Helpactie overstromingen Wallonië

Overstromingen in Wallonië

Een jaar geleden teisterden zware overstromingen grote gebieden in (overwegend) Wallonië. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de vele slachtoffers die tot op vandaag geconfronteerd worden met de gevolgen van deze ramp. De enorme materiële schade en het menselijke leed brachten ook een ongeziene golf van solidariteit op gang. Van de inzet van vrijwilligers, over financiële steun via de 2525-rekening, tot de vele burgerinitiatieven die genomen werden: we kijken er met grote dankbaarheid op terug.

Maar wat werd er het voorbije jaar nu precies gerealiseerd dankzij de hulp van deze initiatieven en ingezamelde middelen? Je leest het op de website van Croix-Rouge de Belgique.

De rol van Rode Kruis-Vlaanderen

We krijgen soms vragen over de rol van Rode Kruis-Vlaanderen in deze ramp. We geven daar graag duidelijkheid over. Omdat de ramp zich quasi helemaal op het Waalse grondgebied heeft afgespeeld is het, geheel volgens de statuten van het Rode Kruis, Croix Rouge de Belgique (kortweg CRB, en dus de Rode Kruis-organisatie bevoegd voor het Franstalige landsgedeelte) die, in samenspraak met de lokale partners (overheden, OCMW, defensie, enz.), de operaties coördineert en aanstuurt en beslist hoe de financiële giften van de 2525-rekening ingezet worden.

We zijn samen met het CRB de solidariteitsactie Helpen Helpt gestart. Met ongelofelijke resultaten: 14.000 crisisvrijwilligers meldden zich aan op het crisisvrijwilligersplatform en er kwamen € 40 miljoen aan giften binnen. Rode Kruis-Vlaanderen is, op vraag van het CRB, met een aantal teams in het rampgebied vanaf het begin actief geweest, tot einde augustus 2021. We hebben er ook snel voor gezorgd dat het crisisvrijwilligersplatform vertaald werd naar het Frans en hebben we onze collega’s van het CRB opgeleid om er zelf mee aan de slag te gaan. Het oproepen en aansturen van de crisisvrijwilligers gebeurt sindsdien door het CRB.

Het CRB kan altijd, op éénvoudige vraag en op elk moment, beroep doen op de inzet van Rode Kruis-Vlaanderen. Wij staan nog steeds klaar.

Activiteiten en bestedingen door Croix-Rouge de Belgique

Een overzicht van de activiteiten van het CRB en de persberichten die ze hierover al uitgestuurd hebben vind je hier: Inondations Archives - Croix-Rouge de Belgique en Croix-Rouge de Belgique - Ensemble, luttons contre les vulnérabilités.

Wat de bestedingen van de financiële giften betreft, hebben we met onze collega’s van het CRB een aantal principiële afspraken gemaakt. Deze zijn:

  • De giften zullen volledig gespendeerd worden ten behoeve van de slachtoffers en de bestrijding van deze overstromingsramp.
  • Transparantie is heel belangrijk. Daarom zullen de bestedingen deel uitmaken van een specifiek rapport (audit), opgemaakt door een externe partij die met het publiek zal gedeeld worden.
  • Er volgen regelmatige updates over de stand van zaken van de giften via persberichten en de CRB-website.

Het is evident dat als er onduidelijkheden zijn of misverstanden zijn die transparant moeten uitgelegd worden.

Hier vind je de meest recente update van de bestedingen van de 2525-giften: Inondations transparence Croix Rouge de Belgique.

Plan van aanpak voorgesteld op 17 augustus

Op 17 augustus heeft Croix Rouge de Belgique – die dus de volledige coördinatie en uitvoering van de hulpacties op zich neemt – een plan van aanpak voorgesteld en aangeduid waar het geld van de solidariteitsactie 2525 aan gespendeerd zal worden. Hieronder vind je de elementen van dat plan van aanpak voor de komende acht maanden:

2,3 miljoen werd in eerste instantie uitgegeven aan onmiddellijke hulp, zoals eten, dekens, veldbedden, elektrische apparaten, eerstehulpmateriaal en hygiënekits. Voor de komende acht maanden heeft CRB een plan uitgewerkt waarbij de focus zal liggen op de meeste kwetsbare slachtoffers in alle getroffen gemeenten en op de negen gemeenten die het zwaarst getroffen zijn.

Het plan bestaat uit vijf grote projecten. Ten eerste gaat 10 miljoen euro rechtstreeks naar de meest kwetsbare slachtoffers in alle getroffen gemeenten. Dat gaat naar schatting over 10.000 mensen.

Ten tweede zal er 10 miljoen gaan naar lokale projecten in de negen zwaarst getroffen gemeenten. CRB zal met de gemeenten samenwerken en een aantal opties aanbieden volgens de noden die in iedere gemeente anders zijn. 

Een derde groot project is voedselhulp. Daarvoor wordt 5 miljoen uitgetrokken. De bedeling gebeurt in samenwerking met het Belgische leger. Ook naar tijdelijke huisvesting gaat 5 miljoen. Volgens de analyse is er nood aan tien opvangcentra. Er zijn er momenteel al vier, in Verviers, Banneaux, Esneux en Luik. 

