Conflict te Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden

De vijandelijkheden die op 7 oktober zijn gestart, hebben aanzienlijke verwoestingen veroorzaakt, duizenden levens geëist en een ongekende humanitaire crisis ontketend die voortdurend verslechtert.


De partner van Rode Kruis-Vlaanderen ter plaatse, het Internationale Rode Kruis Comité (ICRC), vervult een essentiële rol als neutrale bemiddelaar en hoeder van het internationaal humanitair recht in het conflictgebied tegenover alle partijen. Ze bieden hulp aan beide zijden van het conflict, ondersteunen ziekenhuizen in Gaza door broodnodige medische voorraden te leveren en hebben een 24-uurs chirurgisch team ingezet om levens te redden van ernstig gewonde patiënten. Daarnaast hebben ze meerdere tonnen humanitaire hulp gemobiliseerd om het immense menselijke lijden te verlichten.

Naarmate het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking toeneemt, dringt Rode Kruis-Vlaanderen er bij alle betrokken partijen op aan om het internationaal humanitair recht te eerbiedigen: burgers moeten worden beschermd, en humanitaire hulpverleners moeten in staat zijn om getroffen mensen veilig bij te staan.

Steun onze hulpverlening

Rode Kruisbeweging in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden

In Israël: Magen David Adom, ook bekend als het Israëlische Rode Kruis, is van essentieel belang voor het Israëlische gezondheidssysteem. Het ondersteunt transfers tussen ziekenhuizen en zet hierbij 1.500 ambulances in. MDA heeft een omvangrijk netwerk van vrijwilligers gemobiliseerd die nauw samenwerken met het medisch personeel om noodhulp te verlenen en fungeert tevens als de belangrijkste leverancier van bloedproducten in het land.

In de Bezette Palestijnse Gebieden: De Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) blijft de voornaamste verstrekker van medische noodhulp in het bezette Palestijns gebied, met een vloot van ambulances en gezondheidswerkers die 24 uur per dag werken onder moeilijke omstandigheden. PRCS heeft twee ziekenhuizen, namelijk Al-Quds in Gaza City en Al Amal in Khan Younis, die intensieve zorg verlenen en beschikken over drie operatiekamers.

De getroffenen door het conflict te Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden zullen niet alleen de komende weken, maar ook de komende maanden alle hulp kunnen gebruiken. Vlamingen die de getroffenen willen steunen, kunnen hun steentje bijdragen via deze site of het Rode Kruis-Vlaanderen rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'Conflict Midden-Oosten'.

Updates

Woensdag 15 mei - Rode Kruis opent veldhospitaal met 60 bedden in Rafah

Het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC) en elf Nationale Rode Kruisverenigingen hebben de krachten gebundeld om een veldhospitaal te openen in Rafah (Gaza). Dit initiatief moet de Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) helpen de enorme medische noden te lenigen die voortvloeien uit het aanhoudende conflict. Op volle capaciteit zal het veldhospitaal dagelijks 200 personen kunnen behandelen.

Het initiatief is bedoeld om de Palestijnse Rode Halve Maan te ondersteunen bij het verstrekken van medische zorgen. Sinds het begin van de vijandelijkheden blijven PRCS-medewerkers en vrijwilligers noodhulp verlenen aan de mensen in Gaza en dit te midden van een onaanvaardbaar hoog aantal slachtoffers. Zeventien PRCS medewerkers zijn al overleden tijdens het uitvoeren van hun taken, en cruciale infrastructuur werd beschadigd, waaronder 2 ziekenhuizen, meerdere medische hulpposten en 25 ambulances. Ondanks deze uiterst moeilijke omstandigheden blijft de PRCS uitzonderlijk werk verrichten om te voorzien in de medische behoeften van de mensen in Gaza.

Het veldhospitaal met 60 bedden zal faciliteiten voor noodoperaties, zorg voor zwangere vrouwen, moeders en pasgeborenen, pediatrische en poliklinische zorg bieden. Het hospitaal biedt bovendien capaciteit om spoedeisende hulp te verlenen aan een groot aantal gewonden.

