Hoe helpt Croix Rouge de Belgique?

Dankzij de vele gulle financiële giften op het nationale 2525-nummer en de massaal aangeboden helpende handen via het crisisvrijwilligersplatform kan Croix Rouge de Belgique slachtoffers van de watersnood helpen. Als Rode Kruis-Vlaanderen staan we klaar om onmiddellijk te helpen als Croix Rouge de Belgique ons nodig heeft. Het beheer van het crisisvrijwilligersplatform is voor deze ramp ook overgeheveld naar de Croix Rouge de Belgique.

Inmiddels heeft Croix Rouge de Belgique – die de volledige coördinatie en uitvoering van de hulpacties op zich neemt – aangeduid waar het geld zal aan gespendeerd worden. Hieronder vind je deze elementen:

Plan van aanpak

De solidariteitsactie 2525 van Rode Kruis-Vlaanderen en CRB (de Franstalige evenknie van Rode Kruis-Vlaanderen) die werd opgestart nadat zware overstromingen ons land teisterden, bracht 35 miljoen euro in het laatje. CRB stelde dinsdag 17 augustus een plan van aanpak voor de komende acht maanden voor.

Momenteel is al 2,3 miljoen uitgegeven aan onmiddellijke hulp, zoals eten, dekens, veldbedden, elektrische apparaten, eerstehulpmateriaal en hygiënekits. Voor de komende acht maanden heeft CRB een plan uitgewerkt waarbij de focus zal liggen op de meeste kwetsbare slachtoffers in alle getroffen gemeenten en op de negen gemeenten die het zwaarst getroffen zijn.

Het plan bestaat uit vijf grote projecten. Ten eerste gaat 10 miljoen euro rechtstreeks naar de meest kwetsbare slachtoffers in alle getroffen gemeenten. Dat gaat naar schatting over 10.000 mensen.

Ten tweede zal er 10 miljoen gaan naar lokale projecten in de negen zwaarst getroffen gemeenten. CRB zal met de gemeenten samenwerken en een aantal opties aanbieden volgens de noden die in iedere gemeente anders zijn. 

Een derde groot project is voedselhulp. Daarvoor wordt 5 miljoen uitgetrokken. De bedeling gebeurt in samenwerking met het Belgische leger. Ook naar tijdelijke huisvesting gaat 5 miljoen. Volgens de analyse is er nood aan tien opvangcentra. Er zijn er momenteel al vier, in Verviers, Banneaux, Esneux en Luik. 

Ten slotte gaat 2 miljoen naar hulp voor de terugkeer naar school voor de zowat 8.000 leerlingen van het lager en secundair onderwijs in het getroffen gebied. Dat bedrag zal dienen om schoolmateriaal aan te kopen en om 's middags maaltijden aan te bieden.

Behalve de vijf grote projecten trekt CRB ook 1,5 miljoen euro uit voor basishulp zoals EHBO-materiaal, opklapbedden, dekens, farmaceutische producten en hygiëneproducten. Daarnaast zal er nog 1,5 miljoen gespendeerd worden aan psychosociale ondersteuning, transport en logistiek

Over de verdere concrete acties en bestedingen volgt verdere info op deze pagina. De vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen blijven ter beschikking om op eventuele hulpvragen van CRB in te gaan.

Voedselpakketten in Trooz

Onze crisisvrijwilligers sorteren voedingswaren voor voedselpakketten in Trooz. Zo is Rode Kruis-Vlaanderen elke dag aanwezig om zijn steentje bij te dragen. Wil je graag meer weten over hoe wij helpen? Bekijk dan hieronder onze andere updates!

   

Verslag van een crisisvrijwilliger

Eén van onze vrijwilligers ging vorige week, naar aanleiding van de immense waterschade in de regio Luik, mee zijn handen uit de mouwen steken bij onze Waalse landgenoten. We delen hier enkele van zijn indrukken en foto's. "Enkele weken na de watersnood in Luik mocht ik als hulpverlener van Rode Kruis-Vlaanderen mee naar het getroffen gebied om medische bijstand te verlenen aan de mensen in het dorp die druk in de weer waren hun woningen terug ietwat leefbaar te maken. Rond 8h45 kwamen we aan bij de afdeling van onze Waalse collega’s Croix Rouge de Belgique – Centre de Secours de Blegny en werden we allemaal zeer vriendelijk en warm onthaald met een sterke koffie en een koek. Alle ploegen ter plaatse kregen een dorp toegewezen om de hele dag medische en psychologische bijstand te gaan leveren. Ikzelf mocht postvatten in Nessonvaux, een deelgemeente van Trooz. Overal waar we kwamen, zagen wat voor een vernietigende kracht de Vesder was geworden en welke modderpoel de rivier overal had achtergelaten. En overal hing een indringende geur van het vuile water, diesel,... Op ons pad zien we straten van normaal 3 meter breed die gereduceerd zijn tot één meter breed, een schilderij dat werd meegesleurd en bij het zakken van het water ergens was blijven hangen, autowrakken her en der... Hier en daar werden we staande gehouden door inwoners die bezig waren de laatste zaken van hun woning op te kuisen en daarbij kleine verwondingen hadden opgelopen. Maar ondanks dat de bewoners zo goed als alles kwijt waren, werd onze aanwezigheid zichtbaar geapprecieerd. We werden langs alle kanten bedankt voor de medische hulp maar ook de psychologische...de gesprekken die ze met ons hadden, ze konden hun hart luchten,...Er werd ons zelfs door een bewoner een brochette aangeboden, recht van zijn BBQ. Er heerste een enorme solidariteit. Ook bij de jongere generaties. Na nog een paar verzorgingen verlieten we het dorp met grote indrukken maar toch een goed gevoel."
Met dank aan onze vrijwilliger Kenneth Van Damme voor het uitgebreide verslag en foto's. 

