Nieuwe versie 'Overzicht testen' en aanvraagpaden HILA

07/01/22

Op 6-jan-2022 werd de nieuwe versie van het document 'Overzicht testen' opgeladen op onze website. Hierin is het overzicht van onze testen, TAT, analysemethoden en prestatiecodes terug te vinden. Een nieuw tabblad 'Aanvraagpaden HILA' werd toegevoegd, waarin de verschillende aanvraagpaden opgelijst staan in de volgorde van voorkomen in de documenten ‘Aanvraagpaden Orgaantransplantatie’, ‘Aanvraagpaden Hematopoietische stamceltransplantatie’ en ‘Overige aanvraagpaden HILA’. Er werden linken toegevoegd naar de desbetreffende plaats in de documenten.

In de nieuwe versie van de aanvraagpaden werd de TAT toegevoegd per aanvraagpad. Deze aanvraagpaden zijn een toelichting bij het aanvraagformulier klinische biologie HILA.