Wereldbloeddonordag: Rode Kruis-Vlaanderen dankt alle donoren voor hun vrijwillige daad van solidariteit

Ter gelegenheid van Wereldbloeddonordag wil Rode Kruis-Vlaanderen alle plasma- en bloeddonoren in Vlaanderen hartelijk danken. Hun onbaatzuchtige daad van solidariteit maakt het mogelijk om mensen die bloedproducten nodig hebben te helpen. De inzet van donoren is van levensbelang en zorgt ervoor dat zieken en gewonden de hulp krijgen die ze nodig hebben. Rode Kruis-Vlaanderen is enorm dankbaar voor de vele mensen die zich elke dag opnieuw inzetten om anderen te helpen.

In België zet Rode Kruis-Vlaanderen al jaren in op vrijwillige en onbetaalde donaties van bloedproducten, zoals plasma en bloed. Dit systeem, zonder vergoeding voor donoren, heeft zich bewezen als de beste methode om bloedproducten te verzamelen, met optimale veiligheid voor zowel donoren als patiënten. Recentelijk heeft een wijziging in de Europese regelgeving geleid tot discussies over het al dan niet betalen van donoren. Hoewel voor- en tegenstanders hun argumenten vaak baseren op ethische of ideologische gronden, wordt de cruciale data over de effecten van betaalde donaties vaak over het hoofd gezien.

Uit een grondige analyse van de ervaringen in landen waar betaalde plasmadonaties plaatsvinden, blijkt dat een systeem gebaseerd op vrijwillige donaties verschillende voordelen biedt ten opzichte van betaalde donaties.

  •  De veiligheid van donoren en plasmaproducten blijft gewaarborgd (bij betaalde donaties komt de veiligheid in het gedrang)
  • De prijzen van plasmabestanddelen, zoals immunoglobulinen, blijven onder controle (bij betaalde donaties zouden die stijgen)
  • De beschikbaarheid van levensnoodzakelijk plasma wordt niet verstoord, ook niet tijdens crisissen (bij betaalde donaties komt de bevoorraading in het gedrang)

Het artikel met uitgebreide bevindingen, gepubliceerd in het academische tijdschrift Vox Sanguinis door Kelsey J. MacKay, Fritz Schiltz en Philippe Vandekerckhove van Rode Kruis-Vlaanderen, kan hier gelezen worden.

De conclusie is helder: de talloze patiënten die dagelijks afhankelijk zijn van bloedproducten worden de dupe wanneer het principe van vrijwillige donaties wordt losgelaten. Het schandaal rond besmet bloed in het Verenigd Koninkrijk, dat duizenden patiënten het leven kostte, onderstreept dit nogmaals. Het behoud van het vrijwillig donorsysteem is de enige juiste keuze om de toekomst van donaties in België veilig te stellen.

Rode Kruis-Vlaanderen bedankt nogmaals alle donoren voor hun onmisbare steun en inzet. 

Warme oproep

Wacht zeker niet om nu reeds een afspraak te maken om te doneren. Zowel reguliere als nieuwe donoren zijn bijzonder welkom in één van onze donorcentra of tijdens een mobiele collecte. Wil je ook je steentje bijdragen door bloed, maar vooral ook plasma te geven: ga naar Geef bloed, plasma of bloedplaatjes | Rode Kruis, check de locatie en het tijdstip dat jou het best uitkomt en maak een afspraak. Of maak telefonisch een afspraak via het gratis nummer 0800 777 00.

Wie nieuw is doet best eerst de Donorzelftest.

Wie eerst nog wat wil lezen over bloed of plasma geven, ga naar: Bloed geven: hoe, waar en mag ik? | Rode Kruis