   

Rode Kruis-Gent

Onze vrijwilligers van Rode Kruis-Gent gingen naar het zuiden van het land om medische hulpverlening aan te bieden aan de getroffenen in het rampgebied.

Daar aangekomen, waren ze zwaar onder de indruk van de omvang van deze ramp.

Reportage vrijwilliger Jan Standaert op VRT NWS

Bekijk het verslag van onze vrijwilliger Jan Standaert die 12 dagen ter plaatse was in Nessonvaux :

Briefing van crisisvrijwilligers

Honderden crisisvrijwilligers per dag inzetten vergt een degelijke organisatie. Zo krijgen de crisisvrijwilligers eerst een briefing vooraleer ze aan de slag gaan, waarbij we onder andere informatie geven over de taken, maar waar we ook aandacht besteden aan de veiligheid van iedereen. Ter plaatse zijn het onze ervaren vrijwilligers die de crisisvrijwilligers ondersteunen. De hulp die we bieden is afgestemd op de lokale bevolking die ons aangeeft wat ze nodig hebben, want dat varieert van dag tot dag.

Voedselbedeling

Een van de meest essentiële taken waar Rode Kruis-Vlaanderen bij helpt, is de voedselbedeling. Duizenden mensen zitten nog zonder elektriciteit en gas, wat het voor hen onmogelijk maakt om (warm) eten te bereiden. Zo zijn we bijvoorbeeld aanwezig in het zwaar getroffen Trooz om van deur tot deur te gaan en voedsel uit te delen.

Psychosociale ondersteuning

Er zijn niet alleen materiële noden, we mogen ook de psychosociale ondersteuning niet uit het oog verliezen. Het leven van de slachtoffers is helemaal op zijn kop gezet. Daarom is ons DSI-team aanwezig. Bewoners kunnen beroep doen op hen, net zoals onze vrijwilligers.

Planning

Deze ramp is ongezien in België. Rode Kruis-Vlaanderen doet er alles aan om een goede planning te maken. Onze vrijwilligers monitoren elke dag en kijk hoe het loopt en wat beter kan. Iedere dag sturen wij bij. Geen enkele crisis is dezelfde, dus leren we elke dag bij.

Medische hulp

Onze medische teams zijn aanwezig en gaan langs bij de bewoners, zodat ze zelf geen hulp moeten zoeken. Ook op dat vlak proberen we de slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen door bijvoorbeeld kleine wondjes te verzorgen om erger te voorkomen. 

Poetsproducten

(Crisis)vrijwilligers hielpen ook al bij het puin ruimen, schoonmaken en het uitdelen van noodzakelijke producten zoals zaklampen of hygiënekits. Na het puin ruimen is er nog heel wat schoon te maken. We helpen bij het poetsen, als de bewoners ons dat vragen of we voorzien poetsgerief waar de lokale bevolking zelf mee aan de slag kan.

Materiaal verdelen en werken in de huizen

Een team (crisis)vrijwilligers van Rode Kruis West-Vlaanderen is bezig geweest om materiaal, aangekocht door Rode Kruis-Vlaanderen, te verdelen. Daarna gaan ze op pad om in huizen te werken. 

  

Bijstand verlenen

Ons team uit Antwerpen verleent op alle mogelijke manieren bijstand in Pepinster, Trooz, Chênée en Chaudfontaine om Croix Rouge de Belgique bij te staan.

 

Opruimwerken

Afdeling Dilsen-Stokkem-Maaseik was vorige vrijdag aan de slag met opruimwerken en puin ruimen in Fraipont en Goffontaine.

