Conflict te Israël en de Palestijnse Bezette Gebieden

De vijandelijkheden die op 7 oktober zijn gestart, hebben aanzienlijke verwoestingen veroorzaakt, duizenden levens geëist en een ongekende humanitaire crisis ontketend die voortdurend verslechtert.


De partner van Rode Kruis-Vlaanderen ter plaatse, het Internationale Rode Kruis Comité (ICRC), vervult een essentiële rol als neutrale bemiddelaar en hoeder van het internationaal humanitair recht in het conflictgebied tegenover alle partijen. Ze bieden hulp aan beide zijden van het conflict, ondersteunen ziekenhuizen in Gaza door broodnodige medische voorraden te leveren en hebben een 24-uurs chirurgisch team ingezet om levens te redden van ernstig gewonde patiënten. Daarnaast hebben ze meerdere tonnen humanitaire hulp gemobiliseerd om het immense menselijke lijden te verlichten.

Naarmate het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking toeneemt, dringt Rode Kruis-Vlaanderen er bij alle betrokken partijen op aan om het internationaal humanitair recht te eerbiedigen: burgers moeten worden beschermd, en humanitaire hulpverleners moeten in staat zijn om getroffen mensen veilig bij te staan.

Steun onze hulpverlening

Rode Kruisbeweging in Israël en de Palestijnse Bezette gebieden

In Israël: Magen David Adom, ook bekend als het Israëlische Rode Kruis, is van essentieel belang voor het Israëlische gezondheidssysteem. Het ondersteunt transfers tussen ziekenhuizen en zet hierbij 1.500 ambulances in. MDA heeft een omvangrijk netwerk van vrijwilligers gemobiliseerd die nauw samenwerken met het medisch personeel om noodhulp te verlenen en fungeert tevens als de belangrijkste leverancier van bloedproducten in het land.

In de Palestijnse Bezette Gebieden: De Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) blijft de voornaamste verstrekker van medische noodhulp in het Palestijns bezette gebied, met een vloot van ambulances en gezondheidswerkers die 24 uur per dag werken onder moeilijke omstandigheden. PRCS heeft twee ziekenhuizen, namelijk Al-Quds in Gaza City en Al Amal in Khan Younis, die intensieve zorg verlenen en beschikken over drie operatiekamers.

De getroffenen door het conflict te Israël en de Palestijnse Bezette Gebieden zullen niet alleen de komende weken, maar ook de komende maanden alle hulp kunnen gebruiken. Vlamingen die de getroffenen willen steunen, kunnen hun steentje bijdragen via deze site of het Rode Kruis-Vlaanderen rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding 'Conflict Midden-Oosten'.

Updates

Vrijdag 24 november - ICRC begint met het faciliteren van vrijlatingen

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is begonnen met het faciliteren van de vrijlating en overdracht van gegijzelden in Gaza en Palestijnse gedetineerden naar de Westelijke Jordaanoever. Deze operatie zal meerdere dagen duren. Daarnaast wordt ook levensreddende hulp Gaza binnengebracht.

Dinsdag 21 november - ICRC zet zich als neutrale organisatie actief in voor gijzelaars in Gaza

Het Internationale Rode Kruiscomité zet zich als neutrale organisatie actief in voor alle gijzelaars in Gaza. Ze roept op tot onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars, tot veilige toegang om hen de nodige hulp te verlenen, om het mogelijk te maken dat ze contact met hun familie kunnen maken en staat klaar om vrijlatingsacties te faciliteren.


Lees het persbericht van ICRC hier.

Dinsdag 14 november - Collega Marijke Peys in 'De Ochtend'

Collega Marijke Peys aan het woord in 'De Ochtend' op Radio 1.

"Alle hulpgoederen zijn momenteel qua stock op een kritiek, laag punt. Brandstof, drinkwater en medische goederen. Hierdoor kan het ziekenhuis waar onze collega's  werken, het Al -Quds, niet langer operationeel. De brandstof is immers nodig voor de ambulances maar ook voor de levensnoodzakelijke, levensreddende apparatuur: couveuses en beademingstoestellen werken niet langer als er geen brandstof is om elektriciteit op te wekken."

Beluister het fragment hier

Zondag 12 november - Al-Quds ziekenhuis niet langer operationeel

Het Al Quds ziekenhuis, uitgebaat door de Palestijnse Rode Halve Maan is niet langer operationeel. Een gebrek aan stroom zorgt dat levensreddende zorg niet langer kan worden geboden. Dit heeft catastrofale gevolgen voor de bevolking van Gaza.

