Fondsenwerving zorgt ervoor dat we kwetsbare mensen kunnen helpen

Elke schenker vindt dat kwetsbare mensen in nood geholpen moeten worden. Elke gift aan het Rode Kruis zorgt ervoor we deze mensen kunnen helpen op de best mogelijke manier. Hier dichtbij in Vlaanderen en wereldwijd. Vandaag en ook in de toekomst.

Onze uitgangspunten

Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. Actief zijn op vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. Dat is wat we doen. Elke dag opnieuw, dichtbij en ver weg. Als grootste humanitaire organisatie zijn we overal aanwezig. Dankzij ons wereldwijde netwerk van 14 miljoen vrijwilligers helpen we de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Overal ter wereld werken we volgens dezelfde principes die zijn vastgelegd in onze zeven Fundamentele Beginselen. Ze zijn de reden waarom we overal worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Onze hulpverlening gebeurt in volledige onafhankelijkheid, ook financieel. We hebben jouw steun nodig zodat we onze missie kunnen volbrengen. Dankzij giften van particulieren en bedrijven kunnen we helpen waar nodig, en dit op de best mogelijke manier. Elke steun, op welke manier ook, maakt dus écht een verschil.

Hoe werven we fondsen?

We communiceren over onze missie met (potentiële) schenkers op verschillende manieren en stellen de vraag om ons financieel te steunen. We respecteren de wettelijke regels over privacy, fondsenwerving en ethiek. We hebben het grootste respect voor onze (potentiële) schenkers. We werken voor fondsenwerving samen met externe partners en bewaken dat  zij ook handelen volgens onze normen en waarden. We informeren onze schenkers en het algemene publiek over hoe we de giften gebruiken en welke impact die giften hebben. We doen dit o.a. via het jaarverslag.

Hoe communiceren we met (potentiële) schenkers?

Een gesprek op straat of deur-aan deur

Fondsenwervers voor het Rode Kruis spreken mensen op straat of aan de deur aan. Via een persoonlijk gesprek vertellen zij over één van de vele activiteiten van het Rode Kruis en vragen om onze werking te ondersteunen met een maandelijkse donatie. Zij zijn onze ambassadeurs. Je kan ze makkelijk herkennen aan hun rode kledij met het Rode Kruislogo, een identificatiebadge met foto en een tablet.

We werken hiervoor samen met externe partners gespecialiseerd in fondsenwerving voor goede doelen via directe dialoog. Ze worden eerlijk betaald en zo zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het gesprek primeert boven het aantal mensen dat ze overtuigen om ons te steunen. De wervers krijgen een specifieke opleiding van Rode Kruis-Vlaanderen zodat zij het publiek van de juiste informatie kunnen voorzien. Zij handelen volgens het Handvest voor Directe Dialoog, vastgelegd door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

Onze wervers vragen financiële steun via een maandelijkse gift, dat wordt vastgelegd in een SEPA-mandaat. Zij vragen hiervoor de nodige gegevens om in te vullen op een tablet: naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en bankrekeningnummer. Bij intekening ontvang je meteen een bevestiging per e-mail en binnen 14 dagen een bevestigingsbrief met een overzicht van alle details van jouw mandaat. Je hebt dan nog tijd om je steun te wijzigen of stop te zetten. Daarna starten we je maandelijkse steun rechtstreeks op met je bank. Onze wervers vragen nooit om een cash gift.

Een gesprek via telefoon

In het kader van campagnes bellen call agents voor het Rode Kruis (potentiële) schenkers op. Zij vertellen over de humanitaire activiteiten van het Rode Kruis en vragen om deze financieel te ondersteunen. We werken hiervoor samen met een externe partner met ervaring in telemarketing voor goede doelen. De call agents krijgen een specifieke opleiding van Rode Kruis-Vlaanderen zodat zij de juiste informatie kunnen verstrekken. We bellen steeds vanuit het nummer 015 48 02 48. We volgen hierbij de richtlijn voor het werven van schenkers met een Europese domiciliëring. Ben je opgebeld en heb je hier vragen over?
Lees hier meer over onze telemarketing.

Een brief in de bus

We communiceren ook via direct mailing en nieuwsbrieven per post. Wij brengen onze schenkers op deze manier op de hoogte over onze activiteiten en hoe hun gift hieraan bijdraagt. En vragen of ze ons opnieuw kunnen steunen met een losse gift.
Jaarlijks vindt er bovendien een grootschalige direct mailingactie plaats ten voordele van onze Rode Kruisafdelingen; de Lokale steunactie. De lokale vrijwilligers vragen zo financiële steun aan inwoners om hun werking in de buurt te garanderen.

Plesiterverkoop

Elk jaar in april trekken de Rode Kruisvrijwilligers op straat om stickers en vanaf 2023 pleisters te verkopen. De opbrengst gaat naar de lokale werking van de meer dan 200 lokale Rode Kruisafdelingen in Vlaanderen. Wie geen vrijwilliger tegenkomt kan ook online een pleister kopen en thuis laten leveren.

Fondsen werven kost geld

Rode Kruis werkt met externe partners voor fondsenwerving. Natuurlijk kost dat geld. Of het nu gaat om de productie van de pleister, een mailingfirma die ervoor zorgt dat een brief in de bus valt, er gebeld wordt, of een mediacampagne die oproept om een pleister te kopen van onze vrijwilligers of onze ambassadeurs die mensen op straat aanspreken.

Elke manier van fondsenwerving heeft zijn prijskaartje. Die prijs staat steeds in verhouding met de financiële steun die eruit voortvloeit. We waken erover dat de verhouding goed in balans blijft.  Een maandelijkse donateur blijft ons een aantal jaar steunen. Dit stelt ons in staat om onze activiteiten op lange termijn te plannen.  Zo kunnen wij steeds meteen helpen waar nodig. De wervingskost voor een maandelijkse donateur komt overeen met ongeveer 1 jaar bijdrage en is duurder dan het versturen van een mailing voor een losse gift. Beide zijn noodzakelijk en om onze humanitaire werking te garanderen in volledige financiële onafhankelijkheid. Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle schenkers de ons steunen.

Contact

Ben je aangesproken en heb je vragen of opmerkingen bij het gesprek?  Contacteer ons via contact@rodekruis.be of op 015/443.443.