Welkom Sanad

Dit jongetje is de eerste baby die ter wereld kwam in het hospitaal. Zijn mama vond tijdens haar zwangerschap nergens zorg en was blij dat ze wel geholpen kon worden bij de bevalling.

"Sanad betekent 'steun'. We hopen dat hij onze steun zal zijn." aldus mama Reem Abo Mousa.

Helaas zijn de problemen van deze, en duizenden andere families nog niet gedaan. De gezondheidsnoden in Gaza nemen nog steeds met de dag toe. Daarom herhaalt het de Rode Kruisbeweging haar oproep om medische faciliteiten te beschermen, zoals bepaald onder het Internationaal Humanitair Recht. Geen enkele patiënt mag worden gedood terwijl hij in een ziekenhuisbed ligt. Geen enkele arts, verpleegkundige of andere medische professional mag sterven terwijl hij levens probeert te redden. 

Rode Kruis-Vlaanderen roept alle partijen in het conflict op om het Internationaal Humanitair Recht te respecteren. Burgers, hulpverleners en civiele infrastructuur mogen nooit het voorwerp van een aanval uitmaken.

Lees hier het hele nieuwsbericht

Woensdag 8 april 2024 - Rafah

Rode Kruis-Vlaanderen maakt zich grote zorgen over de precaire humanitaire situatie in de Gazastrook. De nieuwe militaire operatie te Rafah vergroot het menselijk leed en blokkeert de toegang van levensnoodzakelijke humanitaire hulp.

Deze blokkade ondermijnt de humanitaire inspanningen die grotendeels worden gecoördineerd vanuit Rafah en levensnoodzakelijk zijn. We kijken met een bang hart naar de meer dan een miljoen mensen die momenteel in Rafah verblijven en die hoopten daar een veilige plaats te hebben gevonden. De oproep tot evacuatie van burgers, die na zeven maanden van geweld en een tekort aan voedsel en water al uitgeput zijn, is onmenselijk, zeker voor ouderen, zieken, gewonden, mensen met een handicap en zwangere vrouwen. Bovendien werden mensen reeds verschillende keren gedwongen tot het zich verplaatsen en was hen verteld dat Rafah een veilige plek is.

Het is de verantwoordelijkheid van alle partijen in dit conflict om ervoor te zorgen dat burgers toegang hebben tot voldoende voedsel, drinkbaar water en onderdak, waar ze zich ook bevinden. Bovendien moet het contact tussen familieleden gegarandeerd blijven.

Om levens te redden en het lijden te verlichten, herhalen we onze oproep tot:

  1. Bescherming van burgers, humanitaire hulpverleners en civiele infrastructuur, in het bijzonder medische faciliteiten.
  2. Veilige en ongehinderde toegang van humanitaire hulp tot de hele Gazastrook, inclusief het noorden.
  3. Onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars.

Menselijkheid moet ten alle tijde op de eerste plaats komen en alle mogelijke stappen moeten worden genomen om burgers te beschermen.

#NotATarget

Zondag 7 april 2024 - 6 maanden conflict

Zes maanden na de start van het conflict in het Midden-Oosten pleit Rode Kruis-Vlaanderen nog steeds voor het respecteren en naleven van het Internationaal Humanitair Recht om de levens van burgers en humanitair personeel te beschermen, voor een vlottere en veiliger doorgang van meer humanitaire hulp naar de getroffen gebieden en om alle gijzelaars onvoorwaardelijk vrij te laten. 

Zo helpt Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis- Vlaanderen heeft tot nu toe meer dan € 240.000 ingezameld om de hulpverlening ter plaatse te ondersteunen. Die financiële steun gaat naar het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), die actief zijn langs beide kanten van het conflict en vanaf dag 1 aan alle partijen steun bieden.

Concreet heeft het ICRC als neutrale tussenpersoon gefungeerd bij de overdracht van de 109 Israëlische gijzelaars en meer dan 150 Palestijnse gevangenen. Daarenboven stellen ze 2 chirurgische teams te werk in het European Gaza Hospital in Khan Younis die reeds 1.625 ingrepen uitvoerden sinds november vorig jaar. Tevens zorgen ze voor medische noodhulpgoederen, het verlenen van onderdak aan intern ontheemden, het voorzien in de basisbehoeften van de getroffen bevolking en het uitvoeren van herstellingen aan de watersystemen en het elektriciteitsnet. Dankzij het ICRC werden ook 1.392 familiecontacten hersteld.

