Vaak gestelde vragen

We begrijpen dat jullie met vragen zitten, onder andere over onze bloedinzamelingen. Hier verzamelen we de meest gestelde vragen én de correcte antwoorden erop.

Gaan de mobiele bloedinzamelingen in mijn buurt nog door?

Bloed blijft elke dag nodig. Hier vind je alle locaties waar bloedinzamelingen doorgaan. 

Het is verplicht om vooraf een afspraak te maken om bloed te geven. Dit kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00 (ma tem do: 9u tot 20u // vrij: 9u tot 18u // zat: 11u tot 18u).

Moet ik een afspraak maken om te doneren?

Maak altijd een afspraak om te doneren. Ook voor de mobiele bloedinzamelingen is het verplicht om een afspraak te maken. Dit kan telkens via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00 (ma tem do: 9u tot 20u // vrij: 9u tot 18u // zat: 11u tot 18u).

❗ Opgelet, afspraken zijn persoonlijk en op naam. Komt je beste vriendin, partner of collega samen met jou doneren? Boek dan zeker voor iedereen afzonderlijk een afspraak om de nodige bedjes te reserveren.

Is het nog nodig dat ik bloed geef?

Bloed blijft absoluut nodig. We vragen dus om zeker te komen doneren en je donatie niet uit te stellen. Maak nu al een afspraak om bloed te komen geven op de volgende bloedinzameling of in een donorcentrum in jouw buurt.

Je bent ook meer dan welkom om plasma te geven in onze donorcentra. De vraag naar plasma daalt niet.

Is bloed geven nu wel veilig?

De veiligheid van onze donoren is altijd een topprioriteit, en dat is nu niet anders. Het spreekt voor zich dat onze medewerkers alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen nauwkeurig opvolgen. 

Hiervoor nemen we verschillende maatregelen

 • Toepassing van strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren.

 • Naleving van afstandsmaatregel van minstens 1,5 meter tussen verschillende personen.

 • Het is verplicht om vooraf een afspraak te maken om bloed te geven. Dit kan via donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800 777 00 (ma tem do: 9u tot 20u // vrij: 9u tot 18u // zat: 11u tot 18u). De bevestigingsmail voor je afspraak geldt als legitimatie voor je verplaatsing.

 • Breng een eigen balpen mee om de medische vragenlijst in te vullen! Zo beperken we het fysieke contact tussen onze donoren en medewerkers/vrijwilligers nog meer en verloopt je registratie dus extra veilig. Een eigen balpen vergeten? Geen nood, onze medewerkers ontsmetten ieder exemplaar na registratie grondig voor de volgende donor. 

 • In het belang van jouw en onze veiligheid op de bloedinzameling en in de donorcentra vragen wij je een eigen mondmasker te dragen. Wanneer je geen mondmasker draagt, kan je de bloedinzameling of het donorcentrum niet betreden (ook niet wanneer je beschikt over een attest van je huisarts). Een mondmasker met ventiel niet is toegestaan. In dat geval krijg je een chirurgisch masker aangeboden.

 • Zowel op onze mobiele collectes als in onze donorcentra wordt de social distancing gehandhaafd, zodat jouw bloedafname in veilige en hygiënische omstandigheden verloopt.
 • Ben je >48u naar het buitenland geweest? Dan kan je 17 dagen niet doneren vanaf de dag van terugkeer als de zelfevaluatie van het Passagier Lokalisatie Formulier een hoge risicoscore gaf.

 • Wanneer je de laatste 14 dagen symptomen die kunnen wijzen op een COVID-19 infectie vragen we om niet naar de collecteplaats te komen.

  • Frequente symptomen van COVID-19 infectie zijn:

   • Koorts (soms beperkt tot een lichte verhoging van temperatuur)

   • Hoest (zowel droge hoest als ophoesten van fluimen soms met bloed)

   • Kortademigheid

  • Minder frequente symptomen zijn:
   • Moeheid, algemene malaise, spierpijn, pijn aan de ogen
   • Gastrointestinale symptomen zoals misselijkheid en diarree
   • Geur- en/of smaakverlies
   • Verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
   • Huidletsels aan teen- of vingertoppen

 • Krijg je koorts, word je kortademig of krijg je een hoest binnen de 14 dagen na de donatie, laat het ons dan weten via

  https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/goeie-vraag/vragen-na-de-donatie/ziekte-pijn-of-irritatie-melden/

 • Er is tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het overdragen kan worden via bloed. Bloed geven én krijgen is dus veilig.

COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus dus het is niet mogelijk om nu al grootschalige onderzoeken te verrichten om sluitende bewijzen te formuleren. Om het virus te kunnen overdragen via transfusie, moet het in je bloed aanwezig zijn. Voorlopig werd bij asymptomatische patiënten het virus niet aangetoond in het bloed waardoor deze mensen het virus niet kunnen overdragen via hun bloedproducten. Enkel bij patiënten met symptomen kon het virus soms teruggevonden worden, al was dit meestal in zeer beperkte hoeveelheden die geen aanleiding zouden geven tot besmetting bij de ontvanger. Aangezien we iedereen die ziek is – zoals altijd – vragen niet te komen doneren, is er sowieso geen enkel probleem met de veiligheid van transfusies. Bovendien is er tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het kan overgedragen worden via bloed. We kunnen dus besluiten dat bloed geven én krijgen veilig is.

Mag ik doneren na vaccinatie tegen COVID-19?

In tegenstelling tot het traditionele griepvaccin zal je na het krijgen van een coronavaccin tijdelijk niet doneren. Dat uitstel is afhankelijk van het merk en of je symptomen ontwikkelt na je vaccinatie.

Lees hier de meest recente info

Moet ik een mondmasker dragen wanneer ik kom doneren?

In het belang van jouw en onze veiligheid op de bloedinzameling en in de donorcentra vragen wij je een chirurgisch mondmasker te dragen. Wanneer je geen mondmasker draagt kan je de bloedinzameling of het donorcentrum niet betreden (ook niet wanneer je beschikt over een attest van je huisarts). Een mondmasker met ventiel niet is toegestaan. In dat geval krijg je een chirurgisch masker aangeboden.

Moet ik een covid safe ticket voorleggen als ik kom doneren?

Nee, dat is niet nodig. Door maatregelen zoals de mondmaskerplicht garanderen we de veiligheid op de inzamelingen.

Moet ik gevaccineerd zijn tegen corona om te mogen doneren?

Gevaccineerd zijn tegen corona is geen criterium om bloed te mogen doneren. Dus ook als niet-gevaccineerde kun je doneren als je in goede gezondheid verkeert en aan de voorwaarden voldoet. Dat kom je via de donorzelftest snel te weten.

Mag ik bloed geven?

Als je twijfelt of je mag donoren: doorloop dan zeker onze online donorzelftest even op www.rodekruis.be/donorzelftest. Heb je daarna nog vragen of twijfels? Neem dan contact op met het medisch secretariaat op medischsecretariaat.gent@rodekruis.be of 09 244 56 65 voor donatie in Oost- of West-Vlaanderen. Voor donatie in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kan je terecht op medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be of 015 44 57 44.

Ik ben ziek geweest/had een verkoudheid. Mag ik nu doneren?

Ik heb recent wat lichte klachten gehad van de bovenste luchtwegen (zoals bijvoorbeeld snotteren en/of hoesten en/of keelpijn), mag ik geven?

Neen, we vragen - zoals standaard na infectieklachten - minstens 2 weken geen enkele donatie te doen als u één van deze klachten had (dit te tellen vanaf het moment dat u volledig hersteld bent, namelijk zowel klachtenvrij als medicatievrij). Dit zal voor sommige klachten wat strenger zijn dan u gewoon bent maar we kunnen momenteel geen enkel risico nemen daar de minste klacht op een mogelijke COVID-19 besmetting kan wijzen en hanteren dan ook de uitsteltermijn van 2 weken zoals standaard na een infectieziekte.

Ik ben recent grieperig geweest maar heb geen bevestigde COVID-19 diagnose, wanneer mag ik terug geven?

We vragen - zoals standaard na infectieklachten - minstens 2 weken geen enkele donatie te doen (dit te tellen vanaf het moment dat u volledig hersteld bent, namelijk zowel klachtenvrij als medicatievrij).

Ik heb recent een infectie gehad ter hoogte van mijn bovenste luchtwegen (zoals bijvoorbeeld koorts, snotteren, hoesten, keelpijn, bronchitis, longontsteking,…) maar heb geen bevestigde COVID-19 diagnose, wanneer mag ik terug geven?

We vragen - zoals standaard na infectieklachten - minstens 2 weken geen enkele donatie te doen (dit te tellen vanaf het moment dat u volledig hersteld bent, namelijk zowel klachtenvrij als medicatievrij).

Ik heb zelf een bevestigde COVID-19 diagnose gehad, wanneer mag ik terug geven?

