Sango, een landmark met groen DNA

Wist je dat op de Sango-site 133 energiepalen zijn geplaatst en dat dit meteen de grootste installatie binnen de Benelux is? Wist je dat de 1.325 m² zonnepanelen op de daken zorgen voor een vermogen van 171.476 kWP? Wist je dat de Sango-site zich op 500 meter van het station van Mechelen bevindt?

Milieu- en energiebewust gebouw

Op vraag van het Rode Kruis-Vlaanderen werd dit duurzaam milieu- en energiebewust gebouw gerealiseerd door Bopro. Bopro adviseert en begeleidt al meer dan 30 jaar haar klanten om op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze vastgoedinvestering te plannen en uit te voeren.

Bopro heeft in dit ambitieuze project enerzijds het onderzoek naar de economische en technische haalbaarheid van de milieuvriendelijke en energie-efficiënte maatregelen – zoals o.a. geothermie, regenwaterrecuperatie, energierecuperatie, isolatie, zonnepanelen,… -  geleid en anderzijds de effectieve implementatie ervan gerealiseerd. Mede door de doeltreffende beslissingen van de Stad Mechelen en de nauwe samenwerking met Ovam kon dit duurzame bouwproject verwezenlijkt worden.

58% minder CO2

Door toepassing van de recentste technieken, zal – in vergelijking met andere gebouwen – 58% minder CO2 vrijkomen. Wanneer we de social cost of carbon van het Sango-gebouw afzetten tegen dat van een E70 gebouw, komen we op een besparing van 12.645 euro per jaar. In de veronderstelling dat de levensduur van een technische installatie 20 jaar is, betekent dit een totale besparing van 252.906 euro.

Dit betekent dat de besparing van de embodied carbon emissions van het gebruikte materiaal samen met de CO2 uitstoot tijdens het bouwproces en de gebruiksfase resulteert in een total social cost of carbon van 307 145€ over een periode van 20 jaar.

Dat Bopro ‘groen DNA’ integreert in haar project & cost management activiteiten, ondersteunt de globale visie van het bedrijf. De Real Estate lifecycle-benadering gekoppeld aan een minimale CO2 emissie strategie sluiten perfect aan bij Bopro’s visie omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dé visie die Bopro wenst uit te dragen naar al haar klanten en partners, zowel in de publieke als private markt.