Brugvrijwilligers

Vorige trimester had ik maar 3 op 10 voor mijn wiskundetoets. En ik had er echt voor geleerd! Met mijn Brugvrijwilliger Jan heb ik toen afgesproken om samen hard te werken, elke week een uurtje na school. In het begin was ‘t moeilijk, maar ik heb veel achterstand ingehaald. Jan bleef altijd geduldig. Vorige week had ik weer een toets en ik haalde 7 op 10! Ik ben zeker dat mijn volgende toets nog beter zal zijn! Krisha, 12 jaar.

Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en kunnen extra begeleiding goed gebruiken. Scholen doen grote inspanningen om deze kinderen betere toekomstkansen te geven. Toch zijn er nog altijd kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij ons schoolsysteem. De kloof tussen het thuis- en schoolmilieu is een van de belangrijkste oorzaken. Sommige kinderen starten met een achterstand die tijdens hun schooljaren vaak nog toeneemt.

De kloof helpen verkleinen

Deze kwetsbare kinderen hebben nood aan iemand die een brug slaat tussen school en thuis. Met ons Brugfigurenproject zorgen wij daarvoor. Op school of bij de gezinnen thuis zorgen wij voor extra begeleiding. Bij huistaken, maar ook bij activiteiten in de klas. Zo helpen we de kloof te verkleinen.