Ten slotte gaat 2 miljoen naar hulp voor de terugkeer naar school voor de zowat 8.000 leerlingen van het lager en secundair onderwijs in het getroffen gebied. Dat bedrag zal dienen om schoolmateriaal aan te kopen en om 's middags maaltijden aan te bieden.

Behalve de vijf grote projecten trekt CRB ook 1,5 miljoen euro uit voor basishulp zoals EHBO-materiaal, opklapbedden, dekens, farmaceutische producten en hygiëneproducten. Daarnaast zal er nog 1,5 miljoen gespendeerd worden aan psychosociale ondersteuning, transport en logistiek.

Updates van op het terrein

Tot eind augustus is Rode Kruis-Vlaanderen elke dag aanwezig geweest om zijn steentje bij te dragen. Wil je graag meer weten over hoe dat ging? Bekijk dan hieronder onze updates!

Voedselpakketten in Trooz

Onze burgervrijwilligers sorteren voedingswaren voor voedselpakketten in Trooz.

   

Verslag van een crisisvrijwilliger

Eén van onze vrijwilligers ging naar aanleiding van de immense waterschade in de regio Luik, mee zijn handen uit de mouwen steken bij onze Waalse landgenoten. We delen hier enkele van zijn indrukken en foto's. "Enkele weken na de watersnood in Luik mocht ik als hulpverlener van Rode Kruis-Vlaanderen mee naar het getroffen gebied om medische bijstand te verlenen aan de mensen in het dorp die druk in de weer waren hun woningen terug ietwat leefbaar te maken. Rond 8h45 kwamen we aan bij de afdeling van onze Waalse collega’s Croix Rouge de Belgique – Centre de Secours de Blegny en werden we allemaal zeer vriendelijk en warm onthaald met een sterke koffie en een koek. Alle ploegen ter plaatse kregen een dorp toegewezen om de hele dag medische en psychologische bijstand te gaan leveren. Ikzelf mocht postvatten in Nessonvaux, een deelgemeente van Trooz. Overal waar we kwamen, zagen wat voor een vernietigende kracht de Vesder was geworden en welke modderpoel de rivier overal had achtergelaten. En overal hing een indringende geur van het vuile water, diesel,... Op ons pad zien we straten van normaal 3 meter breed die gereduceerd zijn tot één meter breed, een schilderij dat werd meegesleurd en bij het zakken van het water ergens was blijven hangen, autowrakken her en der... Hier en daar werden we staande gehouden door inwoners die bezig waren de laatste zaken van hun woning op te kuisen en daarbij kleine verwondingen hadden opgelopen. Maar ondanks dat de bewoners zo goed als alles kwijt waren, werd onze aanwezigheid zichtbaar geapprecieerd. We werden langs alle kanten bedankt voor de medische hulp maar ook de psychologische...de gesprekken die ze met ons hadden, ze konden hun hart luchten,...Er werd ons zelfs door een bewoner een brochette aangeboden, recht van zijn BBQ. Er heerste een enorme solidariteit. Ook bij de jongere generaties. Na nog een paar verzorgingen verlieten we het dorp met grote indrukken maar toch een goed gevoel."
Met dank aan onze vrijwilliger Kenneth Van Damme voor het uitgebreide verslag en foto's. 

   

Rode Kruis-Gent

Onze vrijwilligers van Rode Kruis-Gent gingen naar het zuiden van het land om medische hulpverlening aan te bieden aan de getroffenen in het rampgebied.

Daar aangekomen, waren ze zwaar onder de indruk van de omvang van deze ramp.

Reportage vrijwilliger Jan Standaert op VRT NWS

Bekijk het verslag van onze vrijwilliger Jan Standaert die 12 dagen ter plaatse was in Nessonvaux :

Briefing van burgervrijwilligers

Honderden burgervrijwilligers per dag inzetten vergt een degelijke organisatie. Zo krijgen de burgervrijwilligers eerst een briefing vooraleer ze aan de slag gaan, waarbij we onder andere informatie geven over de taken, maar waar we ook aandacht besteden aan de veiligheid van iedereen. Ter plaatse zijn het onze ervaren vrijwilligers die de burgervrijwilligers ondersteunen. De hulp die we bieden is afgestemd op de lokale bevolking die ons aangeeft wat ze nodig hebben, want dat varieert van dag tot dag.

Voedselbedeling

Een van de meest essentiële taken waar Rode Kruis-Vlaanderen bij helpt, is de voedselbedeling. Duizenden mensen zitten nog zonder elektriciteit en gas, wat het voor hen onmogelijk maakt om (warm) eten te bereiden. Zo zijn we bijvoorbeeld aanwezig in het zwaar getroffen Trooz om van deur tot deur te gaan en voedsel uit te delen.

Psychosociale ondersteuning

Er zijn niet alleen materiële noden, we mogen ook de psychosociale ondersteuning niet uit het oog verliezen. Het leven van de slachtoffers is helemaal op zijn kop gezet. Daarom is ons DSI-team aanwezig. Bewoners kunnen beroep doen op hen, net zoals onze vrijwilligers.

