Rode Kruis-Vlaanderen krijgt rechtspersoonlijkheid

De Vlaamse regering verankert samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen om rampenparaatheid te versterken.

Rode Kruis-Vlaanderen heeft voortaan rechtspersoonlijkheid. Dat is het gevolg van een decreet dat recent in het Vlaams Parlement is goedgekeurd. Het nieuwe decreet erkent de unieke rol van Rode Kruis-Vlaanderen als 'Helper van de Vlaamse Overheid'.  

Het Rode Kruis heeft overal ter wereld een uniek statuut 'Helper van de Overheid'. Het is dus noch een NGO, noch een overheidsorganisatie. Het Rode Kruis werkt nauw samen met overheden om waar nodig humanitaire hulp te bieden. Binnen het Belgische Rode Kruis heeft Rode Kruis-Vlaanderen haar eigen bestuursorganen, maar ze miste tot nu toe rechtspersoonlijkheid. Dit belemmerde haar rol als 'Helper van de Vlaamse Overheid' en kon leiden tot problemen in besluitvorming en verantwoordelijkheid. 

Met de decretale verankering van Rode Kruis-Vlaanderen als 'Helper van de Vlaamse Overheid' legt Vlaanderen de basis voor een versterkte samenwerking ter ondersteuning van kwetsbare mensen in nood, zowel in oorlogs- als vredestijd. Het decreet daartoe werd unaniem goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 24 april 2024.

Jan Jambon, Minister President van de Vlaamse Regering: “Dat Rode Kruis-Vlaanderen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid krijgt, is een belangrijke doorbraak. Dit decreet is belangrijk om de juridische organisatie van het Rode Kruis eindelijk op de werkelijkheid af te stemmen. Rode Kruis-Vlaanderen kan zich eenvoudiger en efficiënter organiseren en de band tussen de Vlaamse Overheid en Rode Kruis-Vlaanderen wordt versterkt. Ik ben verheugd dat mijn regering en het Vlaamse parlement deze vraag vanuit het Rode Kruis-Vlaanderen tot erkenning als helper van de Vlaamse overheid kracht konden bijzetten.”

Het decreet verleent Rode Kruis-Vlaanderen rechtspersoonlijkheid en brengt verschillende voordelen met zich mee, waaronder een verduidelijking en versterking van de band tussen het Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. Dit legt een stevige basis voor verdere uitbreiding en verdieping van activiteiten in samenwerking met de overheid, wat cruciaal is gezien de toenemende dreiging van conflicten en rampen. De Vlaamse overheid neemt deze stap om zich goed voor te bereiden op mogelijke rampen en conflicten in het kader van haar rampenparaatheid en om een effectieve en gecoördineerde respons te waarborgen in tijden van nood.

Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen: “De decretale verankering van onze unieke rol als 'Helper van de Vlaamse Overheid' markeert een historische mijlpaal voor Rode Kruis-Vlaanderen. Hierdoor kunnen we nu onze missie efficiënter en effectiever uitvoeren, in nauwe samenwerking met de overheid. Dit decreet biedt niet alleen administratieve vereenvoudiging, maar legt ook een stevige basis voor verdere samenwerking en uitbreiding van onze humanitaire activiteiten. Het is een bekrachtiging van ons engagement om kwetsbare mensen in nood te ondersteunen, zowel in tijden van vrede als van conflict."

Daarnaast moderniseert het decreet de rechtsbasis van het Rode Kruis-Vlaanderen – de vorige dateert van 1891 - en zorgt het voor administratieve vereenvoudiging door verschillende VZW's, die vanwege subsidievereisten dienden te worden opgericht, onder te brengen in één rechtspersoon. Dit biedt meer efficiëntie en cohesie in de uitvoering van belangrijke taken zoals opleidingen, jeugdwerking en wetenschappelijk onderzoek, allemaal binnen de Vlaamse deelstatelijke bevoegdheden.

Hilde Crevits, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Het Rode Kruis is een maatschappelijk onmisbare organisatie op internationaal en lokaal vlak. Elke dag opnieuw levensreddend. Bijstand in geval van rampen -en nu ook crisissen- doet het Belgische Rode Kruis al van in 1891. Deze opdracht wordt intussen al vele jaren opgenomen door het Rode Kruis-Vlaanderen. Met dit decreet krijgt 'Rode Kruis-Vlaanderen' een eigen rechtsperoonlijkheid en daarmee de erkenning als 'Helper van de overheid'. Niet alleen heeft dit een belangrijke symbolische waarde, het geeft het Rode Kruis-Vlaanderen extra slagkracht om haar missie te vervullen. Als Vlaamse Regering zijn we blij om onze maatschappelijke actoren dergelijk ondersteuning en erkenning te kunnen geven."

Foto's © Dorien Van der Eecken Photography