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het onderliggend virus via bloed kan overgedragen worden, vragen we veiligheidshalve minstens14 dagen geen enkele donatie te doen (dit te tellen vanaf het moment dat u volledig hersteld bent, namelijk zowel klachtenvrij als medicatievrij). 

Wordt mijn bloed gebruikt voor onderzoek naar COVID-19?

Sinds 30 maart bezorgen we elke 2 weken reststalen van bloeddonaties aan Sciensano. Zij onderzoeken of bloeddonoren antistoffen hebben tegen het coronavirus om zo een beeld te krijgen van de verspreiding van het virus binnen de Belgische bevolking. 

Als donor worden de individuele testresultaten echter niet meegedeeld. De testresultaten zijn niet betekenisvol voor de individuele gezondheidstoestand van de donor, omdat er een tijdsinterval is van enkele weken tussen donatie en de beschikbaarheid van het resultaat en omdat het nog onduidelijk is of antistoffen aantonen dat je beschermd bent tegen de infectie. De algemene bevindingen van deze studie kan je terugvinden op de website van Sciensano.

Ik ben in contact geweest met een zieke. Mag ik nu nog doneren?

Ik ben zelf niet ziek, maar ben in nauw contact geweest met iemand die ziek is (zoals bijvoorbeeld onder 1 dak wonen), mag ik geven?

Neen, we vragen na nauw contact met iemand die ziek is (grieperig en/of koorts en/of snotteren en/of hoesten en/of keelpijn en/of algemeen onwel zijn en/of braken, diarree) dat het laatste contact met deze persoon 14 dagen geleden is (of deze persoon 14 dagen volledig hersteld is).

Uitzondering: indien de zieke persoon jonger is dan 12 jaar, en enkel last heeft van verkoudheidsklachten (verstopte neus / neusloop eventueel met niezen of kuchje) zonder koorts van ≥38, zonder geur- of smaakverlies, zonder hoest of ademhalingsmoeilijkheden, zonder spierpijn/vermoeidheid/keelpijn/hoofdpijn/gebrek aan eetlust, is er geen uitstel van toepassing na nauw contact, zolang je zelf geen symptomen ontwikkelt. 

Als de zieke persoon een bevestigde COVID-19 diagnose heeft én je contact met deze persoon was langer dan 15 minuten, op minder dan 1,5m en zonder mondmasker, dan moet je 17 dagen na het laatste contact (of na volledige genezing van de persoon) wachten om bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. 

Ik ben in contact geweest met iemand met een bevestigde COVID-19 diagnose, maar heb zelf geen enkele klacht, mag ik geven?

We vragen mensen die langer dan 15 minuten, op minder dan 1,5 meter en zonder mondmasker in contact zijn geweest met iemand met een bevestigde COVID-19 diagnose om minstens 17 dagen geen enkele donatie te doen na het laatste contact met deze persoon (of tot deze persoon 17 dagen volledig hersteld is).

Deze contactmaatregelen gelden niet voor zorgverleners met volgens activiteit gepast gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Mag ik mijn kinderen meenemen naar een bloedinzameling?

Vanaf 6 september 2021 mogen kinderen weer meegebracht worden naar een bloedinzameling. 

Gaat het Rode Kruisfeest dit jaar nog door in Walibi?

Normaal gezien trokken we op 9 en 10 mei 2020 met z’n allen naar Walibi voor een dag vol pretparkpret, maar gezien de huidige pandemie besliste de directie van Rode Kruis-Vlaanderen om het feest uit te stellen naar 2021.

Lees hier alles over de Rode Kruis-Vlaanderen Dag in 2021.

Mijn bioscoopticket of ticket voor Bobbejaanland, Plopsaland, Walibi, Technopolis of Zoo/Planckendael (gespaard met de dank-u-bonnetjes na donatie) vervalt binnenkort. Gezien de huidige maatregelen kan ik deze niet meer gebruiken voordat de vervaldatum verstreken is. Worden deze tickets omgeruild?

We hebben contact opgenomen met alle bioscopen en met Technopolis. Ze voorzien allemaal een gepaste oplossing.

 • Bobbejaanland: ongebruikte tickets/barcodes voor seizoen 2020 worden automatisch verlengd tot 31/07/2021. Je ont-vangt geen nieuw ticket, het bestaande ticket kan opnieuw worden ingezet voor 31/07/2021. Je dient wel opnieuw een bezoekdatum te reserveren.
 • Technopolis: bezorg je verlopen voucher aan Technopolis, zij ruilen dit om in een nieuw exemplaar.
 • Kinepolis:

  de geldigheidsduur van Kinepolis bioscoopvouchers worden automatisch verlengd.

