Rode Kruis-Vlaanderen - Brussel Hoofdstad introduceert eerste opleidingspop met vrouwelijke anatomie voor Eerste Hulp opleidingen

Rode Kruis-Vlaanderen Brussel hoofdstad introduceert vandaag haar eerste opleidingspop met vrouwelijke anatomie voor haar gratis Eerste Hulp opleidingen. Studies hebben reeds ondubbelzinnig aangetoond dat de overlevingskansen bijna verdubbelen wanneer bij hartfalen reanimatietechnieken door omstanders op de slachtoffers worden toegepast. Die slachtoffers zijn zowel mannen als vrouwen. Toch wordt tijdens eerstehulpopleidingen doorgaans enkel gebruik gemaakt van mannelijke reanimatiepoppen.

Hoewel er in de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp (nog) geen consensus is, bestaat het risico dat vrouwen door omstaanders minder snel zouden gereanimeerd worden dan mannen. Om mogelijke drempels weg te nemen kan het dus zinvol zijn om tijdens de opleiding ook met een vrouwelijke pop te oefenen. De kerngedachte van de Eerste Hulp opleidingen is immers dat effectieve eerstehulpverlening begint met het inzien van het belang van eerste hulp, het ontwikkelen van eerstehulpcompetenties en de bereidheid en het nodige zelfvertrouwen om eerste hulp te verlenen, ongeacht het geslacht van de patiënt. Bij het bieden van eerste hulp aan vrouwen zouden sociale normen met betrekking tot ongepast gedrag, misvattingen over hartaanvallen bij vrouwen of het gebrek aan vertrouwdheid met reanimatie bij vrouwen de bereidheid en het zelfvertrouwen in de weg kunnen staan. Het gebruik van realistische vrouwelijke opleidingspoppen tijdens reanimatietrainingen zou een deel van deze terughoudendheid kunnen wegnemen.

De Brusselse afdeling van Rode Kruis-Vlaanderen heeft daarom het initiatief genomen om een opleidingspop met vrouwelijke anatomie aan te schaffen en deze mee op te nemen in de eerstehulpopleidingen . Dit biedt niet alleen de mogelijkheid om meer data te verzamelen, maar kan ook ook de bestaande literatuur versterken met inzichten uit de analyse van de 'Brusselse' gegevens. De aankoop van de opleidingspop werd mede mogelijk gemaakt dankzij de projectsubsidies van Polsslag Brussel.

Professor Dirk Devroey, decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, zegt: “Het is belangrijk dat in de zorg aandacht wordt besteed aan de specifieke kenmerken van beide geslachten en ik ben blij met het initiatief van de Brusselse afdeling van Rode Kruis-Vlaanderen. Het kan bijvoorbeeld helpen om mensen te leren waar ze hun handen moeten plaatsen voor een hartmassage bij vrouwen, wat een cruciaal verschil kan maken tussen leven en dood.  Met een vrouwelijke reanimatiepop kan hen dat zonder schroom aangeleerd worden.”


Laurette Steenssens, gemeenschapsvoorzitster van Rode Kruis-Vlaanderen, becommentarieert: “Wij denken dat deze stap heel belangrijk kan zijn in de richting van meer effectieve eerstehulpverlening. We geven dit initiatief alle kansen. Onze oprechte dank aan de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel voor zijn steun aan de Brusselse werking van Rode Kruis-Vlaanderen.”


Vlaams Minister van Brussel, Benjamin Dalle: “Ik ben bijzonder tevreden dat Rode Kruis-Vlaanderen Brussel hoofdstad ook vrouwelijke opleidingspoppen zal inzetten. Vrouwen zijn meer dan ‘kleine mannen’. Iedereen die in levensgevaar verkeert, moet de hoogste kans op een succesvolle reanimatie krijgen. Gender mag daarbij geen rol spelen en een correcte anatomische kennis is dus noodzakelijk. Beter opgeleide EHBO-cursisten betekent hogere overlevingskansen voor iedereen.”


Bert Van Driessche, manager Rode Kruis-Vlaanderen Brussel Hoofdstad, vult aan: “Voortaan kunnen onze cursisten oefenen op beide poppen, waardoor ze een breder scala aan ervaringen opdoen. We hopen op die manier ook nog meer mensen aan te spreken om onze opleidingen te komen volgen. Rode Kruis-Vlaanderen Brussel-Hoofdstad biedt momenteel een ruim aanbod aan gratis EHBO-opleidingen in het Nederlands, georganiseerd in het centrum van de stad. Vorig jaar werden bijna 500 cursisten opgeleid.”