Internationale Rode Kruis opent nieuw veldhospitaal met 60 bedden in Gaza

Het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC) en elf Nationale Rode Kruisverenigingen hebben de krachten gebundeld om een veldhospitaal te openen in Rafah (Gaza). Dit initiatief moet de Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) helpen de enorme medische noden te lenigen die voortvloeien uit het aanhoudende conflict. Op volle capaciteit zal het veldhospitaal dagelijks 200 personen kunnen behandelen.

Veldhospitaal biedt breed scala aan medische zorg

Het initiatief is bedoeld om de Palestijnse Rode Halve Maan te ondersteunen bij het verstrekken van medische zorgen. Sinds het begin van de vijandelijkheden blijven PRCS-medewerkers en vrijwilligers noodhulp verlenen aan de mensen in Gaza en dit te midden van een onaanvaardbaar hoog aantal slachtoffers. Zeventien PRCS medewerkers zijn al overleden tijdens het uitvoeren van hun taken, en cruciale infrastructuur werd beschadigd, waaronder 2 ziekenhuizen, meerdere medische hulpposten en 25 ambulances. Ondanks deze uiterst moeilijke omstandigheden blijft de PRCS uitzonderlijk werk verrichten om te voorzien in de medische behoeften van de mensen in Gaza.

Het veldhospitaal met 60 bedden zal faciliteiten voor noodoperaties, zorg voor zwangere vrouwen, moeders en pasgeborenen, pediatrische zorg en poliklinische zorg bieden. Het hospitaal biedt bovendien capaciteit om spoedeisende hulp te verlenen aan een groot aantal gewonden.

Het team zal bestaan uit 30 humanitaire experts uit de verschillende deelnemende Nationale Rode Kruisverenigingen, lokaal personeel en het ICRC, waaronder chirurgen, artsen, anesthesisten, verpleegkundigen, technici, ingenieurs, logistiekers en administratief personeel.

Met steun van de Nationale Rode Kruisverenigingen zal het ICRC-veldhospitaal dagelijks medische zorg kunnen verlenen aan ongeveer 200 mensen.

Zo levert bijvoorbeeld het Canadese Rode Kruis chirurgische apparatuur, medische verbruiksartikelen en farmaceutische producten. Het Oostenrijkse Rode Kruis voorziet in een omgekeerde osmose waterzuiveringsinstallatie, terwijl het Finse Rode Kruis röntgenapparatuur en watertanks levert. Het Duitse Rode Kruis stuurt verpleegkundig en laboratoriumapparatuur. Het Australische, Hong Kongese, Japanse en Zwitserse Rode Kruis sturen personeel. Het Noorse Rode Kruis, dat een coördinerende rol heeft, levert medische apparatuur, een waterzuiveringssysteem en kantoorapparatuur.

Aanhoudende crisis vraagt om bescherming van medische faciliteiten

De mensen in Gaza hebben amper toegang tot noodzakelijke medische zorgen. Dit komt deels door de enorme vraag naar gezondheidsdiensten en het beperkte aantal ziekenhuizen dat nog functioneert. Artsen en verpleegkundigen werken dag en nacht, maar ze kunnen de vraag nauwelijks bijhouden.

Aanvallen op medische voorzieningen en personeel hebben het gezondheidssysteem in Gaza zwaar getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 23 van de 39 ziekenhuizen niet langer operationeel. De ziekenhuizen die nog wel werken, worden overspoeld met ernstig gewonde patiënten, maar hebben te weinig middelen en voorraden om hen goed te behandelen. Bovendien zoeken veel mensen  in deze ziekenhuizen naar een veilig onderkomen.

De gezondheidsnoden in Gaza nemen nog met de dag toe. Daarom herhaalt het de Rode Kruisbeweging haar oproep om medische faciliteiten te beschermen, zoals bepaald onder het Internationaal Humanitair Recht. Geen enkele patiënt mag worden gedood terwijl hij in een ziekenhuisbed ligt. Geen enkele arts, verpleegkundige of andere medische professional mag sterven terwijl hij levens probeert te redden. 

Rode Kruis-Vlaanderen roept alle partijen in het conflict op om het internationaal humanitair recht te respecteren. Burgers, humanitair personeel en civiele infrastructuur mogen nooit het voorwerp van een aanval uitmaken.

Warme oproep

Rode Kruis-Vlaanderen heeft tot nu toe meer dan € 240.000 ingezameld om de hulpverlening ter plaatse te ondersteunen. Die financiële steun gaat naar het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC).

Wie de slachtoffers in het Midden-Oosten wil steunen, kan dit doen via het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'conflict Midden-Oosten' of ​ via onze pagina.