Ondertussen helpen andere nationale Rode Kruis verenigingen en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) waar mogelijk. Hierbij is de Palestijnse Rode Halve maan zonder twijfel de belangrijkste actor. Sinds het begin van het conflict bieden zij eerste hulp en medische noodhulp, helpen ze intern ontheemden, verzorgen ze de distributie van noodhulpgoederen en voorzien ze psychosociale hulp in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Daarnaast hebben ze 14 tentenkampen opgezet die onderdak bieden aan 5.100 gezinnen in Gaza. In totaal hebben ze al meer dan 274.000 mensen bereikt.

Zondag 7 januari 2024 - 3 maanden conflict

Drie maanden geleden, op 7 oktober 2023, escaleerde het conflict in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden. Op dit moment blijven de humanitaire behoeften enorm, vooral in Gaza, waar de toegang tot hulp nog steeds zeer beperkt is. Het menselijk leed is aanzienlijk, met het verlies van burgers, vernietiging van huizen en infrastructuur, gevangenhouding van gijzelaars en angst bij hun families. De situatie is alarmerend, met de burgerbevolking die de hoogste prijs betaalt.


Bij de aanvankelijke aanval van Hamas op Israël vielen meer dan 1.250 Israëli's en buitenlanders om het leven, en werden 240 mensen ontvoerd. Dagelijks worden nog steeds raketten afgevuurd op Israëlische steden en de Bezette Palestijnse Gebieden. Volgens de VN zijn er sinds 7 oktober meer dan 23.000 mensen omgekomen, waarvan 70% vrouwen en kinderen. Meer dan 62.000 mensen zijn gewond geraakt, 7.000 worden vermist of worden verondersteld onder puin begraven te liggen. In Gaza hebben bijna 2 miljoen mensen hun huizen moeten verlaten en hebben beperkte toegang tot basisvoorzieningen.

Wij roepen op tot respect voor Internationaal Humanitair Recht (IHR), met focus op de bescherming van de burgerbevolking en hulpverleners, toegang voor humanitaire hulp en vrijlating van gijzelaars.

De Rode Kruisbeweging doet al het mogelijke om de getroffen bevolking te helpen met o.a. medische noodhulp, vervoer van slachtoffers en de oprichting van tentenkampen, ondanks de moeilijke toegang en gevaar voor eigen leven. Echter, de uitdagingen blijven groot:

  • Aanvallen op gebouwen, inclusief het hoofdkantoor en ziekenhuis van de Palestijnse Rode Halve Maan, die tevens schuilplaatsen zijn voor burgers.
  • Een erg beperkte toegang van humanitaire hulp via de Rafah-grens.

Ondanks inzamelingsacties hebben we nog niet genoeg fondsen om alle benodigde hulp te bieden. Blijf ons steunen! Elke bijdrage telt en maakt een verschil voor de slachtoffers.

Dinsdag 12 december 2023 - Repatriëring van 140 Belgen en rechthebbenden uit Gaza

Zo'n 140 Belgen en rechthebbenden uit Gaza zijn gisterenavond veilig geland op de luchthaven van Melsbroek. Ze werden met bussen naar het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek gebracht voor een medische check-up.

Sinds november hebben zo’n 325 Belgen en rechthebbenden Gaza kunnen verlaten.

Hartelijk bedankt aan onze vrijwilligers en collega’s van Rode Kruis-Vlaanderen die hierbij hebben geholpen! Ze zijn ingezet bij o.a. psychosociale opvang, registratie en vervoer. Een mooie samenwerking tussen hulpdienst en dienst sociale interventie!