  Vervaldatum op je ticket:

  30/09/2020

  Nieuwe geldigheidsdatum:

  31/01/2022

  31/10/2020

  31/01/2022

  31/12/2020

  31/01/2022

  28/02/2021

  28/02/2022

  31/03/2021

  31/03/2022

  31/08/2021

  30/04/2022

   

 • UGC: vouchers met geldigheidsdatum tussen 31 oktober 2020 en 30 juni 2021 worden verlengd tot 30 september 2021.
 • Tickets van Cityscoop Roeselare: Alle filmcheques die in 2020 en in de sluitingsperiode van 2021 vervallen zijn worden automatisch verlengd tot eind maart 2022.
 • Euroscoop/Siniscoop: Alle vouchers / giftcards waarvan de geldigheidsdatum is verlopen tussen 14/03/2020 en 30/11/2021 worden automatisch verlengd tot 30/11/2021. Deze bioscopen zijn overgenomen door Pathé, maar de Euroscoop/Siniscoop-tickets zijn geldig tot en met de vermelde datum hierboven.
 • Studio Geel: Betaalde geschenkbonnen die vervallen zijn tijdens de corona-sluiting zullen na de heropening van Studio Geel steeds aanvaard worden.
 • Zoo/planckendael: alle tickets die verviellen tussen 31/10/2020 en 31/12/2020 werden automatisch verlengd tot 30/06/2021.
 •  Walibi:

  alle tickets, aangekocht sinds januari 2020, worden automatisch verlengd tot 07/11/2021. Om toegang te krijgen tot het park surf je naar de website van Walibi om daar je datum van bezoek te registreren. Nadien annuleren of wijzigen is niet mogelijk. 
  Walibi werd getroffen door de watersnood. Walibi zal de deuren begin oktober weer openen, nét op tijd voor het Halloweenseizoen. Alle ongebruikte tickets aangekocht tot en met 15 juli 2021 worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2022. 

   

 • Plopsaland De Panne: Vragen en antwoorden over jouw bezoek aan Plopsaland De Panne | Plopsaland De Panne

  Alle tickets met een beperkte geldigheid die vervielen tussen 13 maart 2020 en 7 mei 2021 kunnen ingeruild worden voor een bezoek aan Plopsaland De Panne tot en met 27 oktober 2021. Je moet je bezoek wel op voorhand online reserveren. Vragen en antwoorden over jouw bezoek aan Plopsaland De Panne | Plopsaland De Panne

 • Veilig naar Plopsaqua De Panne: vragen en antwoorden | Plopsaqua De Panne

  Alle tickets met een beperkte geldigheid met een vervaldatum die binnen de sluitingsperiode valt, kunnen ingeruild worden voor een bezoek aan Plopsaqua De Panne tot en met 31 december 2021. Je moet je bezoek wel op voorhand online reserveren.

 • Plopsa Indoor Hasselt: Vragen en antwoorden over jouw reservatie, ticket of abonnement | Plopsa Indoor Hasselt

  Alle tickets met een beperkte geldig-heid met een vervaldatum die binnen de sluitingsperiode valt, kunnen ingeruild worden voor een bezoek aan Plopsa Indoor Hasselt tot en met 31 december 2021. Je moet je be-zoek wel op voorhand online reserveren.

Ik heb een rond aantal giften bereikt. Heb ik nog steeds recht op een extra attentie?

Het uitdelen van attenties werd tijdelijk stopgezet maar sinds 29 juni gaan ze opnieuw mee op collecte en zijn ze opnieuw beschikbaar in onze donorcentra. Had jij in tussentijd gehuldigd moeten worden voor een rond aantal giften? Vraag ernaar bij je volgende gift, onze collega’s overhandigen het je graag dan.

Zamelen jullie geld in om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan?

Onze ambassadeurs voor fondsenwerving zamelen momenteel geld in voor onze inzet tijdens de coronaciris, het nodige materiaal en gepaste opleidingen hiervoor.  Je herkent onze wervers aan hun rode kledij en identificatiebadge van het Rode Kruis. Onze wervers hebben ook altijd een mondmasker bij de hand en zetten dit ook op wanneer ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden tijdens het gesprek. Onze wervers vragen nooit om een cash gift! Hoe en waarom onze organisatie fondsen werft lees je hier.

Ben je aangesproken en heb je vragen of opmerkingen bij het gesprek?  Contacteer ons via contact@rodekruis.be of op 015/443.443.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.