Dinsdag 7 november - 1 maand conflict

Momenteel zijn 1,5 miljoen mensen met geweld uit hun huizen verdreven. De toegang tot schoon drinkwater is ernstig beperkt en de voedselvoorraden in Gaza raken uitgeput. Hierdoor hebben gezinnen moeite om zichzelf te voeden. Daarnaast zijn er geen veilige schuilplaatsen beschikbaar - zelfs vluchtelingencentra hebben gewaarschuwd dat hun faciliteiten niet gespaard blijven van vijandelijkheden.


 
In Israël zijn tijdens de eerste aanvallen een maand geleden 1.400 mensen omgekomen, terwijl meer dan 240 mensen nog steeds gevangen zitten nadat ze werden gegijzeld en naar Gaza werden overgebracht. Sinds 7 oktober zijn duizenden raketten, projectielen en mortieren op Israël afgevuurd, en deze aanvallen gaan tot op de dag van vandaag door.

De partner van Rode Kruis-Vlaanderen, het Internationale Rode Kruis Comité, heeft 60 ton humanitaire hulp gemobiliseerd, bestaande uit medische benodigdheden en materiaal om 50.000 liter water te zuiveren. Sinds het begin van de escalatie van het conflict ondersteunen ze ziekenhuizen in Gaza, onlangs hebben ze een chirurgisch team en andere experts gestuurd om de hulpoperaties ter plaatse te versterken. Bovendien hebben ze medische kits meegebracht om 1.000 tot 5.000 mensen met verschillende gradaties van verwondingen te behandelen.


Het Israëlische Magen David Adom (MDA) heeft tot nu toe 10.000 hulpverleners gemobiliseerd en de afgelopen maand meer dan 3.000 patiënten behandeld. Als voornaamste leverancier van bloedproducten in het land hebben ze reeds meer dan 47.000 eenheden bloed ingezameld en beschikbaar gesteld.

 

De Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) heeft 1.876 patiënten behandeld in de twee ziekenhuizen die ze in Gaza beheert. Via hun ambulancedienst hebben ze zorg verleend aan 10.726 mensen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever. Duizenden mensen zoeken onderdak in hun ziekenhuizen en kantoren en PRCS is er tot nu toe in geslaagd om essentiële hulpgoederen te verstrekken aan meer dan 60.000 mensen.

 

Zaterdag 4 november - Repatriëring van 20 Belgen

De afgelopen weken waren de grensovergangen van Gaza hermetisch afgesloten. Woensdag 1 november kwam er een akkoord tussen Egypte, Israël en Hamas. Hierdoor konden de eerste mensen met een buitenlands paspoort de Gazastrook verlaten via de Rafah-grensovergang met Egypte.

Zaterdagavond vlogen de eerste twintig Belgen samen met geëvacueerde Nederlanders vanuit Egypte naar Eindhoven. Van daaruit werden ze met een bus overgebracht naar het militaire ziekenhuis in Neder-over-Heembeek, waar ze werden opgevangen werden door vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen. Ook minister van Buitenlandse Zaken Hadja
Lahbib (MR) was aanwezig.

Walter Wybauw coördineerde de repatriëring van de Belgen en bracht samen met zijn collega's de psychosociale, medische, materiële en financiële behoeften in kaart: “Het is duidelijk dat er een grote nood is aan psychologische begeleiding. Je hoort het ene horrorverhaal na het andere. Wat mij ook opviel, is de gehoorschade die mensen hebben opgelopen door explosies.”

Lees hier zijn getuigenis

Vrijdag 3 november - Aanval ambulance Palestijnse Rode Halve Maan

Een ambulance van de Palestijnse Rode Halve Maan werd geraakt voor het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Hoewel er bij dit incident niemand is omgekomen, hebben de afgelopen maand verschillende ambulance- en spoeddienstmedewerkers het leven verloren in Israël en Gaza.

Donderdag 2 november - Verdere medische zorg toegestaan in Egypte

Mohammad Abu Musabah, Directeur van de Medische Nooddiensten in de Gazastrook, bevestigde dat slachtoffers toestemming hebben gekregen om Gaza te verlaten voor verdere behandeling in Egypte. De Palestijnse Rode Halve Maan werkt actief aan de overdracht, met name via de Rafah-grens.