Donderdag 7 december 2023 - IFRC roept op tot actie in statement

Tijdens de de follow-up van de Internationale Humanitaire Conferentie voor de burgerbevolking van Gaza, die op 6 december plaatsvond, roept de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) op tot actie in haar statement:

Een maand na de laatste bijeenkomst in Parijs staan we voor een collectief moreel falen om politieke en vreedzame oplossingen te smeden om dit conflict te beëindigen, alle gijzelaars vrij te laten en burgers en civiele infrastructuren te beschermen.

Het menselijk lijden in Gaza is een zwarte pagina in de menselijke geschiedenis.

Geen enkele hoeveelheid humanitaire hulp of financiering alleen zal de vernietiging van Gaza en zijn bevolking kunnen stoppen, zonder dat er bescherming en een politieke oplossing is."

Het IFRC roept op om deze dringende vragen om te zetten in krachtige acties:

  • De-escalatie - Geef prioriteit aan concrete oplossingen om het bloedvergieten te stoppen en duurzame vrede te realiseren. Dit zal het mogelijk maken om de hulpinspanningen op te schalen zodat ziekenhuizen, ambulances, watervoorziening en afvalverwerking kunnen functioneren.
  • Bescherming - Verzeker neutrale, onafhankelijke humanitaire actie, met volledige naleving van het internationaal humanitair recht. Bescherm burgers en gezondheidswerkers.
  • Toegang - Verleen onbelemmerde en veilige toegang tot alle delen van Gaza.

Lees het volledige statement hier

Vrijdag 24 november 2023 - ICRC begint met het faciliteren van vrijlatingen

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is begonnen met het faciliteren van de vrijlating en overdracht van gegijzelden in Gaza en Palestijnse gedetineerden naar de Westelijke Jordaanoever. Deze operatie zal meerdere dagen duren. Daarnaast wordt ook levensreddende hulp Gaza binnengebracht.

Dinsdag 21 november 2023 - ICRC zet zich als neutrale organisatie actief in voor gijzelaars in Gaza

Het Internationale Rode Kruiscomité zet zich als neutrale organisatie actief in voor alle gijzelaars in Gaza. Ze roept op tot onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars, tot veilige toegang om hen de nodige hulp te verlenen, om het mogelijk te maken dat ze contact met hun familie kunnen maken en staat klaar om vrijlatingsacties te faciliteren.


Lees het persbericht van ICRC hier.

Dinsdag 14 november 2023 - Collega Marijke Peys in 'De Ochtend'

Collega Marijke Peys aan het woord in 'De Ochtend' op Radio 1.

"Alle hulpgoederen zijn momenteel qua stock op een kritiek, laag punt. Brandstof, drinkwater en medische goederen. Hierdoor kan het ziekenhuis waar onze collega's  werken, het Al -Quds, niet langer operationeel. De brandstof is immers nodig voor de ambulances maar ook voor de levensnoodzakelijke, levensreddende apparatuur: couveuses en beademingstoestellen werken niet langer als er geen brandstof is om elektriciteit op te wekken."

Beluister het fragment hier

Zondag 12 november 2023 - Al-Quds ziekenhuis niet langer operationeel

Het Al Quds ziekenhuis, uitgebaat door de Palestijnse Rode Halve Maan is niet langer operationeel. Een gebrek aan stroom zorgt dat levensreddende zorg niet langer kan worden geboden. Dit heeft catastrofale gevolgen voor de bevolking van Gaza.

Dinsdag 7 november 2023 - 1 maand conflict

Momenteel zijn 1,5 miljoen mensen met geweld uit hun huizen verdreven. De toegang tot schoon drinkwater is ernstig beperkt en de voedselvoorraden in Gaza raken uitgeput. Hierdoor hebben gezinnen moeite om zichzelf te voeden. Daarnaast zijn er geen veilige schuilplaatsen beschikbaar - zelfs vluchtelingencentra hebben gewaarschuwd dat hun faciliteiten niet gespaard blijven van vijandelijkheden.

 
In Israël zijn tijdens de eerste aanvallen een maand geleden 1.400 mensen omgekomen, terwijl meer dan 240 mensen nog steeds gevangen zitten nadat ze werden gegijzeld en naar Gaza werden overgebracht. Sinds 7 oktober zijn duizenden raketten, projectielen en mortieren op Israël afgevuurd, en deze aanvallen gaan tot op de dag van vandaag door.