Planning

Deze ramp is ongezien in België. Rode Kruis-Vlaanderen doet er alles aan om een goede planning te maken. Onze vrijwilligers monitoren elke dag en kijken hoe het loopt en wat beter kan. Iedere dag sturen wij bij. Geen enkele crisis is dezelfde, dus leren we elke dag bij.

Medische hulp

Onze medische teams zijn aanwezig en gaan langs bij de bewoners, zodat ze zelf geen hulp moeten zoeken. Ook op dat vlak proberen we de slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen door bijvoorbeeld kleine wondjes te verzorgen om erger te voorkomen. 

Poetsproducten

(Burger)vrijwilligers hielpen ook al bij het puin ruimen, schoonmaken en het uitdelen van noodzakelijke producten zoals zaklampen of hygiënekits. Na het puin ruimen is er nog heel wat schoon te maken. We helpen bij het poetsen, als de bewoners ons dat vragen of we voorzien poetsgerief waar de lokale bevolking zelf mee aan de slag kan.

Materiaal verdelen en werken in de huizen

Een team (burger)vrijwilligers van Rode Kruis West-Vlaanderen is bezig geweest om materiaal, aangekocht door Rode Kruis-Vlaanderen, te verdelen. Daarna gaan ze op pad om in huizen te werken. 

  

Bijstand verlenen

Ons team uit Antwerpen verleent op alle mogelijke manieren bijstand in Pepinster, Trooz, Chênée en Chaudfontaine om Croix Rouge de Belgique bij te staan.

 

Opruimwerken

Afdeling Dilsen-Stokkem-Maaseik was vorige vrijdag aan de slag met opruimwerken en puin ruimen in Fraipont en Goffontaine.

  

 

 

Ook vrijwilligers uit Oostkamp vertrokken richting Trooz om er te gaan helpen: voedselbedeling, opruimen, puin ruimen en poetsen...  In Trooz verdeelden onze vrijwilligers middag -en avondmaaltijden. Daarnaast brachten we ook dringende noden zoals kinderproducten, kattenbakvulling, hondenvoer... aan huis. Ook bieden we een luisterend oor voor zij die het kunnen gebruiken. Zo helpen wij helpen! 

 

 

Waterverdeling

Ook drinkbaar water blijft broodnodig in de getroffen gebieden: daarom zetten onze vrijwilligers zich verder in bij de waterbedeling. 

Veel gestelde vragen

Zijn de stortingen fiscaal aftrekbaar?

Voor een giftbedrag vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Hiermee is het giftbedrag voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Als bedrijf een gift doen? Dat kan op 2 manieren.

Je bedrijf wil geld inzamelen bij werknemers en het ingezamelde bedrag doorstorten naar Rode Kruis-Vlaanderen.

We raden aan dat je werknemers als particulier een gift doen, met in de mededeling de naam van het bedrijf. Zo krijgen je werknemers het fiscaal attest waar ze recht op hebben.

Je bedrijf heeft zelf een bedrag voorzien om te storten aan Rode Kruis-Vlaanderen:

Het fiscaal attest wordt opgemaakt op naam van je bedrijf.

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan je je gift storten. (BIC: BPOTBEB1)

Wat is de minimumleeftijd voor een burgervrijwilliger?

Iedereen die ouder dan 16 jaar is kan zich kandidaat stellen als (burger)vrijwilliger.

Wanneer krijg ik mijn fiscaal attest en moet ik daar zelf iets voor doen?

Je krijgt je fiscale attest in maart 2022. Normaal gezien verloopt dat automatisch, maar als je betaald hebt vanuit een gezamelijke rekening, geef je best hier extra info door: Mis je fiscaal attest niet! | Rode Kruis

Hoe kan ik helpen?

Je kan via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan je je gift storten. (BIC: BPOTBEB1) Voor een giftbedrag vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Hiermee is het giftbedrag voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast kan je je ook opgeven als burgervrijwilliger via dit formulier. Wij houden je op de hoogte.

Wil je als bedrijf een bijdrage leveren, contacteer dan relatiebeheer@rode-kruis.be.

Waarom werden er spullen en voedsel weggegooid?

We hebben de kritiek gelezen over het weggooien of het in beslag nemen van voedsel en spullen. Rode Kruis-Vlaanderen was hier niet bij betrokken, dus kunnen we hier geen reactie op geven.

Rekenen jullie 5,5 euro aan voor een maaltijd?

Nee, dit is een misverstand. Naar aanleiding van een bericht met foto dat circuleert op social media, waarin in de begeleidende tekst beweerd wordt dat het Rode Kruis 5,5 euro zou vragen voor een warme maaltijd, willen wij graag zeer duidelijk stellen dat zowel Rode Kruis-Vlaanderen als Croix-Rouge de Belgique niets met dit initiatief te maken hebben. De maaltijden die wij voorzien, zijn volledig gratis en worden bedeeld via foodtrucks.