Kosten Rode Kruis-Vlaanderen

Voor heel wat van onze activiteiten kunnen we rekenen op de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, maar daarnaast moet Rode Kruis-Vlaanderen uiteraard investeren in degelijke opleidingen, ondersteuning en materiaal. Hieronder geven we een volledig beeld van onze kosten. In 2018 bedroegen deze 184.486.908 euro(*).

Kosten Humanitaire Diensten

Kosten Opvang Asielzoekers

De kosten van Rode Kruis-Vlaanderen voor de opvang van asielzoekers zijn vastgelegd in de opvangconventie met Fedasil. Voor 2017 legde de overheid de maximale dagprijs voor een reguliere opvangplaats vast op 41,65€, voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen werd er een dagprijs van 69,14€ voorzien (gezien de hogere begeleidingsnood). Dit budget omvat alle kosten voor de basisopvang van asielzoekers: de personeelskosten, de huur van de gebouwen, infrastructuurwerken en investeringen in die gebouwen, de werkingskosten en de overheadkosten (de inzet van onze centraal ondersteunende diensten).

In 2017 ging 64% van het budget naar de werking en opvang in onze reguliere opvangcentra en 36% naar de werking en opvang in onze noodopvangcentra.

Sommige uitgaven zijn niet opgenomen in de dagprijs, maar worden door Fedasil of andere instanties vergoed, zoals:

  • De medische kosten voor asielzoekers die in onze centra verblijven.
  • De kosten voor onze integratieactiviteiten: in 2017 financierde Fedasil de middelen die noodzakelijk zijn om deze activiteiten te kunnen organiseren en voorzag gedeeltelijk in de financiering van de personeelsleden die voor deze opdracht werden aangeworven.
  • De medewerkers die de voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen  opnemen, worden  vergoed door het ministerie van Justitie en een toelage van de Sociale Maribel.

Kosten Dienst voor het Bloed

De levering van bloedproducten, vergoedingen voor de labotesten en subsidies (voor personeel en NAT-tests) genereren de omzet van de Dienst voor het Bloed. Rode Kruis-Vlaanderen dekt hiermee de kosten voor de werving en het behoud van donoren; de afname, het testen en de verwerking van bloedproducten; en de bedeling naar ziekenhuizen. Om de continuïteit en de veiligheid van het bloed te verzekeren en te blijven verbeteren, herinvesteert Rode Kruis-Vlaanderen een deel van deze omzet in nieuwe technieken, apparatuur en ontwikkelingen.

Bijdrage aan het Internationale Rode Kruis

Rode Kruis-Vlaanderen leverde de verplichte ledenbijdrage van 424.845 euro aan de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC).

Het Red Cross/EU Office, dat als verbinding functioneert tussen de nationale verenigingen van het Rode Kruis in de landen van de Europese Unie en de Europese Unie zelf, ontving een ledenbijdrage van 23.749 euro.

 * We houden schenkers, medewerkers en personeelsleden jaarlijks op de hoogte houden van wat we met de verworven middelen doen. Externe revisoren controleren deze cijfers. Omdat Rode Kruis-Vlaanderen zo groot en divers is, met o.a. 241 afdelingen en 13 opvangcentra, updaten we de cijfers in het najaar.

 

Heb je vragen, laat het ons weten!

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.