De partner van Rode Kruis-Vlaanderen, het Internationale Rode Kruis Comité, heeft 60 ton humanitaire hulp gemobiliseerd, bestaande uit medische benodigdheden en materiaal om 50.000 liter water te zuiveren. Sinds het begin van de escalatie van het conflict ondersteunen ze ziekenhuizen in Gaza, onlangs hebben ze een chirurgisch team en andere experts gestuurd om de hulpoperaties ter plaatse te versterken. Bovendien hebben ze medische kits meegebracht om 1.000 tot 5.000 mensen met verschillende gradaties van verwondingen te behandelen.


Het Israëlische Magen David Adom (MDA) heeft tot nu toe 10.000 hulpverleners gemobiliseerd en de afgelopen maand meer dan 3.000 patiënten behandeld. Als voornaamste leverancier van bloedproducten in het land hebben ze reeds meer dan 47.000 eenheden bloed ingezameld en beschikbaar gesteld.

 

De Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) heeft 1.876 patiënten behandeld in de twee ziekenhuizen die ze in Gaza beheert. Via hun ambulancedienst hebben ze zorg verleend aan 10.726 mensen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Duizenden mensen zoeken onderdak in hun ziekenhuizen en kantoren en PRCS is er tot nu toe in geslaagd om essentiële hulpgoederen te verstrekken aan meer dan 60.000 mensen.

 

Zaterdag 4 november 2023 - Repatriëring van 20 Belgen

De afgelopen weken waren de grensovergangen van Gaza hermetisch afgesloten. Woensdag 1 november kwam er een akkoord tussen Egypte, Israël en Hamas. Hierdoor konden de eerste mensen met een buitenlands paspoort de Gazastrook verlaten via de Rafah-grensovergang met Egypte.

Zaterdagavond vlogen de eerste twintig Belgen samen met geëvacueerde Nederlanders vanuit Egypte naar Eindhoven. Van daaruit werden ze met een bus overgebracht naar het militaire ziekenhuis in Neder-over-Heembeek, waar ze werden opgevangen werden door vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen. Ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja
Lahbib (MR) was aanwezig.

Walter Wybauw coördineerde de repatriëring van de Belgen en bracht samen met zijn collega's de psychosociale, medische, materiële en financiële behoeften in kaart: “Het is duidelijk dat er een grote nood is aan psychologische begeleiding. Je hoort het ene horrorverhaal na het andere. Wat mij ook opviel, is de gehoorschade die mensen hebben opgelopen door explosies.”

Lees hier zijn getuigenis

Vrijdag 3 november 2023 - Aanval ambulance Palestijnse Rode Halve Maan

Een ambulance van de Palestijnse Rode Halve Maan werd geraakt voor het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Hoewel er bij dit incident niemand is omgekomen, hebben de afgelopen maand verschillende ambulance- en spoeddienstmedewerkers het leven verloren in Israël en Gaza.

Donderdag 2 november 2023 - Verdere medische zorg toegestaan in Egypte

Mohammad Abu Musabah, Directeur van de Medische Nooddiensten in de Gazastrook, bevestigde dat slachtoffers toestemming hebben gekregen om Gaza te verlaten voor verdere behandeling in Egypte. De Palestijnse Rode Halve Maan werkt actief aan de overdracht, met name via de Rafah-grens.

Ze hopen oprecht dat ook de overige gewonden snel toestemming zullen krijgen om medische zorg te zoeken, gezien de verslechterende gezondheidstoestand in hun ziekenhuizen.

Maandag 30 oktober 2023 - Evacuatiebevel Al-Quds ziekenhuis onmogelijk

Op zondag 29 oktober kreeg de Palestijnse Rode Halve Maan het bevel om het Al-Quds ziekenhuis onmiddellijk te evacueren. Het ziekenhuis bevindt zich in Tal Al Hawa, een wijk in Gaza-stad (Noord-Gaza). Daar worden momenteel nog honderden patiënten behandeld en schuilen ongeveer 12 000 burgers voor de bombardementen. Een evacuatie van het ziekenhuis is onhaalbaar omwille van de zware medische noden van patiënten.

