2016

Britt Van Aelst behaalt doctoraatstitel

Na 4 jaar wetenschappelijk onderzoek en opleiding bij TReC, behaalde Britt haar titel als Doctor. Britts doctoraat was onder promotorschap van Prof. Dr. Veerle Compernolle, Medisch Directeur van Rode Kruis-Vlaanderen en gastprofessor aan de faculteit geneeskunde van de UGent. Doctor Van Aelst is intussen aan de slag als Biomedisch Expert bij de Dienst voor het Bloed.

Real-time bloedstolling na transfusie

TReC ontwikkelde een nieuwe methode om bloedstolling in vloeiend bloed na te bootsen. Hierbij maken we gebruik van vloeikamers met kleine kanaaltjes die als bloedvaten fungeren. Wanneer we een transfusie simuleren met deze vloeikamers, kunnen we bloedstolling in real-time volgen onder de microscoop. Dankzij dit model kunnen we de werking van bloedplaatjes en de kwaliteit van de stolling bestuderen bij patiënten.

Bloedplaatjes maken uit stamcellen

Chemotherapie, een beenmergtransplantatie maar ook de ziekte zelf kunnen in leukemiepatiënten leiden tot een zeer laag bloedplaatjesniveau. Hierdoor kan het bloed van de patiënten niet goed stollen wat het risico op levensbedreigende bloedingen vergroot. Een tekort aan bloedplaatjes kan behandeld worden door bloedplaatjestransfusies. Jaarlijks worden in Vlaanderen zo’n 40.000 bloedplaatjestransfusies uitgevoerd, waarvan het merendeel tijdens kankerbehandelingen. Rode Kruis-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en verdelen van bloedplaatjesconcentraten. Door de korte bewaartijd en stijgende vraag, zijn we steeds op zoek naar innovatieve alternatieven.

Eind 2015 versterkt biomedicus Katrijn Six ons team. Haar doctoraatsproject zal zich focussen op het maken van bloedplaatjes uit stamcellen. In 2016 behaalde Katrijn een mandaat van het Bijzonder Onderzoeksfonds (UGent) voor 4 jaar. Bovendien wordt ze ook gefinancierd door de stichting Me To You die jonge onderzoekers ondersteunt in uitdagende projecten.

Nieuwe methode voor het matchen van stamceldonor en -ontvanger

Wanneer een patiënt een stamceltransplantatie nodig heeft, is het belangrijk een zo ideaal mogelijke donor te zoeken. Het Histocompatibiliteit en Immunogenetica Laboratorium (HILA) van Rode Kruis-Vlaanderen onderzoekt of het mogelijk is nieuwe innovatieve technieken en apparaten te implementeren in hun werking. Op deze manier kunnen we een volledige, snelle en bijzonder nauwkeurige typering uitvoeren van donor en ontvanger waardoor de transplantatie een hogere kans op slagen heeft. Dit project zal gedeeltelijk gefinancierd worden door een Me To You-beurs.