Fondsen Rode Kruis-Vlaanderen

Rode Kruis-Vlaanderen heeft verschillende fondsen opgezet zodat we eventuele positieve resultaten bewust kunnen inzetten voor de financiering en de uitvoering van ons strategisch werkplan 'Strategie 2020. Iedereen Helpt''. De fondsen maken het mogelijk om op elk moment te helpen en te investeren, zoals bij acute hulp na een ramp.

De fondsen garanderen een langetermijnfinanciering van onze activiteiten en maken ons minder afhankelijk van jaarlijkse schommelingen in subsidies en dalende overheidssteun. Ze zijn een waarborg dat we altijd kunnen blijven helpen. Met uitzondering van het noodhulpfonds wordt enkel de rente op het kapitaal van de fondsen gebruikt.

 • Het Fonds rampenhulpverlening Vlaanderen heeft als doel meer structurele middelen te voorzien voor onze basisopdracht rampenhulpverlening in Vlaanderen. We krijgen hiervoor een jaarlijkse toelage vanuit de overheid, maar deze dekt niet alle gemaakte kosten. 

 • Het Sociaal fonds verzamelt de nodige financiële middelen om op structurele basis zorgactiviteiten, zoals vakanties voor kwetsbare kinderen en Aangepaste Vakanties voor mensen met een handicap, te ontwikkelen en te realiseren.

 • Het Vormingsfonds geeft financiële steun aan nieuw op te starten vormingsinitiatieven van alle aard.

 • Dankzij het Internationaal Noodhulpfonds kunnen we snel reageren op een ramp in het buitenland zonder te moeten wachten op de fondsenwerving die doorgaans pas enkele dagen na de ramp op gang komt. Nadien vullen we dit opnieuw aan met geld via fondsenwerving bij het brede publiek of de overheid.

 • Het Internationaal Fonds Rampenparaatheid is bedoeld om beperkte capaciteitsopbouw en opleidingen rond rampenmanagement en –paraatheid in het buitenland te financieren. Daarnaast gebruiken we het fonds om gerichte pilootprojecten in potentiële nieuwe partnerlanden op te zetten als testcases voor een nieuw partnership.

 • Het Fonds Tracing voorziet in een langetermijnfinanciering van de dienst Restoring Family Links (vroeger: Tracing), gespecialiseerd in het opsporen van vermiste personen, het herstellen van familiebanden en het herenigen van gescheiden families. Voor deze activiteit bestaat er vandaag geen structurele financieringsbron.

 • Het Internationaal Ontwikkelingsfonds verzekert continuïteit en groei van internationale ontwikkelingsprojecten. We besteden de financiële opbrengsten van het fonds aan onze eigen bijdrage in Rode Kruisprojecten die gedeeltelijk door de overheid worden gefinancierd. Hierdoor kunnen we meer van dergelijke projecten aanvaarden. Daarnaast kunnen we met het fonds moeilijk financierbare projecten, zoals vergeten rampen of de versterking van de Rode Kruisverenigingen in het Zuiden, toch aanpakken.

* We houden schenkers, medewerkers en personeelsleden jaarlijks op de hoogte houden van wat we met de verworven middelen doen. Externe revisoren controleren deze cijfers. Omdat Rode Kruis-Vlaanderen zo groot en divers is, updaten we de cijfers in het najaar.

Heb je vragen, laat het ons weten!

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.