Op 14 oktober plaatste de Palestijnse Rode Halve Maan al een statement over de onhaalbaarheid van de evacuatie van het Al-Quds ziekenhuis. In totaal liggen er zeker 400 mensen in het ziekenhuis die medische hulp nodig hebben. Het gaat onder andere om patiënten op de intensieve zorgen die aan de beademing liggen en baby’s in couveuses.

Sinds zondag vinden er verschillende bombardementen plaats in de onmiddellijke omgeving van het ziekenhuis. De bombardementen, in combinatie met de tekorten aan brandstof en medicijnen, maken het extreem moeilijk voor medische diensten om de juiste zorg te verlenen. Echter wordt de vrije doorvoer van ziekenhuisbenodigdheden verplicht onder het internationaal humanitair recht. Ook andere ziekenhuizen in Gaza kennen deze problemen.

Het Rode Kruis roept op om het internationaal humanitair recht na te leven en burgers zowel in Israël als de Bezette Palestijnse Gebieden te beschermen. Rode Kruis-Vlaanderen steunt de oproep van de Palestijnse Rode Halve Maan om bescherming te garanderen voor het Al-Quds ziekenhuis en bij uitbreiding alle andere ziekenhuizen, alsook om bijkomende inspanningen te leveren om de nodige humanitaire hulp tot bij de inwoners van de Gazastrook te krijgen.

Vrijdag 27 oktober 2023 - Aankomst experten en goederen

Tien experten van het Internationale Rode Kruis Comité, waaronder een chirurgisch team, zijn samen met zes vrachtwagens met essentieel medisch materiaal en waterbehandelingsmaterialen aangekomen in Gaza.

Deze humanitaire hulp is een kleine opluchting op dit moment, maar het is niet genoeg. Ons chirurgisch team en onze medische voorraden zullen helpen om de extreme druk op gezondheidspersoneel in Gaza te verlichten, maar veilige, duurzame humanitaire toegang is dringend nodig. Deze humanitaire ramp wordt met het uur erger.

Woensdag 25 oktober 2023 - Oproep om de slachtoffers te blijven steunen

Rode Kruis-Vlaanderen zamelde tot dusver nog maar 9.000 euro in voor humanitaire hulp na de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Dit terwijl de noden van de slachtoffers ter plaatse enorm zijn. Meer nog: de organisatie spreekt over één van de grootste humanitaire crisissen uit de recente geschiedenis.

“De financiële steun die we ontvangen om de slachtoffers ter plaatse te kunnen helpen, staat in schril contrast met de grote noden ter plaatse”, aldus Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking van Rode Kruis-Vlaanderen. “We begrijpen dat er de voorbije 2 jaren al veel humanitaire crisissen zijn geweest en dat de mensen daarvoor al veel steun hebben geboden. Maar de slachtoffers in het Midden-Oosten hebben onze hulp nu meer dan ooit nodig.”

Lees hier het hele nieuwsbericht

Zaterdag 21 oktober 2023 - Lichtpuntjes

Sinds 9 oktober werd de Gazastrook volledig afgesloten van goederen, verkeer, brandstof, voedsel, water en elektriciteit. Op woensdag 11 oktober werd ook de enige elektriciteitscentrale in de Gazastrook buiten werking gesteld. Zonder stroom kunnen ziekenhuizen niet actief blijven, met risico's voor vele patiënten waaronder pasgeborenen in couveuses en oudere patiënten die afhankelijk zijn van zuurstof.

Hulpgoederenkonvooi bereikt Gaza

Op zaterdag 21/10 kwam het verlossende bericht dat een eerste hulpkonvooi van 20 vrachtwagens van de Egyptische Rode Halve Maan de grens naar Gaza mocht oversteken om hulpgoederen te leveren aan de Palestijnse Rode Halve Maan, die ze verder onder de bevolking zal verdelen. De humanitaire noden zijn echter enorm en de geleverde goederen zijn op dit moment nauwelijks voldoende. Een tweede en derde konvooi staken ondertussen ook de grens over, en hopelijk kan nog meer hulp de komende dagen en weken Gaza binnengebracht worden.