Ze hopen oprecht dat ook de overige gewonden snel toestemming zullen krijgen om medische zorg te zoeken, gezien de verslechterende gezondheidstoestand in hun ziekenhuizen.

Maandag 30 oktober - Evacuatiebevel Al-Quds ziekenhuis onmogelijk

Op zondag 29 oktober kreeg de Palestijnse Rode Halve Maan het bevel om het Al-Quds ziekenhuis onmiddellijk te evacueren. Het ziekenhuis bevindt zich in Tal Al Hawa, een wijk in Gaza-stad (Noord-Gaza). Daar worden momenteel nog honderden patiënten behandeld en schuilen ongeveer 12 000 burgers voor de bombardementen. Een evacuatie van het ziekenhuis is onhaalbaar omwille van de zware medische noden van patiënten.

Op 14 oktober plaatste de Palestijnse Rode Halve Maan al een statement over de onhaalbaarheid van de evacuatie van het Al-Quds ziekenhuis. In totaal liggen er zeker 400 mensen in het ziekenhuis die medische hulp nodig hebben. Het gaat onder andere om patiënten op de intensieve zorgen die aan de beademing liggen en baby’s in couveuses.

Sinds zondag vinden er verschillende bombardementen plaats in de onmiddellijke omgeving van het ziekenhuis. De bombardementen, in combinatie met de tekorten aan brandstof en medicijnen, maken het extreem moeilijk voor medische diensten om de juiste zorg te verlenen. Echter wordt de vrije doorvoer van ziekenhuisbenodigdheden verplicht onder het internationaal humanitair recht. Ook andere ziekenhuizen in Gaza kennen deze problemen.

Het Rode Kruis roept op om het internationaal humanitair recht na te leven en burgers zowel in Israël als de Bezette Palestijnse Gebieden te beschermen. Rode Kruis-Vlaanderen steunt de oproep van de Palestijnse Rode Halve Maan om bescherming te garanderen voor het Al-Quds ziekenhuis en bij uitbreiding alle andere ziekenhuizen, alsook om bijkomende inspanningen te leveren om de nodige humanitaire hulp tot bij de inwoners van de Gazastrook te krijgen.

Vrijdag 27 oktober - Aankomst experten en goederen

Tien experten van het Internationale Rode Kruis Comité, waaronder een chirurgisch team, zijn samen met zes vrachtwagens met essentieel medisch materiaal en waterbehandelingsmaterialen aangekomen in Gaza.

Deze humanitaire hulp is een kleine opluchting op dit moment, maar het is niet genoeg. Ons chirurgisch team en onze medische voorraden zullen helpen om de extreme druk op gezondheidspersoneel in Gaza te verlichten, maar veilige, duurzame humanitaire toegang is dringend nodig. Deze humanitaire ramp wordt met het uur erger.

Woensdag 25 oktober - Oproep om de slachtoffers te blijven steunen

Rode Kruis-Vlaanderen zamelde tot dusver nog maar 9.000 euro in voor humanitaire hulp na de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. Dit terwijl de noden van de slachtoffers ter plaatse enorm zijn. Meer nog: de organisatie spreekt over één van de grootste humanitaire crisissen uit de recente geschiedenis.

“De financiële steun die we ontvangen om de slachtoffers ter plaatse te kunnen helpen, staat in schril contrast met de grote noden ter plaatse”, aldus Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking van Rode Kruis-Vlaanderen. “We begrijpen dat er de voorbije 2 jaren al veel humanitaire crisissen zijn geweest en dat de mensen daarvoor al veel steun hebben geboden. Maar de slachtoffers in het Midden-Oosten hebben onze hulp nu meer dan ooit nodig.”

Lees hier het hele nieuwsbericht

Zaterdag 21 oktober - Lichtpuntjes

Sinds 9 oktober werd de Gazastrook volledig afgesloten van goederen, verkeer, brandstof, voedsel, water en elektriciteit. Op woensdag 11 oktober werd ook de enige elektriciteitscentrale in de Gazastrook buiten werking gesteld. Zonder stroom kunnen ziekenhuizen niet actief blijven, met risico's voor vele patiënten waaronder pasgeborenen in couveuses en oudere patiënten die afhankelijk zijn van zuurstof.

