Raden van Bestuur

Binnen Rode Kruis-Vlaanderen zijn er twee Raden van Bestuur: één voor de Dienst voor het Bloed en één voor de Humanitaire Diensten. Deze Raden van Bestuur zorgen voor de uitvoering van het beleid en de beslissingen van de Gemeenschapsraad. Ze worden allebei voorgezeten door de gemeenschapsvoorzitter.

Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed

De Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed vergadert in 2018 op 15 februari, 14 juni, 18 oktober en 29 november

De Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed vergaderde in 2017 op 16 februari, 11 mei, 22 juni, 26 oktober en 16 november. 

Stemgerechtigde leden:

 • Philippe Lambrecht, gemeenschapsvoorzitter (voorzitter)
 • Laurette Steenssens, gemeenschapsondervoorzitter en voorzitter Auditcomité
 • Guy Peeters, gemeenschapspenningmeester
 • John Dejaeger, bestuurder
 • Luc Van Hauwenhuyse, gemeenschapsondervoorzitter
 • Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder
 • Tine Verhelst, bestuurder
 • Pol Casteleyn, vertegenwoordiger provincievoorzitters

Raad van Bestuur Humanitaire Diensten

De Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed vergadert in 2018 op 8 februari, 17 mei, 5 juli, 30 augustus en 8 november

De Raad van Bestuur Dienst voor het Bloed vergaderde in 2017 op 16 februari, 11 mei, 22 juni, 26 oktober en 16 november. 

Stemgerechtigde leden:

 • Philippe Lambrecht, gemeenschapsvoorzitter (voorzitter)
 • Laurette Steenssens, gemeenschapsondervoorzitter en voorzitter Auditcomité
 • Guy Peeters, gemeenschapspenningmeester
 • Tine Verhelst, bestuurder
 • Luc Van Hauwenhuyse, gemeenschapsondervoorzitter
 • Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder

Leden met adviserende bevoegdheid:

 • Frank Slootmans, provincievoorzitter West-Vlaanderen
 • Willy Van de Wauw, provincievoorzitter Limburg 
 • Pascal Van Waeyenberghe, provincievoorzitter Oost-Vlaanderen
 • Pol Casteleyn, provincievoorzitter Vlaams-Brabant
 • Stef Meynendonckx, provincievoorzitter Antwerpen

Comités van de Raden van Bestuur

Binnen de Raden van Bestuur zijn drie comités opgericht: het Auditcomité, het Financieel Comité en het Remuneratiecomité. Deze comités hebben het mandaat om gespecialiseerde aangelegenheden te analyseren. Zo kunnen de Raden van Bestuur onderbouwde beslissingen nemen en hun toezichthoudende rol vervullen.

Auditcomité

Het Auditcomité oefent toezicht uit op de risico’s en controlemechanismen van de organisatie. Het evalueert en doet aanbevelingen voor verbeteringen op het vlak van:

 • organisatie, procedures en systemen
 • interne en externe financiële rapportering
 • waarderingsregels
 • gedragsregels en eventuele belangenconflicten
 • risicoanalyse
 • systemen en werking van de interne en externe controle

Het Auditcomité vergadert in 2018 op 8 februari, 20 maart, 21 juni, 18 september en 18 december.

Het Auditcomité vergaderde in 2017 op 7 maart, 12 juni, 26 september en 12 december.

Samenstelling:

 • Laurette Steenssens, gemeenschapsvoorzitter (voorzitter)
 • Guy Peeters, gemeenschapspenningmeester
 • Tine Verhelst, bestuurder

De interne auditfunctie is toevertrouwd aan de firma Deloitte en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Joris Buelens (partner). In 2017 auditeerde Deloitte de werking van de afdelingen Kalmthout, Heusden-Zolder, Zottegem, Machelen-Diegem en Brugge, voerden ze een interne audit uit op het proces van de onkostennota’s beroepskrachten en werd een interne audit uitgevoerd bij de dienst donorrelaties.

De externe audit (wettelijk revisoraat) is toevertrouwd aan V.M.B. Bedrijfsrevisoren en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Luc Martens (partner) voor Rode Kruis-Vlaanderen, onderdeel van het Belgische Rode Kruis en Ellen Tindemans (partner) voor de VZW’s en de stichting.

Financieel Comité

Rode Kruis-Vlaanderen kan als vrijwilligersorganisatie rekenen op de financiële ondersteuning van de overheid en private steun van particulieren en bedrijven. Daarom is een efficiënte, verantwoorde en transparante manier van werken een belangrijk punt binnen onze organisatie. Het Financieel Comité bewaakt deze transparantie en adviseert over:

 • thesauriebeleid van de vereniging
 • investeringsbeleid in onroerend en roerend vermogen
 • verlenen van kredieten aan entiteiten
 • aangaan van leningen
 • budget en de jaarrekeningen

Het Financieel Comité vergaderde in 2018 op in 14 maart, 18 april en 7 juni. In 2017 op 7 maart, 14 juni, 20 september en 13 december. 

Samenstelling:

 • Guido Peeters, gemeenschapspenningmeester (voorzitter)
 • Hugo Lasat, lid financieel comité
 • Luc van Hauwenhuyse, gemeenschapsondervoorzitter
 • Karolien Geudens, financieel directeur

Remuneratiecomité

Het Remuneratiecomité verleent advies aan de Raden van Bestuur en de Gemeenschapsraad over:

 • de selectie, benoeming en herbenoeming van de leden die in deze organen zetelen (behalve de Adviescommissie-, provincie- en regiovoorzitters)
 • benoeming van de directieleden
 • remuneratiebeleid en het daaraan gekoppelde performantiebeleid voor het personeel dat niet onderworpen is aan een cao-regeling
 • expertisematrix van de Raden van Bestuur en het daaruit bepalen van de ontbrekende competenties

Het Remuneratiecomité vergaderde in 2018 op 20 maart en in 2017 op 16 maart, 23 mei, 26 september en 21 december.

Samenstelling:

 • Philippe Lambrecht, gemeenschapsvoorzitter (voorzitter)
 • Pol Casteleyn, provincievoorzitter Vlaams-Brabant 

Externe mandaten van de leden van de Gemeenschapsraad.

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.