20 juni = Wereldvluchtelingendag

Op 20 juni viert men over de hele wereld Wereldvluchtelingendag.

Wereldvluchtelingendag is een internationale dag die door de Verenigde Naties is uitgekozen om de kracht en moed van mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten, te vieren. Wereldvluchtelingendag is een gelegenheid om empathie en begrip voor hun benarde situatie op te bouwen en hun veerkracht te erkennen bij het opnieuw opbouwen van hun leven.”  aldus UNHCR.

Dit jaar ligt de focus op het recht op veiligheid. Want iedereen – wie je ook bent, waarvan je ook komt en wanneer je op de vlucht bent – heeft het recht op een veilige doorgang en thuishaven.

En een veilige thuishaven is exact wat de opvangcentra van Rode Kruis-Vlaanderen zijn voor de duizenden verzoekers om internationale bescherming. De absolute basis is het aanbieden van ‘bed, bad en brood’. Maar de opvangcentra bieden eveneens begeleiding. Op die manier probeert Rode Kruis-Vlaanderen de bewoners elke dag te ondersteunen, hen veiligheid en de geborgenheid van een 'thuis' te bieden. Integer en professioneel wordt er omgegaan met ieders noden. Het zijn de kernwaarden van Rode Kruis-Vlaanderen die worden uitgedragen door al onze medewerkers en vrijwilligers. De centrumleiding en begeleiders maken samen met de bewoners een veilige thuis, met en voor elkaar.

Als aanbieder van opvang kan je dit niet alleen. Een plek waar mensen zich thuis voelen, is een plek waar ze geaccepteerd worden en deel uitmaken van de maatschappij. Rode Kruis-Vlaanderen werkt dan ook samen met veel externe partners, vrijwilligers, buurtbewoners en sympathisanten. Een thuis creëren voor vluchtelingen belangt ons allen aan.

De campagne voor Wereldvluchtelingendag 2023 kwam tot stand in samenwerking met bewoners, vrijwilligers en medewerkers van onze opvangcentra. In hun handen dragen ze een belangrijk woord of object dat houvast en troost biedt in een wereld waar we meer dan ooit elkaars ondersteuning nodig hebben. Reik ook jij de hand? 

Meer weten? Surf naar Opvang verzoekers om internationale bescherming | Rode Kruis.