Grote nood aan extra plasma in 2024: Ministers Vandenbroucke en Crevits roepen samen op om plasma te doneren

Ministers Frank Vandenbroucke en Hilde Crevits, respectievelijk op federaal en Vlaams niveau bevoegd voor Volksgezondheid, doen samen een broodnodige oproep: kom dit jaar massaal plasma doneren. De vraag naar plasma stijgt namelijk al jaren en zal bovendien nog jarenlang blijven stijgen. Zo moet er zowel dit jaar als in 2025 telkens zo’n 5 procent extra plasma ingezameld worden in Vlaanderen. Met deze gele vloeistof, die in je bloed zit, kan je immers heel wat verschillende patiënten hun leven redden. Plasmadonatie is echter nog niet zo gekend bij de Vlaming als bloeddonatie. Dit hoewel het minstens even belangrijk is, aldus Rode Kruis-Vlaanderen, dat dringend op zoek is naar extra plasmadonoren.

Plasma is de gele vloeistof die in je bloed zit, waar allerlei eiwitten, suikers, vetten, zouten, hormonen en vitaminen in zitten. Het wordt gebruikt om zowel rechtstreeks aan patiënten te geven – bijvoorbeeld bij personen met stollingsstoornissen of heel ernstige brandwonden – alsook om heel wat levensreddende medicatie mee te produceren. Zo is die medicatie bijvoorbeeld broodnodig voor patiënten met hemofilie of bepaalde immuunziektes.

Maar voor de inzameling van al dat plasma, staan we voor een uitdaging: het aantal donoren in Vlaanderen en Brussel moet dit jaar namelijk fors toenemen. Concreet moet Rode Kruis-Vlaanderen zo’n 5 procent meer plasma ophalen dan in 2023 – of ongeveer 7.500 liter extra.

“De vraag naar plasma stijgt al jaren en gaat dat ook nog lang blijven doen. Bovendien willen we met ons land hierin zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van plasma uit het buitenland, om de betaalbaarheid en de bevoorrading van de levensreddende medicatie op basis van plasma te kunnen verzekeren. Dus hebben we er doelstellingen op geplakt: in 2024 en 2025 moeten we telkens 5 procent extra plasma inzamelen. Precies daarom is Rode Kruis-Vlaanderen dringend op zoek naar veel extra donoren. Niet alleen voor nu, maar ook voor de komende jaren." Frank Vandenbroucke – minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Bij een donatie geef je gemiddeld 650 milliliter plasma en dat mag je om de twee weken doen. Veel frequenter dan bloed geven dus, wat maar vier keer per jaar mag. Als je bloed geeft, wordt daar ook voor een deel het plasma uit gehaald, maar dat gaat over kleinere hoeveelheden, gemiddeld 290 milliliter. En hoewel plasma doneren bij de Vlaming heel wat minder gekend is dan bloed geven, is het nochtans minstens even belangrijk.

“Ook met plasma red je mensenlevens, dat mag je nooit vergeten. We merken echter dat de Vlaming zich daar weinig bewust van is. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat iedereen weet wat bloed is, maar dat de gemiddelde Vlaming maar weinig weet over het nut van plasma. Daarom willen we echt benadrukken: heel veel patiënten – denk bijvoorbeeld aan mensen immuunziektes – hebben het broodnodig. Voor hen gaat het echt om levensreddende medicatie. We mogen als Vlamingen terecht trots zijn op ons systeem van vrijwillige donatie, waarmee we al deze mensen helpen. Want dat is échte solidariteit: geven voor een ander." Hilde Crevits – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Doneerdoel

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert tijdens deze eerste maand van het jaar tevens een nieuwe campagne: het Doneerdoel.

“Met het Doneerdoel vragen we de Vlaming om bij de start van dit nieuwe jaar meteen ook - als een soort van goed voornemen - een doel te stellen voor het aantal keren dat ze plasma of bloed willen doneren. Met andere woorden: het aantal keren dat ze een levensreddende daad willen verrichten. En dan zorgen wij doorheen het jaar voor de nodige geheugensteuntjes en motiverende woorden.” Philippe Vandekerckhove – gedelegeerd bestuurder Rode Kruis-Vlaanderen


Zowel nieuwe donoren als bestaande donoren kunnen plasma geven in één van de 14 donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen. De procedure is zeer eenvoudig: ga naar rodekruis.be/plasma, check de locatie en het tijdstip dat jou het best uitkomt en maak een afspraak. Of maak telefonisch een afspraak via het gratis nummer 0800 777 00.

Hoe plasma levens redt, kan je lezen in de getuigenis van Evi. Haar zoon is afhankelijk van plasma om gezond te blijven.