2017

Presentatie op ISTH congres, Berlijn

In juli vond in Berlijn het jaarlijkse congres van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) plaats. Hier verzamelen bloedstollingsexperten van over de hele wereld om de nieuwste wetenschappelijke bevindingen te bediscussiëren. Aan TReC werd gevraagd om op dit congres een presentatie te geven over microfluïdische flowkamers in de context van transfusie-onderzoek.

De invloed van een hoge concentratie bloedplaatjes op pathogeeninactivatie

Om veilige bloedproducten te garanderen, worden tijdens het verwerkingsproces alle mogelijke ziekteverwekkers onschadelijk gemaakt door pathogeeninactivatie. Ons onderzoeksteam toonde eerder al aan dat deze extra stap een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de bloedplaatjesconcentraten. Nieuwe resultaten tonen aan dat de negatieve impact groter is bij een hogere hoeveelheid bloedplaatjes in het concentraat. Deze data werden gepubliceerd in Vox Sanquinis en genomineerd voor de Best Paper Prize 2017. 

BEST & AABB congres, San Diego

Op de jaarlijkse meeting van de American Association of Blood Banks in San Diego was TReC de gastheer van een sessie over bloedcelkweek uit stamcellen. Deze sessie werd bijgewoond door meer dan 300 toehoorders. Sprekers uit Boston, (Prof. Jonathan Thon, Harvard University), Amsterdam (Prof. Emile van den Akker, Sanquin) en Parijs (Prof. Dominique Baruch, PlatOD en INSERM) presenteerden wetenschappelijke data over de (r)evolutie in stamcelkweek en bloedcelkweek als toekomst voor de bloedvoorziening.

VLAIO kent onderzoeksfinanciering toe aan TReC

Het Vlaamse Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO) heeft een Sprint onderzoeksbeurs toegekend voor wetenschappelijk onderzoek naar bloedplaatjesafgeleide producten. De titel van het project is “Nieuwe biomedische toepassing voor vervallen bloedplaatjesconcentraten”.

BSTH congres, Mechelen

In samenwerking met het Blood Systems Research Institute (Boulder) en het Australische Rode Kruis (Sydney) heeft Katrijn twee jaar lang onderzoek gedaan naar diepvriesbewaring van bloedplaatjesconcentraten. Deze data werden gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van het Belgian Society for Thrombosis and Haemostasis in Mechelen.