Gewijzigde doorlooptijden labo analyses HILA vanaf 1 juni 2022

18/05/22

Geachte collega,

Betreft: Gewijzigde doorlooptijden labo analyses HILA vanaf 1 juni 2022

Kwaliteit en continuïteit in dienstverlening staan hoog in het vaandel van RKV. Dat is niet anders in het departement diagnostiek en in het bijzonder ook in HILA.

Wij zijn ons ook bewust van de vraag naar een snelle rapportering van de resultaten van de onderzoeken.

Wij worden vandaag geconfronteerd met een acuut tekort aan medische laboratorium technologen waardoor het moeilijk wordt om onze werkposten voltijds te bemannen en voor alle bepalingen de actuele doorlooptijd te behouden zoals ze aangegeven zijn op onze website.

Om ervoor te zorgen dat we kwaliteit en continuïteit kunnen blijven garanderen, met zo weinig mogelijk impact op de patiënt, zullen een aantal tijdelijke maatregelen ingevoerd worden met ingang van 1 juni 2022 en dit tot einde september 2022. 

Volgende maatregelen worden genomen:

  • Hoge resolutie HLA typeringen voor stamceltransplantatie zullen maar om de 2 weken in plaats van wekelijks worden uitgevoerd. Indien medisch urgent kan, in uitzonderlijke gevallen en mits telefonisch overleg een typering met intermediaire resolutie worden uitgevoerd.
  • Opsporen van cytotoxische antistoffen in het kader van orgaantransplantatie zal gereduceerd worden, enerzijds tot de indicaties die verplicht worden door Eurotransplant en anderzijds maar 1 keer per maand worden uitgevoerd. Dit heeft geen impact op de klinische adviezen die worden gegeven en/of de doorlooptijd voor de kwartaalscreening.
  • Bloedplaatjes specifieke antistoffen zullen ook om de 2 weken gepland worden in plaats van wekelijks.

Er is geen wijziging in de wachtdienst, in de screening en identificatie van HLA antistoffen, bepaling van donor specifieke antistoffen, lage resolutietyperingen, granulocyt agglutinatietest en DNA typering van rode bloedcel antigenen.

In geval van specifieke dringende indicaties kan er steeds contact opgenomen worden met de klinisch bioloog HILA van dagpermanentie om te kijken welke opties er zijn voor urgente testen. Dit kan via het centrale HILA nummer 015 44 57 00.