Hulpgoederenkonvooi bereikt Gaza

Op zaterdag 21/10 kwam het verlossende bericht dat een eerste hulpkonvooi van 20 vrachtwagens van de Egyptische Rode Halve Maan de grens naar Gaza mocht oversteken om hulpgoederen te leveren aan de Palestijnse Rode Halve Maan, die ze verder onder de bevolking zal verdelen. De humanitaire noden zijn echter enorm en de geleverde goederen zijn op dit moment nauwelijks voldoende. Een tweede en derde konvooi staken ondertussen ook de grens over, en hopelijk kan nog meer hulp de komende dagen en weken Gaza binnengebracht worden.


Ook onze partner, het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC), voorziet de ziekenhuizen van de hoognodige apparatuur en ondersteunt de watersector met brandstof, logistieke capaciteit en energieoplossingen voor waterzuiveringsinstallaties, waardoor mogelijk 250.000 mensen toegang hebben tot drinkwater.

  
Gijzelaars vrijgelaten


Op 20 oktober kregen we het hoopvolle nieuws dat twee gijzelaars die vastgehouden werden in Gaza, vrijgelaten zijn. Het Internationale Rode Kruiscomité hielp bij deze vrijlating door de gijzelaars van Gaza naar Israël te transporteren, waarbij de concrete impact van onze rol als neutrale speler tussen de strijdende partijen wordt onderstreept. Meer van dit soort humanitaire acties zijn dringend nodig zodat nog meer families herenigd kunnen worden. Veel mensen wachten nog steeds wanhopig op nieuws over hun dierbaren. De Rode Kruisgemeenschap blijft oproepen tot de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars en dat beide partijen het internationaal humanitair recht naleven.   

 

Vrijdag 13 oktober - Podcast over het Internationaal Humanitair Recht

Israël waarschuwde de burgers in het noorden van de Gazastrook dat ze binnen de 24 uur weg moesten zijn. Wat zegt het Internationaal Humanitair Recht hierover? Collega Marijke Peys legt het uit in de podcast 'Het Kwartier' van VRT NWS (vanaf 3m10).

Luister hier

Woensdag 11 oktober - #NotATarget

Vijf hulpverleners van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanvereniging zijn omgekomen in Israël en de Gazastrook.

Hulpverleners mogen nooit een doelwit zijn.

Dinsdag 10 oktober - Rode Kruis-Vlaanderen schenkt per direct 100.000 euro uit het noodhulpfonds

Rode Kruis-Vlaanderen schenkt per direct 100.000 euro uit het noodhulpfonds voor humanitaire ondersteuning bij het geweld in Israël en de Bezette Gebieden. Het geld wordt ingezet om de meest kwetsbaren bij te staan door onder andere de ziekenhuizen ter plaatse te ondersteunen. Vlamingen die ook financieel een steentje willen bijdragen, kunnen dit doen via het rekeningnummer BE53 0000 0000 5353 met vermelding “conflict Midden-Oosten", of simpelweg online via deze website.


De situatie in Israël en de Bezette Gebieden is zorgwekkend, met intussen al meer dan 1.200 doden en duizenden gewonden tot gevolg. Essentiële infrastructuren zoals water- en energievoorzieningen staan onder druk. Voedsel en medicijnen zijn schaars. Bovendien zijn veel wegen beschadigd of onbereikbaar, wat de toegang voor ambulances bemoeilijkt. Daarom maakt Rode Kruis-Vlaanderen meteen 100.000 euro vrij uit het noodhulpfonds

“Het geld wordt ingezet via het Internationale Rode Kruis, dat ter plaatse actief is in alle regio’s. Zij focussen er nu op de meest urgente noden van de meest kwetsbare slachtoffers. Dat gaat in eerste instantie vooral over medische hulp. Ze voorzien er bijvoorbeeld bedden en brancards – en bieden algemene ondersteuning aan de ziekenhuizen. De nood aan die humanitaire hulp zal bovendien enkel stijgen de komende dagen, weken en maanden. Veel signalen wijzen er immers op dat het conflict nog verder zal escaleren.” Sofie De Jaeger, Manager Internationale Samenwerking van Rode Kruis-Vlaanderen

Photo credit Ahmad gharabli - AFP

Maandag 9 oktober - Zeven vragen over neutraal blijven tijdens een oorlog

Is het je ook al opgevallen: je ziet beelden op tv van vreselijk geweld tijdens een oorlog, en dan hoor je dat de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging op bezoek gaat bij de leiders van de strijdende partijen. Waarom blijven jullie met iedereen praten? En waarom roepen jullie nooit partijen terecht? Op deze (en vijf andere) begrijpelijke vragen, geven we begrijpelijke antwoorden.

hier lees je een antwoord op 7 veelgestelde vragen