Ook onze partner, het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), voorziet de ziekenhuizen van de hoognodige apparatuur en ondersteunt de watersector met brandstof, logistieke capaciteit en energieoplossingen voor waterzuiveringsinstallaties, waardoor mogelijk 250.000 mensen toegang hebben tot drinkwater.

  

Gijzelaars vrijgelaten

Op 20 oktober kregen we het hoopvolle nieuws dat twee gijzelaars die vastgehouden werden in Gaza, vrijgelaten zijn. Het Internationale Rode Kruiscomité hielp bij deze vrijlating door de gijzelaars van Gaza naar Israël te transporteren, waarbij de concrete impact van onze rol als neutrale speler tussen de strijdende partijen wordt onderstreept. Meer van dit soort humanitaire acties zijn dringend nodig zodat nog meer families herenigd kunnen worden. Veel mensen wachten nog steeds wanhopig op nieuws over hun dierbaren. De Rode Kruisgemeenschap blijft oproepen tot de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars en dat beide partijen het internationaal humanitair recht naleven.   

 

Vrijdag 13 oktober 2023 - Podcast over het Internationaal Humanitair Recht

Israël waarschuwde de burgers in het noorden van de Gazastrook dat ze binnen de 24 uur weg moesten zijn. Wat zegt het Internationaal Humanitair Recht hierover? Collega Marijke Peys legt het uit in de podcast 'Het Kwartier' van VRT NWS (vanaf 3m10).

Luister hier

Woensdag 11 oktober 2023 - #NotATarget

Vijf hulpverleners van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanvereniging zijn omgekomen in Israël en de Gazastrook.

Hulpverleners mogen nooit een doelwit zijn.

Dinsdag 10 oktober 2023 - Rode Kruis-Vlaanderen schenkt per direct 100.000 euro uit het noodhulpfonds

Rode Kruis-Vlaanderen schenkt per direct 100.000 euro uit het noodhulpfonds voor humanitaire ondersteuning bij het geweld in Israël en de Bezette Gebieden. Het geld wordt ingezet om de meest kwetsbaren bij te staan door onder andere de ziekenhuizen ter plaatse te ondersteunen. Vlamingen die ook financieel een steentje willen bijdragen, kunnen dit doen via het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding “conflict Midden-Oosten", of simpelweg online via deze website.


De situatie in Israël en de Bezette Gebieden is zorgwekkend, met intussen al meer dan 1.200 doden en duizenden gewonden tot gevolg. Essentiële infrastructuren zoals water- en energievoorzieningen staan onder druk. Voedsel en medicijnen zijn schaars. Bovendien zijn veel wegen beschadigd of onbereikbaar, wat de toegang voor ambulances bemoeilijkt. Daarom maakt Rode Kruis-Vlaanderen meteen 100.000 euro vrij uit het noodhulpfonds

“Het geld wordt ingezet via het Internationale Rode Kruis, dat ter plaatse actief is in alle regio’s. Zij focussen er nu op de meest urgente noden van de meest kwetsbare slachtoffers. Dat gaat in eerste instantie vooral over medische hulp. Ze voorzien er bijvoorbeeld bedden en brancards – en bieden algemene ondersteuning aan de ziekenhuizen. De nood aan die humanitaire hulp zal bovendien enkel stijgen de komende dagen, weken en maanden. Veel signalen wijzen er immers op dat het conflict nog verder zal escaleren.” Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking van Rode Kruis-Vlaanderen

Photo credit Ahmad gharabli - AFP

Maandag 9 oktober 2023 - Zeven vragen over neutraal blijven tijdens een oorlog

Is het je ook al opgevallen: je ziet beelden op tv van vreselijk geweld tijdens een oorlog, en dan hoor je dat de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging op bezoek gaat bij de leiders van de strijdende partijen. Waarom blijven jullie met iedereen praten? En waarom roepen jullie nooit partijen terecht? Op deze (en vijf andere) begrijpelijke vragen, geven we begrijpelijke antwoorden.

hier lees je een antwoord op 7 veelgestelde vragen