Kosten Rode Kruis-Vlaanderen

Voor heel wat van onze activiteiten kunnen we rekenen op de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, maar daarnaast moet Rode Kruis-Vlaanderen uiteraard investeren in degelijke opleidingen, ondersteuning en materiaal. Hieronder geven we een volledig beeld van onze kosten. In 2021 bedroegen deze 219.128.259 euro (*).

Kosten Humanitaire Diensten

In deze cijfers is het aandeel van de kosten gemaakt door de plaatselijke afdelingen gebaseerd op een relevante steekproef bij de populatie van meer dan 200 afdelingen.

Kosten Opvang Asielzoekers

De kosten van Rode Kruis-Vlaanderen voor de opvang van asielzoekers zijn vastgelegd in de opvangconventie met Fedasil. Voor 2021 legde de overheid de maximale dagprijs voor een reguliere opvangplaats vast op 43,32 euro, voor Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen werd er een dagprijs van 73,91 euro voorzien (gezien de hogere begeleidingsnood). Dit budget omvat alle kosten voor de basisopvang van asielzoekers: de personeelskosten, de huur van de gebouwen, infrastructuurwerken en investeringen in die gebouwen, de werkingskosten en de overheadkosten (de inzet van onze centraal ondersteunende diensten).

Sommige uitgaven zijn niet opgenomen in de dagprijs, maar worden door Fedasil of andere instanties vergoed, zoals:

  • De medische kosten voor asielzoekers die in onze centra verblijven.
  • De kosten voor onze integratieactiviteiten: in 2021 financierde Fedasil de middelen die noodzakelijk zijn om deze activiteiten te kunnen organiseren en voorzag gedeeltelijk in de financiering van de personeelsleden die voor deze opdracht werden aangeworven.
  • De medewerkers die de voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen  opnemen, worden  vergoed door het ministerie van Justitie en een toelage van de Sociale Maribel.

Kosten Dienst voor het Bloed

De levering van bloedproducten, vergoedingen voor de labotesten en subsidies (voor personeel en NAT-tests) genereren de omzet van de Dienst voor het Bloed. Rode Kruis-Vlaanderen dekt hiermee de kosten voor de werving en het behoud van donoren; de afname, het testen en de verwerking van bloedproducten; en de bedeling naar ziekenhuizen. Om de continuïteit en de veiligheid van het bloed te verzekeren en te blijven verbeteren, herinvesteert Rode Kruis-Vlaanderen een deel van deze omzet in nieuwe technieken, apparatuur en ontwikkelingen.

Bijdrage aan het Internationale Rode Kruis

Rode Kruis-Vlaanderen leverde de verplichte ledenbijdrage van 503.673 euro aan de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC).

Het Red Cross/EU Office, dat als verbinding functioneert tussen de nationale verenigingen van het Rode Kruis in de landen van de Europese Unie en de Europese Unie zelf, ontving een ledenbijdrage van 34.000 euro.

 * We houden schenkers, medewerkers en personeelsleden jaarlijks op de hoogte houden van wat we met de verworven middelen doen. Externe revisoren controleren deze cijfers. Omdat Rode Kruis-Vlaanderen zo groot en divers is,  updaten we de cijfers in het najaar. 

Heb je vragen, laat het ons weten!