  

 

 

Ook vrijwilligers uit Oostkamp vertrokken richting Trooz om er te gaan helpen: voedselbedeling, opruimen, puin ruimen en poetsen...  In Trooz verdeelden onze vrijwilligers middag -en avondmaaltijden. Daarnaast brachten we ook dringende noden zoals kinderproducten, kattenbakvulling, hondenvoer... aan huis. Ook bieden we een luisterend oor voor zij die het kunnen gebruiken. Zo helpen wij helpen! 

 

 

Waterverdeling

Ook drinkbaar water blijft broodnodig in de getroffen gebieden: daarom zetten onze vrijwilligers zich verder in bij de waterbedeling. 

Veel gestelde vragen

Zijn de stortingen fiscaal aftrekbaar?

Voor een giftbedrag vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Hiermee is het giftbedrag voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Als bedrijf een gift doen? Dat kan op 2 manieren.

Je bedrijf wil geld inzamelen bij werknemers en het ingezamelde bedrag doorstorten naar Rode Kruis-Vlaanderen.

We raden aan dat je werknemers als particulier een gift doen, met in de mededeling de naam van het bedrijf. Zo krijgen je werknemers het fiscaal attest waar ze recht op hebben.

Je bedrijf heeft zelf een bedrag voorzien om te storten aan Rode Kruis-Vlaanderen:

Het fiscaal attest wordt opgemaakt op naam van je bedrijf.

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan je je gift storten. (BIC: BPOTBEB1)

Waar kan ik mijn goederen afzetten?

We appreciëren de bereidheid van de mensen om in actie te schieten en talrijke initiatieven te nemen. We krijgen veel vragen over waar en hoe er goederen kunnen gedoneerd worden. We zijn nog in de acute fase: de lokale overheden brengen de schade in kaart. Dat vraagt nog even tijd. We vragen jullie geduld en vragen om geen goederen binnen te brengen. Als we de schade en noden kennen, zullen we gericht helpen en op dat moment ook communiceren.

Ik heb mij ingeschreven als vrijwilliger maar er is geen "vacature" voor mij.

Bedankt om je in te schrijven als crisisvrijwilliger. Wij zijn momenteel alle taken in kaart aan het brengen zodat we de vrijwilligers zinvol kunnen inzetten. We komen dus zeker terug op jouw registratie. Alvast bedankt!

Ik heb mij ingeschreven/wil mij inschrijven maar heb niet het juiste diploma.

Bedankt om je mee in te zetten als crisisvrijwilliger. Iedereen wordt aanvaard als crisisvrijwilliger, losstaand van diploma of opleiding, maar we zijn momenteel nog alle taken in kaart aan het brengen zodat we heel gericht kunnen werken en de taken kunnen verdelen.

Wat is de minimumleeftijd voor een crisisvrijwilliger?

Iedereen die ouder dan 16 jaar is kan zich kandidaat stellen als (crisis)vrijwilliger.

Waar zullen de verzamelde middelen voor gebruikt worden?

De meeste getroffen gebieden zitten nu nog in de eerste, acute noodfase: er wordt nog naar slachtoffers gezocht, wegeninfrastructuur wordt hersteld, huizen gestabiliseerd, watertoevoer hersteld. Steden en gemeenten brengen de noden in kaart en de middelen die we verzamelen zullen hiervoor in een volgende fase gericht worden ingezet. Communicatie hierover volgt de komende dagen.

Efficiënte hulpverlening: wat houdt dat in?

Efficiënte hulpverlening heeft 4 pijlers: 

 1. Financiële middelen: er is al € 30 miljoen aan giften ingezameld. Bedankt!
 2. Helpende handen: we tellen ondertussen meer dan 10.000 aanmeldingen op het crisisvrijwilligerplatform. Bedankt!
 3. Goede werkafspraken met de overheid en alle betrokken partners voor op het terrein: hierover wordt overlegd binnen het Nationaal Crisiscentrum.
 4. Weten wat de noden zijn om er dan efficiënt op in te spelen: dit zal duidelijker worden na de acute noodfase, waarin we ons momenteel nog bevinden.

Wat doet Rode Kruis-Vlaanderen met het ingezamelde geld?

We begrijpen dat transparantie cruciaal is.  Dat is niet alleen voor deze ramp, maar dat is trouwens voor heel onze werking.

Met betrekking tot de ramp gaan de fondsen integraal naar de slachtoffers van de ramp. We zullen over de inkomsten op de nationale rekening 2525 én de uitgaven ook helder communiceren.  Vorige week hebben we zo al laten weten dat er € 30 miljoen ingezameld werd en dat Rode Kruis-Vlaanderen al €1,5 miljoen ingezet heeft voor de aankoop van noodmateriaal voor de slachtoffers: bedden, dekens, hygiënekits, tenten voor noodopvang, maaltijden en drank enz.

