Internationaal humanitair recht

Algemeen – wat doen we?

Het Internationaal Humanitair Recht (IHR) bevat het geheel van regels die de humanitaire gevolgen van een gewapend conflict probeert te beperken. Dit recht beschermt het leven, de gezondheid en de waardigheid van personen die niet (langer) deelnemen aan een gewapend conflict. Daaronder verstaan we burgers, maar bijvoorbeeld ook medisch personeel en andere groepen. Het recht beperkt of verbiedt ook het gebruik van bepaalde wapens en methoden in gewapende conflicten. 

De internationale Rode Kruisbeweging neemt een sleutelpositie in bij de ontwikkeling en verspreiding van deze regels. Volgens de Conventies van Genève uit 1949, ondertekend door 196 landen, heeft het Internationale Rode Kruiscomité het unieke mandaat om als onafhankelijke en neutrale organisatie bescherming en hulp te bieden aan slachtoffers van gewapende conflicten en andere geweldsituaties. Daarnaast neemt de nationale Rode Kruisvereniging in elk land, als helper van de overheid, de rol op zich om de informatie en kennis over het internationaal humanitair recht te verspreiden en te promoten. Ook Rode Kruis-Vlaanderen neemt deze kerntaak op zich. 

Wij nemen deze rol actief op door:

  • Kennis en informatie te verspreiden via opleidingen. Zo organiseren we bijvoorbeeld jaarlijks een lessenreeks waarin de basisthema’s behandeld worden, organiseren we een pleitwedstrijd (Frits Kalshoven Competitie), …  Hou dus zeker onze opleidingen & events in het oog bij interesse.
  • Bewustwording creëren via publieke campagnes en publicaties in de media.
  • Ondersteuning beleidsmakers: overheidsinstanties ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van internationaal humanitair recht.

Victory by any means

Hoe kan jij helpen?

Volg een opleiding en zorg mee voor verdere verspreiding

Hou onze opleidingen & events in het oog bij interesse.

Word IHR stagiaire/vrijwilliger

  • Heb je kennis van het internationaal recht en een basiskennis van het internationaal humanitair recht?
  • Spreek je vlot Engels en Frans?
  • Wil je graag onze dienst ondersteunen, zowel logistiek als inhoudelijk?

Hou dan onze vacatures in het oog en wie weet kom jij binnenkort bij ons stage lopen.

Doe een gift

Heb je geen tijd als vrijwilliger maar geef je deze activiteit toch graag een duwtje in de rug? 

Draag je steentje dan bij via BE53 0000 0000 5353 met de vermelding ‘Internationaal Humanitair Recht’.

Integriteit en professionaliteit


Rode Kruis-Vlaanderen vraagt van zijn medewerkers en vrijwilligers de nodige professionaliteit, integriteit en teamgerichtheid. Het is belangrijk dat elke medewerker en vrijwilliger in zijn relatie tot anderen, in het bijzonder met de hulpbehoevenden, zich op een correcte manier gedraagt. 

Lees hier meer

Contactformulier

Stel ons je vraag over Internationaal Humanitair Recht

Evaluaties & management responses


Onze werking wordt deels gefinancierd door projectfinanciering. Wij publiceren de rapporten van de tussentijdse en eindevaluaties hier: