mannen en vrouwen. Voor de patiënt die het bloedproduct krijgt, is er een risico op transfusiereacties die geslachtsgebonden zijn. Het blijft daarom belangrijk dat we het (oorspronkelijke) geboortegeslacht van de donor en een eventuele wijziging daarvan kennen. Vandaar vragen we donoren in de medische vragenlijst: ‘is uw huidige geslacht gewijzigd ten opzichte van uw geslacht geregistreerd bij geboorte?’. Uiteraard wordt die info (net als alle andere antwoorden op de medische vragenlijst en de info besproken met de arts) vertrouwelijk behandeld.

     Gekende donor? Opgelet!

     Als je doneert, word je geregistreerd aan de hand van je eID. Bij een verandering van de wettelijke geslachtsregistratie wijzigt ook je rijksregisternummer, waardoor een nieuwe donoridentiteit gecreëerd wordt op het moment dat deze nieuwe eID wordt ingelezen. Voor de veiligheid van de bloedketen is het cruciaal dat we alle bloedproducten die een donor ooit gaf en de historische laboresultaten van diezelfde donor kunnen blijven traceren.

     De procedure om donoridentiteiten samen te voegen en zeker te zijn dat het over dezelfde persoon gaat, moet daarom sluitend zijn. Daarom vraagt Rode Kruis-Vlaanderen gekende donoren om na een verandering van wettelijke geslachtsregistratie bij hun volgende donatie een afschrift uit het bevolkingsregister voor te leggen, waarop het oude en nieuwe rijksregisternummer worden vermeld. Dit kan worden opgemaakt en afgeleverd door de ambtenaren van de burgerlijke stand van de huidige woonplaats. Op die manier kunnen we de traceerbaarheid van de donor én de veiligheid van het afgenomen bloed blijven garanderen. Zo’n afschrift is dus enkel nodig als je ooit al bloed, plasma of bloedplaatjes gaf bij Rode Kruis-Vlaanderen.

     Ben je afkomstig uit of heb je gewoond in een ander land dan België?

     • Als je afkomstig bent uit een land waar aids of hepatitis veel voorkomt, kan je doneren vanaf 1 jaar na verlaten van het risicogebied.
     • Als je afkomstig bent uit een land waar malaria veel voorkomt, is een bloed- of bloedplaatjesdonatie mogelijk ten vroegste 3 jaar na verlaten van het malariarisicogebied. Ondertussen kan je wel al plasma doneren, na een uitsteltermijn van maximaal 1 jaar.
     • Indien je in de periode 1980-1996 alles samengeteld meer dan 6 maanden verbleven hebt in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland), op het eiland Man, op de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey, in Gibraltar of op de Falklandeilanden, dan kom je helaas niet in aanmerking om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven.

     Vragen of twijfels in jouw situatie? Neem contact op met ons medisch secretariaat:

     Ben je met een zieke in contact geweest?

     Was je zelf niet ziek, maar ben je wél in nauw contact geweest met iemand die ziek is (bvb. een huisgenoot)?

     • Dan kan je gewoon bloed, plasma of bloedplaatjes komen doneren!
     • Word je toch ziek of krijg je koorts kort na je donatie? Laat het ons zeker weten.

     Kwam je in contact met iemand met een bevestigde corona-diagnose, maar heb je zelf geen enkele klacht?

     • Ook dan mag je gewoon komen doneren!
     • Word je toch ziek of krijg je koorts kort na je donatie? Laat het ons zeker weten.