2018

Invriezen van bloedplaatjesconcentraten voor langere bewaring

In uitzonderlijke gevallen, zoals in afgelegen gebieden of voor militaire operaties, worden gedoneerde bloedplaatjes ingevroren. De kwaliteit van ingevroren bloedplaatjes van Rode Kruis-Vlaanderen werd vergeleken met gelijkaardig materiaal uit Sydney (Australië) en Denver (VS). Er werd besloten dat bloedplaatjes na invriezen een verminderde werking hebben, maar mogelijks wel een oplossing kunnen zijn voor patiënten met (acuut) trauma. Deze data werden gepubliceerd in TRANSFUSION.

Het optimaal samenbrengen van bloedplaatjes

Bloedplaatjesconcentraten worden verkregen door aparte bloedplaatjesgiften maar ook uit volbloedgiften. Omdat uit één volbloeddonatie niet voldoende bloedplaatjes kunnen gehaald worden, worden 6 verschillende donaties samengebracht. Hiervoor zijn verschillende zakkensets commercieel beschikbaar. Om het beste rendement en de hoogte kwaliteit van bloedplaatjes te garanderen, vergeleken we 3 van zulke sets. Zo konden we bepalen welke set het meest geschikt is voor routinegebruik bij Rode Kruis-Vlaanderen. Deze data werden gepubliceerd in Vox Sanguinis.

Invloed van pathogeeninactivatie op bloedplaatjesconcentraat

Om de veiligheid van bloedplaatjesconcentraten te verhogen, werd enkele jaren geleden een extra stap toegevoegd bij het verwerkingsproces van bloedplaatjes. Hierdoor worden aanwezige ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt. Wij onderzochten de gevolgen van verschillende pathogeeninactiverende methoden op de kwaliteit van bloedplaatjesconcentraten. Deze onderzoeksresultaten werden gebundeld in een doctoraat (Dr. Britt Van Aelst, UGent 2016) en gepubliceerd in Transfusion Medicine Reviews.

Naast ons eigen onderzoek naar het effect van pathogeeninactivatie, nemen we ook deel aan een grote internationale in samenwerking met de Universitaire Ziekenhuizen van Gent en Leuven en is onderdeel van het Biomedical Excellence for Safer Transfusion Collaborative waartoe Rode Kruis-Vlaanderen behoort. Dit onderzoek richt zich specifiek op de transfusie van pathogeen geïnactiveerde bloedplaatjes bij pediatrische patiënten.

AABB congres, Boston

De AABB (American Association of Blood Banks) is een Amerikaanse organisatie die onderzoek en ontwikkeling binnen transfusiegeneeskunde en celtherapie promoot. In 2018 werd het jaarlijkse congres in Boston georganiseerd. Onze onderzoeksresultaten van de productie van bloedplaatjes vanuit bloedstamcellen werd mondeling voorgesteld door onze doctoraatsstudente Katrijn Six. De data werden aanvaard voor publicatie in Vox Sanguinis.

 ‘Patent pending’

In 2018 werd voor het eerst een patentaanvraag ingediend door TReC. Sinds enkele jaren wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw product met toepassing in verschillende domeinen binnen de biomedische wetenschappen en geneeskunde. Dit werk werd mogelijk gemaakt door het Onderzoeks- en Ontwikkelingsfonds Rode Kruis-Vlaanderen en Sprint financiering door het Vlaams Agentschap Innoveren en Onderzoek (VLAIO).

Ontwikkeling bloedplaatjeslysaat

Cel- en weefseltherapie is een veelbelovend alternatief voor klassieke medicatie. Hierbij worden cellen en weefsels gekweekt in een laboratorium om ze vervolgens te gebruiken als behandeling voor allerhande aandoeningen. Om deze cellen en weefsels in leven te houden, moeten er voedingsstoffen toegevoegd worden. Op dit moment is foetaal kalfsserum (FBS) de meest gebruikte bron van nutriënten voor zulke cellen en weefsels. Nochtans roept het gebruik van foetaal kalfsserum verschillende ethische en medische vragen op. De laatste jaren wordt er dan ook volop gezocht naar een veilig en niet-dierlijk alternatief voor FBS. Menselijk bloedplaatjeslysaat (hPL) kwam hierdoor uit de bus. Dit bloedplaatjeslysaat kan worden gemaakt uit vervallen bloedplaatjesconcentraten die niet meer kunnen dienen voor transfusie. Hierdoor komt de reguliere bloedvoorziening niet in het gedrang en krijgen vervallen bloedplaatjesconcentraten een nieuw doel.

TReC ontwikkelde een nieuwe, veilige en makkelijke methode om bloedplaatjeslysaat te genereren uit vervallen bloedplaatjesconcentraat. Om de kwaliteit van hPL te vergelijken met FBS, werden stamcellen gekweekt met beide voedingsstoffen. Op de afbeelding kan je zien dat er na één week meer cellen aanwezig zijn in het medium met hPL in vergelijking met FBS.