Realisaties 2020

Review over cryopreservatie van bloedplaatjes

Al verschillende jaren wordt binnen het Transfusion Research Center onderzoek gedaan naar alternatieve bewaarmethodes en -temperaturen voor bloedplaatjes. Bewaring van bloedplaatjesconcentraten bij -80°C, cryopreservatie genoemd, werd niet enkel in ons lab onderzocht maar ook in laboratoria in onder andere Australië, waar de vraag naar cryobewaarde bloedplaatjes groot is gezien de grote afstanden tussen de verschillende stedelijke gebieden. De bekomen kennis over structurele en functionele wijzigingen van bloedplaatjes ten gevolge van cryobewaring werd gebundeld in een review. Deze review levert een mooie samenvatting van de recentste ontwikkeling in het onderzoek naar cryobewaring over verschillende labo’s wereldwijd. Cryobewaring is een veelbelovende methode, maar kan op dit moment nog niet tippen aan de kwaliteit van bloedplaatjes bewaard bij kamertemperatuur. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze alternatieve bewaarmethode ooit zijn intrede neemt in Vlaanderen, tijdens crisissituaties of bij een acuut tekort.

Doctoraatstitel voor Katrijn

Katrijn startte in december 2015 als wetenschappelijk medewerker bij Rode Kruis-Vlaanderen en vatte in oktober 2016 haar doctoraatsopleiding aan bij de Universiteit Gent. Na zo’n vier jaar onderzoek in het Transfusion Research Center werden alle resultaten gebundeld in een doctoraatsthesis. De thesis werd met succes verdedigd voor een internationale jury waardoor Katrijn zich vanaf nu Doctor in de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen mag noemen. Proficiat! Katrijn zal ook na haar doctoraat als onderzoekster blijven werken bij Rode Kruis-Vlaanderen.

Europees SUPPORT-E project & Ontwikkeling ELISA-test in strijd tegen COVID-19

Plasma van personen, hersteld van een infectieziekte, noemen we convalescent plasma. In het geval  van genezen COVID-19 patiënten spreken we dus van COVID-19 convalescent plasma (CCP). De antistoffen tegen SARS-CoV-2 in dit plasma kunnen toegediend worden aan patiënten die vechten tegen de ziekte. Daarnaast kunnen ze ook kwetsbare personen of zorgverleners helpen om weerstand tegen het virus te verkrijgen.

Op dit ogenblik is het nog niet helemaal duidelijk in welke gevallen het plasma van genezen COVID-19 donoren een gunstig effect zal hebben. Al tonen de eerste resultaten van klinische studies wel aan dat CCP preferentieel een hoge hoeveelheid neutraliserende antistoffen bevat en dat het product in een vroeg stadium van de ziekte wordt toegediend. 

In deze context werd er door de Europese Commissie een HORIZON2020 project, SUPPORT-E, gelanceerd waaraan 12 partners van 8 Europese landen deelnemen. Het doel van SUPPORT-E is om onderzoek naar convalescent plasma over heel Europa te steunen, te bundelen en publiek beschikbaar te stellen via een big data bank. Eén onderdeel waarbij onze onderzoeksgroep betrokken is, is het ontwikkelen van een ELISA-test. Dankzij deze test kunnen we neutraliserende anti-SARS-CoV-2 antistoffen in plasma kwantificeren zodat we enkel dat plasma selecteren met voldoende antistoffen om aan patiënten toe te dienen. Deze data zullen weldra gepubliceerd worden in een wetenschappelijk tijdschrift.

Opiniestuk over selectie van CCP

Om de selectie van CCP-stalen met voldoende antistoffen mogelijk te maken zijn er niet alleen in TReC maar ook in andere laboratoria, zowel binnen als buiten Europa, al heel wat inspanningen geleverd voor de ontwikkeling van robuuste testmethoden. Om een beter beeld te schetsen van hoe men zo’n selectie van CCP-stalen zou kunnen uitvoeren heeft TReC, in samenwerking met enkele SUPPORT-E partners, een opinie-gebaseerd overzicht geschreven. Hierin worden de verschillende beschikbare testmethoden met hun bijhorende voor- en nadelen beschreven. Onze bevindingen werden gepubliceerd in Vox Sanguinis.

Digitale congressen

In 2020 was het gezien de uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk om congressen fysiek te organiseren. Het was echter wel een zeer druk wetenschappelijk jaar en dus werden veel bijeenkomsten online gehouden. TReC was aanwezig op BIO digital, BSMA Europe conference en ISBT. Op die laatste deelden we in de vorm van een posterpresentatie de recentste data over de vooruitgang van ons bloedplaatjeslysaat project (zoals ook vermeld bij de realisaties uit 2018).