We zullen hierover blijven communiceren omdat inderdaad iedereen recht heeft om te weten wat er met deze gelden zal gebeuren. Komende weken zullen we een volgende update geven over het ingezamelde bedrag én over de uitgaven. Ondertussen gaat onze focus vooral naar het geven van hulp.

Wordt er voor de crisisvrijwilligers een overnachting geregeld?

Nee, een overnachting is niet nodig. De crisishulpverlening is van dag tot dag, je zal dus niet op de locatie blijven slapen.

Wanneer krijg ik mijn fiscaal attest en moet ik daar zelf iets voor doen?

Je krijgt je fiscale attest in maart 2022. Normaal gezien verloopt dat automatisch, maar als je betaald hebt vanuit een gezamelijke rekening, geef je best hier extra info door: Mis je fiscaal attest niet! | Rode Kruis

Hoe kan ik helpen?

Je kan via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan je je gift storten. (BIC: BPOTBEB1) Voor een giftbedrag vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Hiermee is het giftbedrag voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast kan je je ook opgeven als crisisvrijwilliger via dit formulier. Wij houden je op de hoogte.

Wil je als bedrijf een bijdrage leveren, contacteer dan relatiebeheer@rode-kruis.be.

Wat gebeurt er met het geld? 

Aan onmiddellijke noodhulp werd er 1.5 miljoen euro gespendeerd: tenten, bedden, warme maaltijden, hygiëne kits, gereedschap, zaklampen... Het geld wordt aangewend voor de slachtoffers. De lokale overheden zullen helpen bij het toewijzen van die budgetten en aangeven welke noden er zijn. Zij hebben een beter zicht op de situatie en nood van hun inwoners.

Waarom werden er spullen en voedsel weggegooid?

We hebben de kritiek gelezen over het weggooien of het in beslag nemen van voedsel en spullen. Rode Kruis-Vlaanderen was hier niet bij betrokken, dus kunnen we hier geen reactie op geven.

Wat gaan jullie komende weken/maanden nog doen om te helpen?

We hebben al heel wat materiaal aangekocht en verdeeld onder de slachtoffers. De lokale overheden zullen ons nu helpen bij het toewijzen van die budgetten en aangeven welke noden er zijn. Zij hebben een beter zicht op de situatie en nood van hun inwoners. Het geld gaat naar de slachtoffers. We engageren ons ook om volledige transparantie te bieden over het ingezamelde bedrag.
 

Rekenen jullie 5,5 euro aan voor een maaltijd?

Nee, dit is een misverstand. Naar aanleiding van een bericht met foto dat circuleert op social media, waarin in de begeleidende tekst beweerd wordt dat het Rode Kruis 5,5 euro zou vragen voor een warme maaltijd, willen wij graag zeer duidelijk stellen dat zowel Rode Kruis-Vlaanderen als Croix-Rouge de Belgique niets met dit initiatief te maken hebben. De maaltijden die wij voorzien, zijn volledig gratis en worden bedeeld via foodtrucks.
 

Waarom helpen jullie het koppel in Pepinster (waarvan de vrouw 1 been heeft) niet dat buiten kampeert?

De Rode Kruismedewerkers zijn tot tweemaal toe langs geweest bij deze personen. Er werd steeds gevraagd hoe we hen konden helpen. Tot tweemaal toe werd ons hulpaanbod geweigerd. Als Rode Kruis bieden we hulp aan maar kunnen we niemand verplichten hierop in te gaan. We proberen iedereen te helpen. Dat is waar het Rode Kruis voor staat, dat is wat we doen. Ook in moeilijke omstandigheden.
 
 

Waarom werd er in Pepinster politie ingezet en werd de zaal ontruimd?

Iedere dag zijn er honderden vrijwilligers van het Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique actief op het terrein. De coördinatie ligt bij onze franstalige tegenhanger Croix-Rouge de Belgique. Rode Kruis-Vlaanderen ondersteunt hen zoveel mogelijk.We hebben dit voorval besproken met onze collega's en er was sprake van een miscommunicatie. De gemeente Pepinster had aan Croix-Rouge de Belgique gevraagd om dit onthaalpunt over te nemen, maar had dit niet voldoende gecommuniceerd naar de medewekers. We betreuren dit voorval. Hieruit moeten we lessen trekken.  Croix-Rouge de Belgique en Rode Kruis-Vlaanderen zijn net zoals iedereen overrompeld door deze ramp.  Maar naast de negatieve voorbeelden die de media halen, zijn er vele voorbeelden van waar het wel goed loopt. Onze vrijwilligers geven iedere dag het beste van zichzelf, heel wat medewerkers van Rode Kruis-Vlaanderen zijn terug gekomen uit vakantie om te helpen. En dat zullen we blijven doen, niet alleen de volgende dagen, ook de volgende weken.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.